Kendt skatteadvokat får tredje bøde i Advokatnævnet

Michael Bjørn Hansen overtrådte groft god advokatskik, da han uberettiget afmeldte en direktør i Erhvervstyrelsen fra direktørens eget firma og fik opført sin klient som direktør i stedet. Bøden lyder på 30.000 kr. »Der var tale om nødværge,« siger advokaten.

Advokat Michael Bjørn Hansen har fået sin tredje bøde i Advokatnævnet: »Der var tale om nødværge,« forsvarer han sig. Fold sammen
Læs mere
Foto: Michael Bjørn Hansen

Michael Bjørn Hansen er tidligere kontorchef i Skatteministeriet og kendt som skatteadvokat, der ofte blander sig i debatten om retssikkerhed. Han har bl.a. beskyldt provinsens forsvarsadvokater for at være sammenspiste med dommere og anklagere. Nu er han selv havnet på den forkerte side af hegnet mellem god og dårlig advokatetik.

Michael Bjørn Hansen blev i januar for tredje gang idømt bøde for at træde forkert – denne gang blev det til 30.000 kr. – efter tidligere bøder i 2016 og 2017.

Advokatnævnet fandt denne gang, at Michael Bjørn Hansen groft tilsidesatte god advokatskik, da han i 2014 afmeldte en person som direktør for et firma, som den pågældende ejede sammen med en kompagnon. Ifølge Advokatnævnet medvirkede Michael Bjørn Hansen på en efterfølgende generalforsamling til, at han selv blev udpeget som dirigent, og fik registreret en ny direktør, nemlig kompagnonen, i Erhvervstyrelsen.

Håndværker tromlet

Sagen er anonymiseret, men ifølge Michael Bjørn Hansen drejer den sig om to ejere af en håndværksvirksomhed – en håndværker og en administrator – som blev uenige: »Administratoren tromlede håndværkeren – min klient – og virksomheden var blevet ødelagt, hvis jeg ikke havde grebet ind,« siger Michael Bjørn Hansen.

»De to direktører udkæmpede en voldsom kamp, der var ved at ødelægge en velkørende virksomhed. Administratoren forsøgte at køre håndværkeren ned og fralagde sig med kort varsel direktøransvaret i håb om, at det ville få håndværkeren til at opgive. Med administratorens opsigelse opfyldte han ikke længere selskabslovens krav til en direktør, hvorfor jeg lod ham slette.«

Advokat Michael Bjørn Hansen

»Virksomheden var blevet ødelagt, hvis jeg ikke havde grebet ind.«


»Jeg varetog min klients interesser, men Advokatnævnet fandt, at sletningen var mod god advokatskik. Men hvis jeg ikke havde handlet, var virksomheden kørt ned. Der var tale om nødværge. Jeg er altid 120 procent på min klients side,« siger advokaten, som ikke fortryder sin handling.

Det fremgår imidlertid af kendelsen fra Advokatnævnet, at administratoren ikke ønskede at fratræde som direktør, og i 2014 klagede han til nævnet. Sagen trak ud, fordi administratoren anlagde retssag mod håndværkeren for at få denne til at anerkende, at administratoren skulle genindsættes som direktør, og at det havde været uretmæssigt at fjerne ham.

Klager fik ret

Sommeren 2018 gav retten administratoren ret i, at han udtrykkeligt havde givet udtryk for, at han ikke ønskede at fratræde som direktør. »Det var derfor uberettiget, at advokat Michael Bjørn Hansen ... i Erhvervstyrelsens IT-system registrerede, at klager var fratrådt direktionen ...« hedder det i dommen, som Advokatnævnet har lagt særlig vægt på i behandlingen af sagen.

Michael Bjørn Hansen har tidligere gjort sig bemærket ved at sagsøge en jurastuderende, han havde undervist på Københavns Universitet. Den studerende, den radikale politiker Kristian Hegaard, havde klaget over, at Michael Bjørn Hansens undervisning »sejlede«, hvilket fik Michael Bjørn Hansen til at sagsøge Hegaard for æreskrænkelser. Hegaard vandt sagen i Helsingør Byret, og landsretten afviste Michael Bjørn Hansens anke.