Forblommet bog om »den bæredygtige stat« lugter af partiprogram

Boganmeldelse: »Den bæredygtige stat« skal afløse både velfærdsstaten og konkurrencestaten, mener to sociologer. Desværre skæmmes bogen af en noget provinsiel tro på, at danske bæredygtige løsninger vil få global betydning.

Arkivfoto. Sociologerne Rasmus Willig og Anders Bloks nye klimabog ender flere steder som et partiprogram, der ser på alt fra antallet af cykelstier til maden i børnehaven i stedet for at fokusere på det store billede. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ben Stansall

Sociologerne Rasmus Willig og Anders Blok har skrevet en bog om en ny statsform, som, de mener, skal afløse både velfærdsstaten og konkurrencestaten.

De kalder den for den bæredygtige stat. Den skal etableres på grund af den store klima- og biodiversitetskrise, vi befinder os i.

Det er presserende med den nye statsform, fordi forfatternes naturvidenskabelige »kolleger« kun har givet godt ti år til at få nedbragt vort globale CO2-aftryk markant, hvis vi skal undgå de »tipping points«, hvorfra der ingen vej er tilbage.

En af nøglerne til bogen er begrebet »regenerativ« økonomi, som angiver, at hele økonomien skal orienteres mod at genskabe de økologiske værdier for fællesskabet.

Al politik skal have dette mål for øje.

»Der er i den forbindelse i bogen et forblommet håb om, at etableringen af den bæredygtige stat er uundgåelig, for ellers vil de 'smukke unge mennesker fredeligt blokere trafikken med opråb om, at privatbilismen er et fælles anliggende'«


Derfor argumenterer forfatterne for, at skellet mellem blå og rød afløses af skismaet mellem grøn og sort politik.

Det indebærer blandt andet, at både det liberalistiske og socialistiske frihedsbegreb skal afløses af et frihedsbegreb, som indebærer indsigt i den naturvidenskabeligt nødvendige klima- og biodiversitetspolitik.

En dunst af partiprogram

Bogen er normativt orienteret. Egentlig analyse er der ikke meget af. Tal og proportionerne i klimaproblemerne er også næsten fraværende.

Visse steder får den nærmest karakter af at være et partiprogram med detaljerede angivelser af, hvad der skal ske med flyrejserne, antallet af cykelstier, den offentlige trafik, maden i børnehaverne og privatbilismen.

Der er i den forbindelse i bogen et forblommet håb om, at etableringen af den bæredygtige stat er uundgåelig, for ellers vil de »smukke unge mennesker fredeligt blokere trafikken med opråb om, at privatbilismen er et fælles anliggende«.

Bogen synes herudover at operere med en slags »klimaforarmelses-teori«, når det hævdes, »at Trumps antiklimapolitik og de akkumulerede effekter af manglende politisk handlen over årtier gør erkendelsen af behovet enklere«. Modsat skal vi i Danmark »først vågne op af den dogmatiske slummer, som foregangslands-fortællingen har efterladt os i«.

Bogomslag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Hans Reitzels Forlag.

Bogen er tillige meget danskcentreret. Dels fordi forslagene tager udgangspunkt i massive danske initiativer, selv om Danmarks udslip kun udgør en 1/1000 af verdens samlede udslip af klimagasser. Dels ser forfatterne ud til at have en noget provinsiel tro på, at danske bæredygtige løsninger – for eksempel baseret på andelsorganisering – vil brede sig. Så måske er forfatterne i virkeligheden også selv fanget af den fikse idé om Danmark som foregangsland.

Det lyser i hvert fald ud af en sætning som denne: »Igen er der en mulighed for at gentænke andelstanken og gå sammen om at fylde gaderne med Christiania-cykler til transport af vores børn og vores indkøbsvarer«.

Man savner i bogen benhårde sociologiske analyser af de vanskelige dilemmaer, som eksisterer angående muligheden for at sikre en bæredygtig stat på grund af landenes tendens til at køre på frihjul, risikoen for CO2-lækage (når virksomheder blot flytter til andre lande ved restriktioner på udslippet), skismaet mellem lighed og bæredygtighed og så videre.

Det gælder ikke mindst, hvis man som forfatterne mener, hvilket denne anmelder er enig i, at klimakrisen faktisk er den mest alvorlige krise, vi som mennesker står over for i disse år.

For det er sandsynligvis via udboringen af disse dilemmaer, at ideen om etableringen af en bæredygtig stat får mest luft under vingerne.

Den bæredygtige stat
Forfattere:
Rasmus Willig og Anders Blok. Forlag: Hans Reitzels Forlag. Sider: 101. Vejledende pris: 250 kroner.