Vinden blæser i Apotekerforeningens retning

Meldinger fra regeringspartierne tyder på, at det længe ventede opgør med farmaceuters monopol på at eje apoteker løber ud i sandet. Hermed kan de nuværende apotekere formentlig fortsætte deres virke uden konkurrence fra Matas og andre aktører.

Foto: Liselotte Sabroe. Formand for Danmarks Apotekerforening, Niels Kristensen, mener, at man vil sikre den bedste sundhedsfaglige rådgivning ved at fastholde farmaceutejerskabet.
Læs mere
Fold sammen

?Når regeringen i løbet af kort tid skal finde fælles fodslag i spørgsmålet om en modernisering af apotekersektoren, bliver der samtidig sat foreløbigt punktum for lang tids heftig diskussion om fremtidens apotekersektor med Erhvervsministeriet, Konkurrencerådet og diverse økonomer på den ene side og Apotekerforeningen og Sundhedsministeriet på den anden side.

Ifølge Berlingske Business’ oplysninger tyder alt på, at diskussionen falder ud til fordel for Sundhedsministeriet og Apotekerforeningen. Det længe forberedte opgør med farmaceuters monopol på at eje apoteker ser nemlig ud til at løbe ud i sandet.Selv om regeringen endnu ikke har taget stilling til området, fortæller en række centrale kilder, at der i alle regeringspartiernes folketingsgrupper er udbredt modstand mod at give Matas og andre materialistkæder adgang til at sælge receptpligtig medicin.Alle understreger dog, at der nu venter politiske drøftelser i regeringen, før der kan drages en endegyldig konklusion.Allerede nu advarer flere af regeringspartiernes sundhedsordførere dog mod omfattende ændringer i ejerformerne af apoteker.»Man skal tænke sig rigtig godt om, for erfaringer i f.eks. Sverige er blandede. Flere apoteker på gågaden i de større byer løser ikke problemer med tilgængeligheden i de tyndt befolkede egne af Danmark. Og det er her, de fleste ældre mennesker er,« siger Socialdemokraternes sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen.

SF-formand ønskede nye ejerformer

I løbet af efteråret har der hersket stor usikkerhed om, hvor regeringspartierne stod i spørgsmålet. I midten af oktober tydede politiske meldinger på, at man ville droppe en liberalisering, mens erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) i forbindelse med fremlæggelsen af regeringens konkurrencepolitiske udspil talte for nye ejerformer af apoteker.

I slutningen af oktober sagde Annette Vilhelmsen i et interview med Berlingske Business, at »der er forskel på at være den, der driver et apotek, og den, som rådgiver og langer medicin over disken. Andre vil godt kunne eje et apotek, men de, som har hænderne på medicinen, skal være fagfolk.«Ifølge Berlingske Business’ oplysninger har embedsmændene i Erhvervs- og Vækstministeriet samtidig argumenteret hårdt for et opgør med monopolet internt i regeringen.Flere kilder peger på, at netop Annette Vilhelmsens holdning til regeringens interne forhandlinger er den store joker, der betyder, at intet kan afvises endegyldigt.De fleste venter dog ikke, at hun vil stå fast på behovet for et opgør med monopolet i en situation, hvor størstedelen af folketingsgrupperne kun ønsker mindre forandringer på området.Det var i går ikke muligt at få en telefonisk kommentar fra Annette Vilhelmsen, men i en skriftlig kommentar fremhæver hun, at »regeringen ønsker at modernisere apotekersektoren med fokus på tilgængelighed for borgerne, patientsikkerhed og lave priser«. Samtidig understreger hun, at hun afventer en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe, der danner grundlag for regeringens drøftelser.

Behov for mere konkurrence

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pegede allerede i 2010 på et behov for skabe mere konkurrence i sektoren.

Siden har en lang række konkurrenceeksperter anbefalet, at man åbner for nye aktører på området.»Når medicinsikkerheden er på plads med krav om, at uddannede farmaceuter skal stå for betjeningen, kan det undre, hvis man beholder monopolet. En lettere adgang til at handle med varer vil alt andet lige føre til nedadgående prispres og bedre tilgængelighed. Jeg undrer mig over, at man ikke prøver det af,« siger professor i økonomi på Aarhus Universitet Per Baltzer Overgaard, der gennem mange år har forsket i konkurrenceforhold.Konkurrenceeksperterne fremhæver, at Danmark har flere borgere pr. apotek end andre EU-lande, og at mange andre lande har åbnet for mere konkurrence uden sundhedsfaglige problemer. Det afgørende er, at det fortsat vil være uddannede farmaceuter, der langer medicinen over skranken, lyder meldingerne.

Modernisering fremfor liberalisering

De Radikales sundhedsordfører, Camilla Hersom, fastholder dog, at udgangspunktet for de videre drøftelser skal være en modernisering og ikke en liberalisering af sektoren.

»Man kan omvendt spørge, hvorfor man skal reparere noget, hvis der ikke er noget i stykker. Vi skal hellere tage udgangspunkt i, hvor der er udfordringer, og hvor det fungerer godt. Så skal vi holde fast i det, der fungerer godt og gøre noget ved udfordringerne,« siger hun.Størstedelen af oppositionen argumenterer derimod for et opgør med monopolet. Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, har tidligere sagt, at Venstre formentlig godt vil lægge stemmer til en mindre modernisering, men vil forbeholde sig ret til nye ændringer efter et regeringsskifte.