Topadvokater er modparter i OW Bunker-opgør – men samtidig klient og advokat i privat etiksag

To københavnske advokater, der står over for hinanden som modparter i en retssag til hundredvis af millioner kroner, har samtidig en personlig relation som klient og advokat i en sag i Advokatnævnet. Vanskeligt at forstå, at advokaterne ikke ser habilitetsproblemet, lyder det fra advokat John Korsø Jensen.

OW Bunkers konkurs er omdrejningspunktet for to københavnske advokaters noget spegede professionelle forhold. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix/Arkiv

To af den københavnske advokatverdens mest kendte profiler indtager usædvanlige roller i et af de største retsopgør i nyere tid, nemlig opgøret efter OW Bunkers skandaleramte konkurs, hvor der samlet er rejst erstatningskrav for over tre milliarder kr.

Samtidig med at de to advokater er modparter i slagsmålet om OW Bunker, har de to topfolk en personlig relation som klient og advokat i en privat sag om advokatetik.

Karsten Kristoffersen fra Bruun & Hjejle og Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten står på hver sin side i retsopgøret efter oliehandelsvirksomheden OW Bunkers skandaleramte krak i 2014.

Her kæmper de henholdsvis for og imod et erstatningskrav på 769 mio. kr., som ATP, PFA og en stribe andre investorer har rejst mod kapitalfonden Altor, der tidligere ejede OW Bunker, og mod den forhenværende ledelse i oliehandelsvirksomheden.

Karsten Kristoffersen, som er managing partner hos Bruun & Hjejle, skal således gøre sit yderste for at få vredet de mange millioner kroner ud af Altor som advokat for ATP, mens Tomas Ilsøe Andersen, som er managing partner i Danmarks største advokatfirma, Kammeradvokaten, indædt skal forsvare kapitalfonden Altor mod ATPs angreb.

Men sideløbende med slagsmålet i erstatningssagen har Karsten Kristoffersen og Tomas Ilsøe Andersen en privat relation som klient og advokat, hvor Karsten Kristoffersen er klienten, og Tomas Ilsøe Andersen er advokaten.

To bøder i samme sag

Karsten Kristoffersen er i forbindelse med OW Bunker-sagen to gange idømt bøder for at have skiftet side fra at rådgive den tidligere OW Bunker-ledelse op til krakket i 2014 til nu at sagsøge samme ledelse på vegne af ATP.

Det er OW Bunker-ledelsens advokater, der har indklaget Karsten Kristoffersen for Advokatnævnet. De mener ikke, at han kan føre ATPs sager mod OW Bunkers tidligere ledelse og ejere, fordi Kristoffersen tidligere har været advokat for OW Bunker.

Habilitetsproblem?

Advokat John Korsø Jensen fra advokatfirmaet J. Korsø Jensen repræsenterer boet efter OW Bunkers tidligere topchef Jim Petersen og er initiativtager til klagerne mod Karsten Kristofferen i nævnet. John Korsø Jensen, som altså to gange har fået medhold fra advokaternes egen domstol, undrer sig over, at ATP accepterer, at pensionspengetankens advokat har valgt Altors advokat, altså Tomas Ilsøe Andersen, til at bistå i Advokatnævnet:

John Korsø Jensen, advokatfirmaet J. Korsø Jensen

»At gøre begge dele er efter min opfattelse ikke foreneligt med den måde, man bør opføre sig på som advokat.«


»Det undrede mig, da Kammeradvokaten påtog sig at føre erstatningssagen for Altor i december 2016. På det tidspunkt havde de jo meldt sig under fanerne som advokat for Karsten Kristoffersen. At gøre begge dele er efter min opfattelse ikke foreneligt med den måde, man bør opføre sig på som advokat,« siger John Korsø Jensen og fortsætter:

»Det kan være vanskeligt at forstå, at to advokater ikke mener, at det skaber et habilitetsproblem, at de på én gang repræsenterer modparter i OW Bunker-retssagskomplekset samtidig med, at de har en advokat/klientrelation i en sag i Advokatnævnet mod den ene af dem, som drejer sig om, hvorvidt vedkommende kan repræsentere en part i OW Bunker-retssagskomplekset.«

Ilsøe afviser

Kammeradvokatens managing partner, Tomas Ilsøe Andersen, der altså fører sagen i nævnet for Karsten Kristoffersen, er uenig:

»Det er ikke vanskeligt at forstå, hvis man sætter sig ind i sagerne, som er forskellige i såvel retsregler, parter og forum for afgørelserne,« siger han.

»Der er ikke oplysninger i Karsten Kristoffersens sag i Advokatnævnet, som Altor kan kan bruge i erstatningssagen anlagt af ATP, eller omvendt. Det er nemlig kun en del af ATPs erstatningskrav, der er rettet mod Altor – den såkaldte prospektansvarssag, og den har Bruun & Hjejle ikke har været involveret i. Altor er ikke stævnet i ATPs anden sag, den såkaldte oplysningsansvarssag, hvor Bruun & Hjejle bistod OW Bunker-ledelsen i 2014,« siger Tomas Ilsøe Andersen og tilføjer:

»Altor er helt enig i, at der ikke er tale om en dobbeltrolle, og fonden ønsker derfor vores repræsentation uanset Karsten Kristoffersens sag i Advokatnævnet. Tilsvarende ser Karsten Kristoffersen heller ikke noget problem. Prospektansvarssagen og etiksagen i Advokatnævnet er to helt adskilte sager, der intet andet har til fælles, end at de begge udspringer af OWBs konkurs.«

Tomas Ilsøe Andersen, managing partner hos Kammeradvokaten

»Altor er helt enig i, at der ikke er tale om en dobbeltrolle.«


ATP, hvis advokat altså har hyret ATPs modparts advokat i en privat sag, ser ingen problemer i relationen:

»Vi har tiltro til, at Ilsøe og Kristoffersen er i stand til at håndtere sagen professionelt med respekt for gældende regler,« lyder det i et mailsvar fra Tomas Krüger Andersen, juridisk chef i ATP, på vegne af konsortiet af institutionelle investorer.

Komisk og utroværdig

Den udmelding kalder John Korsø Jensen for »komisk og utroværdig«:

»Angivelsen fra ATP om, at man har tillid til, at Karsten Kristofferen og Tomas Ilsøe Andersen inden for reglerne kan håndtere at have den beskrevne forbindelse i klagesagen samtidig med, at de er modparter i retssagen, er efter min opfattelse komisk og utroværdig. Det er den i betragtning af, at Bruun & Hjejle og Karsten Kristoffersen gennem de sidste to år af Advokatnævnet har fået to kendelser og bøder imod sig – netop for overtrædelse af retsplejeloven og de advokatetiske regler,« siger han.

Hos Bruun & Hjejle afviser bestyrelsesformand, Mogens Thorninger, kritikken af Tomas Ilsøe Andersens og Karsten Kristoffersens forskellige roller.

»Vi anså det for uproblematisk, at advokat Tomas Ilsøe Andersen indtrådte for Altor i retssagerne, samtidig med at han bistod Bruun & Hjejle i sagerne for Advokatnævnet. Vi forstår, at Tomas Ilsøe Andersens klienter ser det på samme måde,« skriver han i en mail.

Ekspert frikender

Johan Tufte-Kristensen, som er postdoc ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, understreger, at det kræver en grundig analyse af sagerne for at kunne vurdere, om Tomas Ilsøe Andersen befinder sig i en interessekonflikt eller ej.

»Når en advokat på én og samme tid bistår klienter i flere sager, der har forbindelse med hinanden, kan der opstå en interessekonflikt, hvis advokaten risikerer at modtage fortrolige oplysninger om den ene sag, som kan have betydning for den anden sag. Spørgsmålet er, om Tomas Ilsøe Andersen befinder sig i en interessekonflikt ved at repræsentere Karsten Kristoffersen i nævnssagen, som paradoksalt nok også handler om en interessekonflikt, samtidig med at han repræsenterer Altor i en sag, hvor Karsten Kristoffersen repræsenterer modparten,« siger han.

Umiddelbart mener Johan Tufte-Kristensen dog ikke, at der er tale om en interessekonflikt i juridisk forstand:

»Det afgørende er, om fortrolige oplysninger om den ene sag kan bruges i den anden sag. Jeg vil tro, at det ikke er tilfældet. Den ene sag handler jo om OW Bunkers konkurs, mens den anden sag handler om en advokats interessekonflikt.«