Poppede ord om ord i »Ord«

Linda Greves lille bog »Ord« i serien Tænkepauser er godt formidlet, men samtidig også – på trods af det vanlige korte format i bogserien – en lige lovligt overfladisk behandling af det kolossale fænomen ord.

Foto: Simon Skipper

Linda Greve er teolog og formidlingschef ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Hun har forfattet en kort sag om fænomenet »ord« i den fortrinlige serie med forskningsformidling fra Aarhus Universitetsforlag. I bogen fortæller hun om den betydning, anvendelsen af ord har. Hvordan man kan manipulere med dem, hvordan ordene klasseopdeles, og hvordan man både udtrykker følelser og fornuft via anvendelsen af ord.

I bogen får vi indblik i ordenes kommen og gåen. Pludselig opstår ordet »klimatosse«, fordi Pia Kjærsgaard anvender det i en tale. Andre gange er skabelsen af nye ord et led i en bevidst strategi, som når H.C. Ørsted fordanskede ord, som ellers kun havde et udenlandsk navn. Ilt i stedet for oxygen vandt genklang, men det gjorde »varmhed« i stedet for temperatur ikke.

»Den løbende inddragelse af fjernsynsprogrammet Aftenshowet virker endelig mere som pop end som en god illustration af bogens emne.«


Maurice Merleau-Pontys synspunkt om, hvordan vi også tænker ord med kroppen præsenteres også. Det giver konkret mening til sætningen om, at noget »sætter sig i kroppen«.

En standende myte afkræftes en passant. Den drejer sig om det ofte fremførte synspunkt, at kun syv procent af al kommunikation kan tillægges ordene, mens hele 93 procent af den er intonation og kropssprog. Det er en forkert udlægning af Albert Mehrabians undersøgelse, som drejer sig om, hvorvidt der er konsistens mellem det talte ord og kropssproget.

»Linda Greves bog er både velskrevet og godt formidlet. Bogen er samtidig noget mere overfladisk og usammenhængende end visse andre i Tænkepause-serien.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Aarhus Universitetsforlag.

I bogen fortæller Linda Greve tillige om ord som metaforer. Pointen er, at de er helt afgørende for, at vi i dybden forstår, hvad andre siger til os. Når Søren Brostrøm taler om coronavirus som en tiger, er det en konstruktiv løgn, som inddrager vore opfattelser af tigres angreb på mennesker i forståelsen af den potentielt dræbende virus. Man skal dog helst holde metaforerne, hvor de hører hjemme, og ikke som Brian Mikkelsen, der i 2009 sammenblandede to metaforer, da han udtalte, at de autonome ikke havde opfundet særligt mange skarpe knive i skuffen.

Linda Greves bog er både velskrevet og godt formidlet. Bogen er samtidig noget mere overfladisk og usammenhængende end visse andre i Tænkepause-serien. Der synes også at være visse huller i behandlingen af ordenes betydning. Hvor er for eksempel strukturalismens analyse af ordene. Hvor er Ferdinand de Saussure og Louis Hjelmslev? Sidstnævnte var ovenikøbet knyttet til Aarhus Universitet i en længere årrække. Og hvorfor nævnes ikke et af Michel Foucaults hovedværker med den sigende titel »Ordene og tingene«?

Omvendt er det svært at se begrundelsen for, at professor emeritus Steen Hildebrandt skal inddrages som autoritet for standpunktet om, at vi tænker i begreber. Den løbende inddragelse af fjernsynsprogrammet »Aftenshowet« virker endelig mere som pop end som en god illustration af bogens emne.

Ord
Forfatter:
Linda Greve. Serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag. Sider: 60. Vejledende pris: 50 kroner. Udkommer: 1. februar 2021.