Historiker Lars Bisgaard: Jeg vil bringe den forkætrede konge ind i det 21. århundrede

Læsernes Bogpris: Christian II blev kaldt utilregnelig og hånet som en tyran af svenskerne. Historikeren Lars Bisgaard har skrevet en ny, strålende og indsigtsfuld biografi, der kaster nyt lys over kongen. Lars Bisgaard er nomineret til Læsernes Bogpris 2020.

Christian II malet af Michel Sittow (1514-15). Man mener, at hans kommende hustru, Elisabeth, besad dette maleri før hendes ægteskab med den danske konge. Illustration fra bogen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Gads Forlag

Hvad var den primære drivkraft bag at skrive »Christian 2. En biografi«?

»Det korte svar er, at en moderne skildring af ham ikke fandtes. 1800-tallets historikere med C.F. Allen og Casper Paludan-Müller i spidsen skabte det billede af Christian II, som alle kender, og de gjorde det ved at udforske arkiverne.«

»Den største enkeltoplevelse har nok været at læse i Simon Grotians salmeværk, for hans salmer kan virkelig ramme plet og spotte menneskets svaghed.«


»Til gengæld var Allens domme præget af de udfordringer, som det danske samfund stod over for dengang, sådan at handel, modstand mod adelig indflydelse og en generel antitysk holdning fyldte urimeligt. Paludan-Müller ville omvendt tegne et psykologisk portræt af kongen, men da han skrev det før den moderne psykologi var etableret, har det i dag sine mangler. Dertil føjede sig, at jeg i et par udenlandske arkiver havde fundet billeder af Christian II, som ikke hidtil havde været benyttet i Danmark. Det gav mig mod til at tage fat på den forkætrede konge og forsøge at bringe ham ind i det 21. århundrede.«

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal vinde Læsernes Bogpris 2020. Stem her!

Historiker Lars Bisgaard har med sin monumentale biografi om kong Christian II rehabiliteret den »gale« konge. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto.

Hvad håber du, læserne tager med sig fra din bog?

»Jeg har gerne villet, at læseren kunne kigge mig over skulderen og være med i min dialog med kilderne og de forskere, der har skrevet om ham. Uenigheden om ham går helt tilbage til Christians egen tid (r. 1513-1523). Da man ikke altid kan komme om bag værdiladede udsagn fra dengang, fordi der er ikke overleveret særlig meget, var det vigtigt for mig, at læseren kom med ind i historikerens værksted. Her er det ikke nødvendigvis let at være, og derfor er det også en stor glæde for mig, at bogen er indstillet til Læserens Bogpris, for det tager jeg som et udtryk for, at bestræbelsen er lykkedes.«

Hvad var det sværeste ved at skrive »Christian 2. En biografi«?

»Det var at tro på, at jeg havde ret, når jeg kom til et andet resultat end Allen og Paludan-Müller. Når man har med et beskedent kildemateriale at gøre, og man kan sandsynliggøre, at et hovedled i argumentationen i den etablerede tradition halter og må erstattes af et andet, sætter det ofte en kædereaktion i gang, hvorved andre sammenhænge i fortællingen heller ikke længere fremstår som de selvfølgelige og eneste mulige.«

»Jeg havde for eksempel læst den eneste bryllupsberetning, vi har fra kongens vielse med Elisabeth af fyrstehuset Habsburg, helt anderledes end Allen havde, og derfor kunne jeg se andre muligheder åbne sig for hans forhold til elskerinden Dyveke end den rene kærlighed, som Allen plæderede for. Det gav mig et frirum til at gentænke hele forholdet mellem kongen på den ene side og mor Sigbrit og Dyveke på den anden. Da dette igen – i den gamle fortælling – var med til at ændre kongens forhold til rigsrådet, hvor adel og kirke sad, krævede den nye forståelse, at også dét forhold blev nytænkt. Det var alt sammen meget spændende, men til tider også frygtindgydende. Og så faldt det sammen med den varmeste sommer i mands minde (tørken i sommeren 2018, red.), hvorfor jeg tit var fristet til at kaste det hele fra mig, for værelset, hvor jeg skrev, var så ulideligt varmt.«

Jeg føler irritation

Hvornår har du senest læst en bog, der gav dig en fysisk reaktion?

»Jeg bliver mest rørt over skønlitteratur, men faktum er, at jeg fortrinsvis læser faglitteratur. I faglitteratur er irritation ikke en ualmindelig følelse, hvis man oplever, at der er blevet sjusket, eller at forfatteren ikke argumenterer klart nok. Midt imellem skønlitteratur og faglitteratur står for mig at se biografien, og sådanne har jeg slugt en del af.«

»Jeg kan vældig godt lide, når man kan fornemme den person, som skildres, hvad der for eksempel sker i Jens Andersens portrætsamtale med Kim Larsen. I et helt andet musikalsk hjørne giver Valdemar Lønsteds bog om komponisten Schubert rigtig gode billeder fra Wien, og jeg lærte en masse. Sylvie Simmons detaljerede biografi om Leonard Cohen, »I’m Your Man«, er også pragtfuld. Den er skrevet, endnu mens han levede, og det giver en friskhed, som posthume biografier ikke altid har.«

Hvad er den bedste danske bog, du selv har læst det seneste år?

I sommerferien læste jeg Heidi Kølle Andersens roman »Døden kommer med ål« om livet i et ydmygt hjem i fiskerlejet Bagenkop på Langeland. Den var god. I øjeblikket er jeg i gang med Dorrit Willumsens nye roman, »Løg trækker tårer«, og den er jeg meget tilfreds med uden at kende slutningen. Den største enkeltoplevelse har nok været at læse i Simon Grotians salmeværk, for hans salmer kan virkelig ramme plet og spotte menneskets svaghed. Han døde ulykkeligvis i 2019.«

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal vinde Læsernes Bogpris 2020. Stem her!