Ugens Aktie: Volkswagens genrejsning vil tage tid

Tilfredsstillende indtjening. Salget stagnerer. VW vil være førende i software til selvkørende biler.

Tilliden til VW er langsomt ved at vende tilbage, men de retslige efterspil oven på Dieselgate udløse nye tab og udgifter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Damir Sagolj / Reuters / Ritzau Scanpix

Bilfabrikkerne indtager en central rolle i økonomien, og samtidig er det en branche med klare og hurtige informationer om udviklingen. De månedlige salgstal foreligger efter få dage. De sidste oplysninger om 2018 er ved at fremkomme og viser – som forventet – at fjerde kvartal blev ramt af en opbremsning i salget af personbiler. Årets første tre kvartaler viste en stigning på 1,2 pct.

Lastbiler klarer sig betydeligt bedre, og her har Mercedes og Volvo meldt om pæn fremgang. Der er altså kun tale om en afdæmpning i opsvinget – ikke et afbræk. Trumps told og modsvaret fra Kina har i praksis haft størst effekt ved at forskrække bilproducenterne, men enkelte firmaer er blevet ramt mærkbart på grund af deres placering af produktionen af udvalgte bilmodeller.

Problemerne i fjerde kvartal skyldes i væsentlig udstrækning indførelsen i september af nye normer for måling af brændstofforbrug og udstødning. Det har ført til mangel på afgørende komponenter og opgaver med omstilling på fabrikkerne. Det ser dog ud til at være et overgangsproblem, men biler er en branche med hurtig reaktion i efterspørgslen, når der opstår nervøsitet i økonomien. Biler er nutidens varige forbrugsgoder. På det punkt spiller Trump desværre en uheldig rolle med sin adfærd fuld af tordentale og tomme trusler.

Hos VW er man dog mere optaget af håndteringen af Dieselgate-skandalen, og 2018 belastes regnskabet således med 1,8 mia. euro til bøder/forlig i Tyskland. Hertil kommer en række udgifter til kompensation og forbedring af tidligere leverede biler plus advokatudgifter.

En række retssager er blevet anlagt, og her er USA traditionen tro i front, selv om VW-koncernen har en relativ lav markedsandel her. Derfor er der udsigt til fortsat oprydning i de næste tre-fire år, før alle krav og juridiske påfund er blevet håndteret. Heldigvis tjener VW en overskudsgrad hjem på ca. syv pct., og det giver økonomisk styrke til at betale for tidligere synder.

Forretningens udvikling

VW klarer sig nemlig godt i kraft af sit koncept med høj kvalitet og topmoderne biler, der hele tiden tilpasses med nyt grej. Den voksende interesse for bæredygtighed passer perfekt til VW-produkterne, der har lang holdbarhed og dermed lav miljøbelastning. Denne vigtige vinkel er ved at gå op for meningsdannerne og befolkningen som helhed.

Biler står over for en ny bølge med brug af avancerede IT-løsninger, og VW satser frem til 2022 hele 34 mia. euro på ny teknologi. Målet er selvkørende biler og dermed en udvidelse af markedet med adgang til bæredygtig, individuel transport. Der arbejdes også med platooning for lastbiler, hvor en forankørende vogn via digital styring kan køre en hel konvoj. Dermed kan man reducere afstanden mellem køretøjerne og forbedre brændstofforbruget.

Samtidig satses der massivt på udvikling af elbiler. Strategiplanen »Together« rækker frem til 2025, og i dette år forventes den sidste udgave af en benzinmotor at blive sat i produktion. Benzin og diesel vil herefter være under udfasning. Så vidt vi forstår oplægget, har VW allerede valgt at satse fuldt på elbiler. Mercedes satser derimod også på at kunne benytte brint som brændstof.

Udgiften til forskning og udvikling svarer til syv pct. af omsætningen. Ledelsens udmelding er klar og værd at holde for øje: VW regner med at blive en software leader. Løsningerne skal udføres in-house, og software kan blive lige så afgørende som selve motoren er i dag. VW vil ikke købe den slags af firmaer som Google og Microsoft.

Udsigten fremover

Afmatningen i andet halvår må påregnes at fortsætte uden at blive forværret. Et skift til nedtur og lavkonjunktur er næppe forestående. I relation til handelskontroversen mellem USA og Kina har VW begrænset eksponering, så det drejer sig mere om risikoen for en generel afsporing af den økonomiske fremgang, hvor samhandel udgør en afgørende funktion.

Vejen frem er udfordret af det igangværende skift i teknologi og fremkomst af helt nye former for transportmaskiner, krav om bæredygtighed og elbiler. Sidstnævnte vil løse CO2 problemet for biler, eller rettere sagt flytte det over til elværkerne. VW kan udnytte sin størrelsesfordel til at løfte alle disse udgifter.

Dieselgate har virkelig rystet ledelsen, hvilket ses af en ydmyg holdning. Man taler om »en ny begyndelse« for koncernen, der ellers er Europas største virksomhed. Det lover godt for udfaldet.

Aktien

Tilliden til VW er langsomt ved at vende tilbage, men de retslige efterspil kan udløse nye tab og udgifter. Kunderne ser derimod ud til at være tilfredse, og problemerne adresseres på en ansvarlig måde. Aktien handles til meget lav værdi på grund af det uafsluttede Dieselgate-forløb. Da der må forventes uændret indtjeningsniveau for 2017-18-19 kan P/E-tallet estimeres til kun 6,5 (147,6/22,6). Aktiens indre værdi er 203 euro. Udbyttet er dog lavt med 3,96 euro, hvilket afspejler ønsket om at holde på pengene, indtil alle regninger er betalt.

Sammenstyrtningen for aktien i september 2015 gav en bundnotering ved 90 euro. Siden er den kommet på fode igen, men niveauet er fortsat lavt. Konklusionen er køb og behold.

Aktieinfo: Hverken John Stihøj eller Lau Svenssen ejer aktier i VW.