Ugens aktie: DSV Panalpina satser globalt

Væksten i den nye transportkæmpe DSV Panalpina skal komme fra international spedition og logistik. Men ved dette DSV-opkøb er det nødvendigt at gå respektfuldt frem ved integrationen af Panalpina.

CEO Jens Bjørn Andersen fra DSV og CEO Stefan Karlen (th.) fra Panalpina efter et møde og pressekonference i Panalpinas hovedkvarter i Basel 1. april. REUTERS/Arnd Wiegmann Fold sammen
Læs mere
Foto: ARND WIEGMANN

Efter to måneders tovtrækkeri lykkedes det med planen om en sammenlægning af DSV og Panalpina. Modsatrettede interesser skulle først bakses på plads. Medvind for aktiekursen på DSV har uden tvivl hjulpet, idet det første forslag med delvis kontant betaling er ændret til en aktieombytning. Panalpinas aktionærer opnår et højt prisniveau og kan så selv vælge, om de vil tage profitten hjem eller vil satse på yderligere fremgang, når DSV-stilen rulles ud. Pointen i det hele er, at DSV har en overskudsgrad på 6,9 pct. mod 2,0 pct. i Panalpina. Ideen er at udnytte dette potentiale og dernæst opnå synergi ved stordrift. Det foregående køb af UTi tilføjede dækning i USA og Sydafrika, men denne gang gælder det om at sammenlægge fragtterminaler og kontorer, samtidig med at de bedste løsninger inden for avanceret logistik skal fremmes.

Størrelsen kan måles ud fra medarbejderstaben på 47.000 hos DSV og 14.000 i Panalpina. En interessant forandring opstår på ejersiden, idet Panalpinas storaktionær Ernst Göhner Foundation ønsker at beholde sine nye DSV-aktier. Hidtil har ejerkredsen været åben og spredt. Derfor vil DSV fremover udlodde mindst 15 pct. af overskuddet som udbytte. Giv og tag.

Interessant sammenlægning

Overtagelsen opgøres i økonomisk værdi til 30,5 mia. kr. (aktieværdi + nettogæld). Integrationen vil være anderledes end de foregående tilkøb. DSV plejer at rulle sin forretningsmodel ud med det samme, men nu skal der vises hensyn til de eksisterende forhold i Panalpina – og den nye storaktionær må formodes at blive repræsenteret i bestyrelsen. DSV-ledelsen har hidtil haft »et stort kørekort« baseret på tæt opbakning i bestyrelsen. Her ligger den faglige indsigt hos et par tidligere topchefer, mens de øvrige medlemmer er generalister uden grundlag i en konkret ejermæssig base.

Den sammenlagte koncern vil nærme sig Kuehne + Nagel i størrelse (82.000 medarbejdere). De to selskaber har samme profil som uafhængige speditører i modsætning til de to største aktører, DHL (Deutsche Post) og DB Schenker (Deutsche Bahn). De amerikanske selskaber FedEx og UPS er også store aktører, men med fokus på små forsendelser. Her møder man så internetkoncerner som Amazon.com med ønske om kontrol over alting på egne betingelser. I den anden ende finder man containerrederier som Maersk med kapacitet i form af rutenetværk. Alle vil have fat i køberne af transportservice. Branchen har levende konkurrence og let adgang for nye opfindsomme firmaer.

På land ser DSV ud til at mærke presset trods et godt grundlag med en asset light og fleksibel struktur. Road divisionens indtjening skal forbedres. Heldigvis har logistik (Solutions divisionen) forbedret sin præstationsevne, og det er et vigtigt punkt for den langsigtede vækst. Her ligger de store muligheder med tilbud om håndtering af varer for industri- og handelsselskaber, altså dyb outsourcing. DSV er med rette stolt af sin »strong performance culture«, men i de kommende år vil det betyde håndtering af mange flere små forsendelser med krav om service og kvalitet end transport af stykgods på paller.

Den mest lukrative division er Air & Sea med luftfragt, containere m.v. Ledelsen ønsker derfor at udvide i dette virkefelt, og Panalpina står netop stærkt her. Muligheden for fordele ved fælles drift må være store, ligesom der næppe bliver problemer med tab af kunder af den grund. De to selskabers buying power kan give bonus oveni (synergi).

Perspektivet for den fælles virksomhed

Prismæssigt har DSV anstrengt sig opad for at få fat i Panalpina. Finansielt er det derimod ikke tilfældet, idet der betales med aktier. Uanset det skal kabalen gå op via forbedret indtjening i Panalpina isoleret set med synergi som bonus. Planen kendes ikke, men det må være ideen i den store satsning. Risikoen er lav, da kernen er: mere af det samme. DSV fortsætter altså med at konsolidere branchen ved opkøb på opkøb, og indtil videre er det forløbet godt.

Denne gang er det dog nødvendigt at gå respektfuldt frem, og omfanget af nedskæringer er ikke kendt endnu. Selskaberne er ikke bundet af store investeringer i faciliteter, så processen vil næppe volde store problemer, men det vil udløse ekstraordinære udgifter. Tidsmæssigt vil det vel tage et år.

DSV-aktien har mange års overperformance bag sig, og kursniveauet er derfor højt. P/E (18) ligger på 26,6 (586/22). Det kontante udbytte var kun på 2,25 kr. pr. aktie, men det ændres jo fremover.

DSV Panalpina bliver det nye firmanavn. Perspektivet for 2019-2020 er konsolidering af denne store mundfuld. I de ydre forhold er omdrejningspunktet udviklingen i den globale vækst. Vi forventer, at den nuværende afmatning vil være forbigående og frygter ikke afbræk pga. USA-told eller Brexit.

DSV er blevet en permanent højt vurderet aktie, og det forhindrer take over-bud af den type, som ledelsen selv benytter sig af: Spis eller bliv spist. Aktien er derfor kun relevant som placering for meget langsigtede investorer. Konklusion: pause.