Udskældt prestigebyggeri får ny facadebeklædning – »Men hvis det skulle fungere, skulle man starte helt forfra«

I lokalplanen står der, at bygningen skulle matche den svenske kirkes rødbrune farve. Men da facadebeklædningen kom på, var den »changerende sorbetrød«. Stadsarkitekten er uenig med bygherren og arkitekten om, hvorvidt den oprindelige facade var godkendt – og Berlingskes arkitekturskribent er fortsat uimponeret.

Den tidligere farve på facaden på Østerport II er både omdiskuteret og udskældt. Pladerne på billedet blev pillet ned i februar. Se de nye plader længere nede i artiklen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Nu får »Københavns grimmeste bygning« ny facadebeklædning.

Opmærksomme københavnere vil måske have set, at hvad der først var hvidt, siden lyserødt og så hvidt igen nu er ved at blive rødbrunt. Facadesagaen om Østerport II lakker nu mod enden – men ikke uden uenighed om, hvem der godkendte hvad og hvornår.

Østerport II kommer nemlig nu til at leve op til den vedtagne lokalplan og blive rødbrun, så den matcher både stationsbygningen og den svenske kirke, Svenska Gustafskyrkan, som ligger overfor. I februar blev den lyserøde facadebeklædning på Østerport II pillet ned, og arbejdet med at sætte den nye facade op er i fuld gang. Stadsarkitekt Camilla van Deurs siger, at hun ikke har oplevet noget lignede før og blev forundret over, at den tidligere facadebeklædning blev sat op, uden at kommunen havde godkendt det.

»Det har været en usædvanlig byggeproces, fordi vi plejer at have den dialog, inden de sætter facader op. Jeg kan ikke svare på bygherrens og arkitektens vegne på, hvorfor det ikke blev gjort sådan nu, men vi har efterfølgende haft en rigtig god dialog med arkitekterne i KHR,« siger Camilla Van Deurs.

Tonny Nielsen, der er CEO i bygherren Fokus Asset Management, er dog ikke enig i, at kommunen ikke havde godkendt den lyserøde facadebeklædning.

»Det er ny viden for mig. Efter min overbevisning har kommunen godkendt det i en mock-up, inden vi begyndte at sætte det op,« siger Tonny Nielsen, men henviser i øvrigt til KHR, som er arkitektfirmaet bag byggeriet. Hvad KHR siger, vender vi tilbage til.

Bygningen, der er af Berlingskes læsere tidligere er blevet kåret til Københavns grimmeste, fik ikke fjernet facadebeklædningen på grund af kritikken af udseendet, men på grund af tekniske udfordringer, lød det dengang fra Fokus Asset Management.  Det samme siger Lars Kragh, som er administrerende direktør i KHR i dag. Men nu skal bygningen altså have en anden farve.

Den nye facadebeklædning har ikke længere de »temmelig grimme zigzagmønstrede glaspaneler i en changerende sorbetrød farve«, som arkitekturskribenten på Berlingske, Holger Dahl, har beskrevet det. Den skal nu beklædes på ny i den godkendte, rødbrune farve. Føljetonen om sorbeten, der blev til en hvid stormtrooper, er dermed nu på vej mod sin foreløbige afslutning.

Her kan du se et før- og et efter-billede af facebeklædningen:

En ulykke skjult i brunet glas

Selvom Holger Dahl bedre kan lide den nye farve, er han dog ikke helt tilfreds – og bliver det nok aldrig:

»Om så de pakkede den bygning ind i bladguld, ville det ikke ændre på, at den er et fuldstændigt fejlskud. Det er dog bedre nu, fordi de skjuler ulykken i noget brunet glas. Men hvis det skulle fungere, skulle man starte helt forfra,« siger arkitekturskribenten i dag.

Er du ikke bare reaktionær? Tror du nogensinde, du kunne være tilfreds med det byggeri?

»Der er mange moderne bygninger, jeg godt kan lide. Man kan sagtens bygge moderne i København, men man skal være opmærksom på proportionerne og materialerne. Og så skal bygningen samtale med sine omgivelser.  Det er ligesom et selskab. Hvis man er der, skal man være mere end blot tilstede. Man skal være der, fordi man har lyst til at tale med de andre,« siger Holger Dahl.

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse har også længe kritiseret Østerport II. Formand Jakob Lange er dog forsigtigt optimistisk ved den nye beklædning.

»Den er en smule bedre, eller måske en del bedre, men bygningen er stadig forfejlet. Jeg er glad for, at kommunen skrider ind over for den frygtelige hindbærflødeskum, de havde sprøjtet ud over det hele,« siger Jakob Lange.

Sådan ser Østerport II nu ud fra bagsiden. Til højre ses stationsbygningen på Østerport. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

»Det undrede mig, må jeg tilstå«

Berlingske er i besiddelse af både den nye byggetilladelse fra juni 2020 og den gamle fra 2016. i begge bemærkes det, at facaden skal leve op til den vedtagne lokalplan fra 2015. Og det gjorde den lyserøde facade, der blev sat op, ikke. Den var heller ikke godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen, siger stadsarkitekt Camilla van Deurs.

»Jeg kører forbi Østerport en dag og ser den facadebeklædning, som forvaltningen altså ikke havde godkendt. Det undrede mig, må jeg tilstå. Men jeg synes, at den facadebeklædning, der er ved at komme op nu, er bedre end den gamle, og den lever tilsyneladende også op til den mock-up, forvaltningen godkendte i juni,« siger Camilla van Deurs.

Den gamle facade lignede sorbet, ifølge arkitekturanmelder Holger Dahl. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Den nye facadebeklædning fotograferet 28. oktober 2020. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Men arkitektfirmaet KHR mener, at forvaltningen faktisk havde godkendt den oprindelige, lysere facade. Det siger Lars Kragh, der er administrerende direktør i KHR.

»Det er ikke korrekt. Efter vores opfattelse var den godkendt af kommunen. Vi pillede den ned, fordi der var tekniske udfordringer med ophængningen af den tidligere facadebeklædning. Den nye facade krævede nogle helt andre ophæng og noget andet glas. Det er teknisk, men sammenlagt betyder det, at facaden bliver mørkere,« siger Lars Kragh.

Men måske var det held i uheld. For selvom Lars Kragh gerne vil vente med sin endelige dom, til byggeriet er helt færdigt, er han tilfreds med udseendet indtil videre.

Den eneste godkendte(?)

Den nye facadebeklædning blev godkendt ved et møde mellem stadsarkitekt Camilla van Deurs og Mette Haugaard Jeppesen, som er arkitekt i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, samt repræsentanter fra bygherren og arkitektfirmaet KHR. Det kan man læse i byggetilladelsen fra juni. Men den beklædning, der blev sat op inden da, var ifølge stadsarkitekten ikke godkendt. Hverken i den oprindelige byggetilladelse eller senere, siger Camilla van Deurs.

»Den eneste facadebeklædning forvaltningen har godkendt, er den mock-up, vi så i juni 2020,« siger Camilla van Deurs.

Tonny Nielsen fra Fokus Asset Management bekræfter, at den facadebeklædning, der nu dækker en del af Østerport II, fremover vil beklæde resten.

»Jeg glæder mig til det færdige resultat, og ser frem til at kunne bedømme det færdige hus – ligesom jeg synes, at andre også skulle vente med bedømmelsen, til huset står færdigt,« siger han.

Camilla van Deurs, der har været stadsarkitekt i to år, siger, at processen har understreget vigtigheden af at se en mock-up, inden der træffes en beslutning om en bygnings udseende:

»Når det drejer sig om enkeltbyggerier, kunne jeg godt ønske, at vi i fremtiden bliver mere præcise i forhold til beskrivelserne i byggetilladelserne. Det giver mening i større byggerier, at der for eksempel bliver skrevet, hvilke materialer der skal bruges mere præcist, end det var gjort i denne sag,« siger hun.

Huset er formelt set færdigt og indflytningsklar 1. marts, hvor et advokatfirma rykker ind på adressen, oplyser Tonny Nielsen.

Berlingske har foreholdt de modstridende forklaringer for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Forvaltningen har svaret følgende:

»Teknik- og Miljøforvaltningen understreger, at den oprindelige byggetilladelse blev givet under forudsætning af, at der blev fremvist en mock-up af facaden, som skulle godkendes af forvaltningen. Den mock-up blev aldrig fremvist og er dermed heller ikke blevet godkendt. Det er bygherrens pligt at sikre, at lokalplanens bestemmelser er overholdt – eller alternativt at søge dispensation. Forvaltningen har godkendt den nye facadeudformning.«

I Lokalplan nr. 521 fra 2015 står der:

»Facader skal holdes i en overvejende rødbrun farve, der skal fremstå afstemt i forhold til stationsbygningen på Østerport Station og Den Svenske Kirke.«

I Lokalplan nr. 521 fra 2015 står der: »Facader skal holdes i en overvejende rødbrun farve, der skal fremstå afstemt i forhold til stationsbygningen på Østerport Station og Den Svenske Kirke.« Den svenske kirke ligger overfor Østerport II på Folke Bernadottes Allé. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.