Ugens aktie: Novozymes forbereder et spring fremad for bæredygtighed

Skuffende lav fremdrift fire år i træk. Aktien er udsat for salgspres. Det giver langsigtede investorer en chance for et fornuftigt køb af høj kvalitet.

Arkiv, Novozymes i Bagsværd. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Væksttempoet hos Novozymes er på kun fire pct., og dermed følger man bare den globale økonomi. Normalt præsterer man større fremgang, og strategien sigter mod at få sat skub i væksten igen.

Udviklingen er nemlig skuffende. Problemet er stagnation i afsætningen for det største segment, enzymer til brug i vaskemidler. Salget voksede derimod med fem pct. inden for både føde-/drikkevarer og landbrug. Lyspunktet var bioetanol, hvor væksten var helt oppe på 12 pct. Tekniske enzymer udviste direkte nedgang. Geografisk er der stagnation i EMEA-landene, mens tilvæksten i de andre regioner er pæn med plus fem-seks pct.

»Novozymes er den ledende aktør inden for enzymer med en samlet markedsandel på 48%«


Der er kommet »grus i maskinen« i forholdet til nogle vigtige kunder og samarbejdspartnere, men det tales der stadigvæk ikke højt om. Det er formentlig en avanceret form for magtkamp. Som underleverandør har Novozymes et tæt forhold til sine store kunder. De fem største står for 28 pct. af omsætningen mod 30 pct. året før.

Da Novozymes er den ledende aktør inden for enzymer med en samlet markedsandel på 48 pct., er det uheldigt, at konkurrenterne får foræret chancen for at styrke deres markedsandel. Det er en vanskelig balancegang. I øjeblikket udrulles nye produkter med positive egenskaber med hensyn til »friskhed« for vasketøj. Her er der angiveligt også bøvl, idet én kunde har fået tildelt eksklusivitet i startfasen. Salget går ikke som en leg.

Forretningens udvikling

Der er generelt let fremgang, men man savner prisstærke produkter med markant vækstevne og udbredelse fra land til land. Indsatsen i produktudvikling fortsætter i en skala som konkurrenterne slet ikke kan følge med i, da de har langt mindre budgetter til disse afgørende udgifter som afholdes på forhånd. Briste eller bære er vilkårene i udvikling af nyheder, og tempoet for fornyelse er afgørende. I 2018 blev det til otte lanceringer af væsentlige nye produkter og forbedringer.

Fremadrettet fokuserer man på at kunne tilbyde billige enzymløsninger med henblik på at få sat skub i salget i såkaldt nye markeder. Her er købekraften lavere end i I-landene. Deres andel af omsætningen udgør kun 35 pct. så der er potentiale for en flerdobling. Strategien kræver tid, og man skal undgå at ramme sit eksisterende salg i de modne markeder, altså forhindre baglæns prispres.

»Et stort udviklingscenter i Lyngby, skal være spydspids i den langsigtede satsning på nye produkter«


I Indien er den første fabrik ved at være klar til igangsættelse, og det repræsenterer en interessant optrapning af indsatsen i et land med enorme udviklingsmuligheder. Det absolutte niveau for indkomst og privatforbrug er afgørende for efterspørgslen. Her udgør middelklassen i storbyerne en indgangsvinkel for salg af mere avancerede vaskemidler, hvorefter en generel udbredelse kan finde sted. Salg af enzymer til industriel anvendelse må også få stor vægt for denne nye fabrik.

I Danmark færdiggøres et stort udviklingscenter i Lyngby, som skal være spydspids i den langsigtede satsning på nye produkter. Investeringerne er derfor høje i disse år, og nu må der ventes en pause med normale reinvesteringer.

Selskabets rentabilitet og soliditet er høj, så man har råd til at disponere langsigtet uden billige løsninger.

Bæredygtighed

Hovedtemaet fremover er bæredygtighed. Oprindeligt fokuserede man blot på at maksimere den praktiske anvendelse af enzymer og selve fremstillingen af dem i industriel skala. Det omfatter også »formulering« af outputtet for at opnå forbedrede brugsegenskaber. Bæredygtighed er for så vidt bare en bredere forståelse af fordelene ved bioteknologiske løsninger, men det åbner også op for nye angrebsvinkler. Man tager udgangspunkt i behov for miljøvenlige løsninger i stedet for den hidtidige metode med start i et enzym, som så søges anvendt på nyttige måder.

»Novozymes deltager offensivt i at udtænke nye løsninger«


Generelt opnår man markante fordele ved skift fra (petro-)kemiske løsninger til enzymbaserede processer. Sidstnævnte foregår uden opvarmning og efterlader ikke farlige affaldsstoffer. I reglen er procesforløbet langsommere og »mildere«, da man efterligner en naturlig biologisk behandling ved anvendelse af enzymer. Det er disse fordele som udmønter sig i bæredygtighed. Til gengæld kan det fremstillede produkt have lavere renhed/kvalitet/salgspris end de kendte kemikalier.

Novozymes deltager offensivt i at udtænke nye løsninger, og man har udvidet listen af emner med mulighed for brug af enzymer eller andre former for bioteknologi. Vandrensning er et af disse nye projektområder. De nuværende bæredygtighedsprodukter er i snæver forstand primært orienteret mod bioetanol og agrokemi med plantebeskyttelse og vækstforbedring. På det sidstnævnte område er der dog også kommet mudder i maskinen, idet samarbejdspartneren Monsanto er blevet overtaget af Bayer. De to parter forhandler om fremtiden for BioAg-projektet, og risikoen angives som høj, dvs. der må være dårlige odds for en god revideret aftale.

»Langsigtet køb – opdel eventuelt købet i tre portioner for at kunne være med, hvis aktien falder yderligere.«


Aktien

Aktien er permanent højt vurderet på grund af de enorme vækstmuligheder. Dyb skuffelse har dog ramt børskursen, og det betyder en ny chance for opsamling til en mere rimelig pris. P/E(19E) kan estimeres til 23,6, idet der skal udbetales fem kr. i udbytte. Konklusionen er langsigtet køb – opdel eventuelt købet i tre portioner for at kunne være med, hvis aktien falder yderligere.