Nu må Roskilde Bank-ledelsen ryste i bukserne

Finansiel Stabilitet vandt onsdag en stor sejr, da Østre Landsret dømte den tidligere ledelse i Amagerbanken til at betale 225 mio. kr. i erstatning. »Oprydningsselskabet er blevet dygtigere, mere fokuseret, mere nede i detaljer og er bedre forberedt i de store banksager,« vurderer ekspert.

Advokat N.E. Nielsen var bestyrelsesformand, da Amagerbanken kom i problemer. Nu er han sammen med bankens tidligere direktør Jørgen Brændstrup og seks andre bestyrelsesmedlemmer blevet dømt til at betale en erstatning på 225 mio.kr. til statens oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Finansiel Stabilitet er i flere tilfælde nærmest blevet grinet ud af retssalen, da dommerne i først Amagerbank-sagen og siden i Roskilde Bank-sagen pure frifandt bankledelserne for påståede erstatningskrav i milliardstørrelsen. Men onsdag var det statens oprydningsselskabs tur til at le sidst og bedst.

Det skete, da Østre Landsret i ankesagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken dømte otte personer til at betale over 225 mio.kr. i erstatning plus procesrenter, som en ekspert advokat Søren Bergenser har beregnet til 110 mio. kr.

Finansiel Stabilitets direktør, Henrik Bjerre-Nielsen, lægger da heller ikke skjul på sin tilfredshed – både på grund af erstatningssummens størrelse og oprydningsselskabets fokus på retssagens kerne, nemlig Amagerbankens engagement med de tre kulørte forretningsfolk i ejendomsengagementet Østerfælled Torv:

»Det er en lang dom, som vi endnu ikke har læst grundigt igennem og drøftet med Finansiel Stabilitets advokater. Derfor har vi på nuværende tidspunkt først og fremmest hæftet os ved erstatningens størrelse, der inklusive procesrenter overstiger en kvart milliard kr. Erstatningen vedrører opretholdelse af den såkaldte valutaramme efter udgangen af 2009, hvor den i realiteten var for bankens regning og risiko. I den pressemeddelelse, som FS udsendte i forbindelse med anken, lagde vi netop vægt på dette forhold,« skriver Henrik Bjerre-Nielsen i en e-mail.

Dygtigere

Advokat Søren Bergenser, der har stor indsigt i banksagerne, vurderer, at onsdagens sejr til Finansiel Stabilitet skyldes, at oprydningsselskabet er blevet dygtigere, mere nede i detaljen og mere fokuseret, når de fører sagerne.

Da Finansiel Stabilitet trak Amagerbank-ledelsen i byretten i 2016 lød erstatningskravet på hele 900 mio. kr. I ankesagen i landsretten skar oprydningsselskabet kravet ned til 375 mio. kr. Tilsvarende tabte oprydningsselskabet stort i første instans i Roskilde Bank-sagen, hvor kravet lød på en rund milliard kr. Her blev Finansiel Stabilitet hældt ned ad brættet og bankledelsen pure frifundet. Siden er også denne sag skåret til og afventer behandling ved anden instans.

»Finansiel Stabilitet har lært af de første mange nederlag. I første instans skød Finansiel Stabilitet med spredehagl, men nu har de i høj grad fokuseret på de betændte ting i Østerfælled-sagen,« siger Søren Bergenser, som forklarer, at dommen viser, at der er en grænse for, hvor risikofyldte beslutninger, en bankledelse må træffe – selv om de er beskyttet af den såkaldte business judgement rule, som giver bankledelser frihed til at vurdere, hvilke engagementer, de går ind i.

Bedre forberedt

I landsretten koncentrerede Finansiel Stabilitet sig om Østerfælled-engagementet, som tre af finanskrisens markante profiler, eksbokseren Hans Henrik Palm, finansmanden Henrik Ørbekker og advokat Olav Damkiær-Classen stod for. Amagerbanken lånte de tre hundredvis af millioner kroner til at købe projektet og ydede en enorm valutaramme.

»Oprydningsselskabet har i ankesagen været bedre forberedt og blandt andet indhentet en syns- og skønserklæring fra bankernes egen brancheorganisation, Finansdanmark. Her udtaler skønsmændene, at det savner formål at lave en genbevilling. Skønsmændene er jo bankfolk, som kender alt til kreditgivning. Deres vurdering gør det nemmere for landsdommerne at sige det samme,« siger Søren Bergenser.

Det går i det hele taget fremad for Finansiel Stabilitet i banksagerne. I januar blev tre tidligere ledelsesmedlemmer dømt til at betale erstatning i Capinordic Bank-sagen på 89 mio. kr., og i efteråret 2018 udskrev Østre Landsret en regning til den tidligere ledelse i Eik Bank på små 30 mio. kr.

Ryster i bukserne

Forude venter Roskilde Bank-sagen, og ifølge Søren Bergenser er det med god grund, hvis den tidligere bankledelse ryster i bukserne: »Amagerbank-sagen viser, at Finansiel Stabilitet har øvet sig i første instans. Det betyder, at de i anden instans har lært af tidligere fejl og utilstrækkeligheder. Det er lidt ligesom i en fodboldkamp. I anden halvleg ved du mere om, hvordan din modstander agerer,« siger Søren Bergenser.

Mens der jubles hos Finansiel Stabilitet og hos oprydningsselskabets nye advokat, Kim Trenskow fra Kromann Reumert, er stemningen anderledes i den tidligere bankledelses lejr.

»Det er noget rigtig møg,« lød kommentaren fra Amagerbankens tidligere bestyrelsesformand advokat N.E. Nielsen, som opsummerede sin og den øvrige tidligere bankledelses reaktion på Østre Landsrets dom. Men derudover var han fåmælt:

»Dommen er på over 300 sider, og nu skal vi lige have mulighed for at læse den rigtigt og tale med advokaterne, og så må vi tage stilling til, hvordan vi ser på sagen og på fremtiden,« sagde N.E. Nielsen onsdag.

N.E. Nielsen er ellers delvis en form for redningsmand for den øvrige bankledelse, fordi han har en forsikring med en dækningssum på omkring 100 mio. kr. fra sin tid som advokat i advokatfirmaet Bech-Bruun. Ifølge landsretsdommen er det imidlertid usikkert, om forsikringen dækker, og hvis den gør, kommer N.E. Nielsen til at dele gevinsten med sine tidligere ledelseskolleger i Amagerbanken forstået på den måde, at forsikringssummen blot hugger 100 mio. kr. af de 335 mio. kr., hvorefter N.E. Nielsen hænger på sin ottendedel af resten.

Hvem kan så betale?

Men hvem af de otte dømte kan ellers betale? Der er faktisk flere velhavere blandt de tidligere medlemmer af ledelsen i Amagerbanken. Erhvervsmanden Jørgen Reinhardt bogfører en egenkapital på 260 mio. kr. i sit holdingselskab, Henrik Håkonsson har over 72 mio. kr. i sit holding, og Silkeborg-rigmanden Kent Madsen har opgjort egenkapitalen i sit holdingselskab til 48,5 mio. kr.

Tidligere borgmester Henrik Zimino, advokat N.E. Nielsen, tidligere Toms-direktør Villy Rasmussen, og Carsten Ehlers har alle haft gode job, men disponerer formentlig ikke over midler i større stil udover villa, sommerhus og pensionsordning. Amagerbankens tidligere adm. direktør Jørgen Brændstrup modtog inden sin fratrædelse en gylden faldskærm på 12 mio. kr.