Transportministeriet går i åben krig med Københavns Kommune om løbehjul og udlejningscykler

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet går nu direkte ind og blander sig Københavns Kommunes forsøg på at få smidt el-løbehjul og cykler til udlejning på delebasis ud af byen. Ministeriet kritiserer kommunens tolkning og anvendelse af vejloven, og opfordrer kommunen til at finde løsninger, så udlejerne kan operere i byen.

Københavnerne har taget godt imod de nye el-løbehjul. Her er det et løbehjul fra den svenske opstartsvirksomhed Voi, som på mindre end to måneder har fået 50.000 brugere i København. Nu kommer Transportministeriet Voi og de øvrige udlejere til hjælp. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Sagen om udlejning af el-løbehjul og delecykler i København tager nu en helt ny drejning. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet går nemlig nu ind i den aktuelle sag om påbud til tre virksomheder, der udlejer løbehjul og delecykler til fordel for virksomhederne.

Transportministeriet, der har Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance som minister, er langt fra enig med Københavns Kommune i den måde, kommunen tolker og anvender vejlovens paragraf 80 og 81. Det fremgår af et tre et halvt sider langt brev, som Transportministeriet har sendt til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning i fredags, og som Berlingske har fået udleveret søndag.

Kommunen går efter at stoppe udlejning

Henvendelsen til Københavns Kommune kommer, efter kommunen i sidste uge besluttede at gå benhårdt efter at sætte en stopper for udlejningen af cykler og el-løbehjul i kommunens gader med henvisning til vejlovens paragraf 81. Kommunen skriver blandt andet, at det er ulovligt, at placere cyklerne til udlejning i offentligt rum, fordi virksomhederne ikke har tilladelse til det.

Det fremgår af de tre varsler om påbud, som Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning sendte til cykeludlejningsvirksomheden Donkey Republic og de to løbehjulsudlejere, Voi og Tier, tirsdag 5. marts i år, og som Berlingske har fået udleveret.

Varslet om påbuddet er, som omtalt på Berlingske.dk søndag, betydeligt mere omfattende end de to påbudsvarsler, som Teknik- og Miljøforvaltningen har udsendt siden maj 2017 med henblik på at få cykeludlejeren Donkey Republic til at fjerne sine cykler. Her gik varslet nemlig alene på specifikke cykler.

Men nu har kommunen haft sine jurister til at nærstudere loven, og konklusionen er, at kommunen godt kan gå direkte efter struben hos udlejerne, nemlig den del af virksomhedernes forretningsmodel, som handler om, at cyklerne cirkulerer rundt i byens gader og udlejes via en app.

»Med den seneste håndhævelsesindsats har forvaltningen udvidet fokus fra det enkelte køretøj til udlejning af køretøjer fra offentlige vej uden tilladelse – og herunder også annonceringen i apps. Dermed forventer vi, at vi efter et eventuelt påbud kan politianmelde virksomhederne eller fjerne køretøjerne, hvis de bliver ved med at udleje deres cykler og løbehjul uden tilladelse,« forklarede Mikkel Mindegaard, Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, søndag til Berlingske.dk.

Mikkel Mindegaard understregede, at forvaltningen intet ønske har om at sætte en stopper for virksomhedernes koncept som helhed, så længe udlejningen foregår efter reglerne. Det handler alene om, at de udlejer fra kommunale arealer uden tilladelse.

Transportministeriet kommer udlejerne af el-løbehjul og delecykler i København til hjælp. Ministeriet kritiserer kommunens anvendelse af vejloven til at forbyde de nye transportmuligheder i Købehavn. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

Ministeriet: Hvordan kan firma overholde loven, når den ikke kan søge tilladelse?

Ministeriet er tydeligvis uenig i kommunens tolkning af loven. I brevet til Københavns Kommune tager ministeriet blandt andet afsæt i en artikel i Berlingske i sidste uge, hvoraf det fremgik, at kommunen på den ene side siger, at det er ulovligt at opstille cykler på offentlig vej uden tilladelse med henvisning til vejlovens paragraf 80, mens den på den anden side oplyser virksomhederne om, at det ikke er muligt at søge tilladelsen, fordi der mangler retningslinjer.

Samtidig hæfter ministeriet sig ved, at Københavns Kommune har tænkt sig at påbyde virksomhederne at fjerne løbehjul og cykler fra kommunens vejareal med henvisning til vejlovens paragraf 81.

»I den forbindelse har ministeriet bemærket, at i hvert fald en af virksomhederne tilsyneladende af Københavns Kommune har fået oplyst, at de ikke har kunnet søge om en tilladelse efter vejlovens paragraf 80. Således er landechef Eric André fra virksomheden Voi citeret for at have udtalt, at: »Vi har spurgt kommunen, om vi kunne søge tilladelse, men svaret var, at det ikke var muligt. Netop derfor har vi opstillet løbehjul i samarbejde med mere end 300 private partnere. Det er vores indtryk, at kommunen ønsker at understøtte grøn transport, så vi ser nu frem til den videre dialog om klare retningslinjer.«,« skriver Transportministeriet til kommunen.

Artklen fortsætter nedenunder.

Det er problematisk, fremgår det af brevet fra Transportministeriet, der er underskrevet af kontorchefen i ministeriets lovkontor. Transportministeriet er ressortmyndighed, når det gælder transport og anvendelse af offentlige vej, men det er kommunerne, der som vejmyndighed skal sørge for, at loven bliver overholdt.

»Hvis ovenstående citat fra Berlingske Business står til troende, har ministeriet dog svært ved at se for sig, hvordan en virksomhed på nogen måde skal have en chance for at overholde lovens krav om en forudgående tilladelse til at stille et i øvrigt lovligt køretøj ud på kommunens vejareal, hvis virksomheden allerede på forhånd bliver oplyst om, at de end ikke kan ansøge herom,« hedder det i brevet.

Berlingske har kontaktet løbehjulsudlejeren Voi, som oplyser, at Eric André står ved citatet, som han i øvrigt sendte på skrift som svar på et direkte spørgsmål fra Berlingske om, hvorvidt Voi havde søgt tilladelse til at stille sine løbehjul op til udlejning, og hvad kommunen havde svaret til det.

Ministeriet støtter løbehjulene

Transportministeriet fortsætter herefter med en direkte udtalt støtte til udlejerne af løbehjul og delecykler og henviser til sit brev til kommunen tilbage i september 2018. Heraf fremgik det ifølge ministeriet, at der er et bredt politisk flertal, som ønsker at fremme politiske målsætninger som »mobilitet, omstilling til grønne transportformer, deleøkonomi, m.m.«

»Efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opfattelse opfylder udlejningskoncepter som Donkey, Voi og Tier i høj grad disse målsætninger,« skriver ministeriet og tilføjer, at opgaven for den kommunale forvaltning på dette område er at finde modeller for, hvordan de nye former for mobilitet kan passe ind i byens transportformer.

Lars Damkjær Jespersen, kontorchef for lovkontoret, Transportministeriet

»Hvis ovenstående citat fra Berlingske Business står til troende, har ministeriet dog svært ved at se for sig, hvordan en virksomhed på nogen måde skal have en chance for at overholde lovens krav om en forudgående tilladelse ... hvis virksomheden allerede på forhånd bliver oplyst om, at de end ikke kan ansøge herom«


Københavns Kommune henviser i sit varsel om påbud til de tre udbydere blandt andet til kapacitetsproblemer i cykelstativerne, og skriver, at kommunen ikke kan tillade, at udlejningscykler bliver stillet i stativerne, fordi det betyder, at borgerne må stille deres cykler uden for stativerne.

Den køber Transportministeriet ikke, men argumenterer tværtimod for, at udlejning af cykler og løbehjul på delebasis kan mindske kapacitetsproblemerne.

»Udlejningskoncepterne bør således efter ministeriets opfattelse ikke ses om et fænomen, der forværrer kapacitetsudfordringerne i byen,« hedder det i brevet.

Transportministeriet til København: Søg inspiration i Aarhus

Transportministeriet slår fast med henvisning til forarbejderne til vejloven, at formålet med vejlovens bestemmelser ikke er at give kommunen adgang til at forbyde diverse transporttilbud.

På den baggrund opfordrer ministeriet alle kommuner til at forvalte »de nye udlejningskoncepter, som dels imødekommer behovet for at sikre plads i byen, dels sikrer udlejningsvirksomhederne reel adgang til byen, så de kan bidrage til at fremme mobiliteten i samfundet miljøvenligt, trafikalt effektivt og samfundsøkonomisk fordelagtigt«, og fremhæver Aarhus Kommune, som har indgået en aftale med Donkey Republic, der betyder, at Donkey siden sidste sommer har fungeret som officiel bycykel i Aarhus.

»Ministeriet vil derfor også opfordre Københavns Kommune til evt. at søge gode råd i Aarhus,« lyder det i brevet.

Donkey Republics delecykler og placeringen af dem i det københavnske bybillede spiller en central rolle i strid mellem Københavns Kommune og Transportministeriet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup.

Endelig gør ministeriet også kommunen opmærksom på, at de ikke bare kan udstede et påbud og kalde placeringen af cyklerne ulovlig uden først at have undersøgt, om det konkrete tilfælde kunne lovliggøres, og bemærker også, at kommunen har afsat »ganske store« vejarealer til cykelparkering for den hvide bycykel, lige som ministeriet mener, at kommunen med fordel kunne lade sig inspirere af den måde, kommunen selv giver tilladelse til mobilt gadesalg fra små mobilvogne.

Til sidst i brevet erkender Transportministeriet, at der i den nuværende lov ikke er taget højde for de nye former for udlejningskoncepter. Men det vil ministeriet rette op på ved at fremsætte et nyt lovforslag i næste Folketingssamling efter det kommende valg.

Berlingske har kontaktet Københavns Kommune med henblik på en kommentar, men da brevet er sendt med digital post sent fredag, har enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mikkel Mindegaard, ikke haft mulighed for at se brevet endnu.

»Hvis Transportministeriet har skrevet til forvaltningen sent fredag, er det ikke noget, som vi har haft mulighed for at forholde os til hen over weekenden. Vi har brug for at nærlæse henvendelsen, før vi udtaler os nærmere,« siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Mikkel Mindegaard.

Transportministeriet har heller ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.