Kommentar: Kommunikationsbranchen må under skrap justits

Birgitte Erhardtsen Fold sammen
Læs mere
Foto: GAB photography

Oprulningen af historien om, hvordan Falck med effektiv bistand fra fremtrædende kommunikationsfolk kvalte den hollandske konkurrent Bios, har tændt et ubønhørligt skarpt lys i de ellers mørklagte lokaler, hvor danske kommunikatører opererer. Konkurrencestyrelsens udredning afslører bøllemetoder, som de færreste har fantasi til at forestille sig, men som har været anvendt af bl.a. Danmarks største kommunikationsbureau Advice og tidligere spindoktorer og andre med rod i Socialdemokratiet og fagbevægelsen.

I modsætning til advokater, revisorer og journalister er kommunikationsfolk ikke underlagt nogen justits fra samfundets side eller fra egne rækker. Både Advokatnævnet og Revisornævnet kan uddele bøder, hvis folk fra branchen optræder uetisk, og nævnene kan i sidste ende fratage advokater og revisorer bestalling og beskikkelse. Pressenævnet har væsentlig færre tænder, men kan tvinge medier til at bringe rettelser på en fremtrædende plads, og journalisters arbejde bliver derudover på en helt anden måde end kommunikatørernes åbent fremlagt i offentligheden.

Dele af kommunikationsbranchen har for flere år siden vedtaget standarder for etisk kommunikation. Reglerne stipulerer, at kommunikatøren skal yde saglig rådgivning, informere kunder om interessekonflikter, afstå fra at vildlede og i det hele taget optræde på en måde, som fremmer respekten for og tilliden til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen.

Falcks rådgivere har overtrådt de fleste, hvis ikke alle disse regler. Et konkret eksempel, der skriger til himlen, er, at den tidligere chefredaktør på fagbladet 3F Palle Smed har undskyldt, at han bildte en hollandsk journalist ind, at han arbejdede for 3F, hvor han i virkeligheden arbejdede for Falck. Palle Smed hyrede hollænderen til at grave smuds frem om Bios – men altså ikke for fagbevægelsens blad, men for Bios' værste konkurrent!

Birgitte Erhardtsen

»Branchen skal tvinges til at tænke etik ind i forretningsmodellen.«


De ansvarlige kommunikatører har ovenpå Konkurrencestyrelsens redegørelse beklaget og undskyldt for deres rolle i Falck-sagen, men mere er der indtil videre ikke sket, bortset fra at Palle Smed nu skal stå skoleret overfor sin bestyrelse i organisationen Faglige Seniorer, hvor han er direktør. Den tidligere Falck-direktør med hovedansvar for smædekampagnen mod Bios Peter Goll, fortsætter i sit gode job som kommunikationsdirektør i det delvist offentligt ejede Københavns Lufthavne. Falcks tidligere kommunikationschef Louis Honoré er i dag kommunikationschef i Bryggeriforeningen. Jesper Gronenberg sad også i Falcks team og er i dag kommunikationschef hos Dansk Energi. Partner i Advice Tobias Zacho Larsen er stadig partner i kommunikationsbureauet. Bios rumler med politianmeldelser af rådgiverne, men hvad det hollandske firma kan få ud af det, er uvist.

Kommunikationsbranchen har fra tid til anden diskuteret at nedsætte et kommunikationsetisk nævn eller vedtage et kommunikationsetisk løfte eller kodeks uden at blive enige om nogen af delene. En anden vej at gå er, at kunderne – og her kan det offentlige gå forrest – afkræver kommunikatører, at de kan dokumentere, at de lever op til et sæt etiske standarder for at kunne byde ind på opgaver. Branchen skal tvinges til at tænke etik ind i forretningsmodellen.