Telebranchen: Vi ville hellere have haft kun én minister

De danske tele- og internetselskaber havde håbet, at området igen blev samlet under én minister i den nye regering. Det gør det ikke. I stedet håber de, at Dan Jørgensen griber bolden og bruger de teknologiske muligheder til gavn for klimaet og miljøet.

Teleområdet i Danmark vil fortsat ligge spredt under flere minister med den nye regering, og det ærgrer telebranchen. Arkivfoto: Iris/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Martina Berg

Den danske telebranche ærgrer sig over, at den fortsat skal sortere under flere ministre og ikke igen bliver samlet under den nye erhvervsminister.

»Det er ærgerligt, at man ikke har benyttet anledningen til at samle teleområdet og opnå synergien ved netop at have alt samlet ét sted og dermed opbygge en telefaglig synergi i staten,« siger Jakob Willer, direktør for brancheorganisationen Teleindustrien i Danmark.

Den nye regering kører nemlig videre med den opsplitning, som den tidligere regering indførte. Her blev teleområdet splittet, så det meste af området blev flyttet til Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor det hidtil havde ligget i Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Erhvervsstyrelsen har i store træk kun haft selve markedsreguleringen tilbage.

Brug teknologien til at løse klimaudfordringer

Det bliver nu Dan Jørgensen (S) som klima-, energi- og forsyningsminister og ikke Simon Kollerup (S) som erhvervsminister, der bliver primært ansvarlig for teleområdet.

»Vi kan godt have en vis bekymring for, hvor meget opmærksomhed området vil få. Anbefalingen herfra er, at den nye minister i langt højere grad skal se synergien i, hvad vi kommer med på teleområdet, i forhold til klimadagsordenen – tænke os ind i, hvordan vi bruger teknologien til at løse klimaudfordringerne, så vi sparer energi og arbejder klogere og smartere. Hvis det kan lykkes, har vi opnået mere, end vi har klaret tidligere,« siger Jakob Willer.

Han understreger, at telemarkedet er et erhvervsområde, der kræver en aktiv erhvervspolitik, fordi udviklingen går så hurtigt.

Husk det brede teleforlig

»Derfor er det vigtigt, at den nye minister står vagt om det teleforlig, som alle Folketingets partier står bag,« siger Jakob Willer med henvisning til aftalen fra efteråret 2018, som lægger de store linier for, hvordan udviklingen i Danmark skal være.

I teleforliget er der bl.a. enighed om, at udrulningen af tele- og internetforbindelser skal ske på markedsvilkår, altså uden statsstøtte, som skævvrider konkurrencen, og at der er teknologineutralitet, så ingen bestemt type af teknologi favoriseres ved, at man i bestemte geografiske områder kræver, at der f.eks. lægges fibernet i stedet for mobilforbindelser.

Dan Jørgensens ministerium ændrer navn, så klimaet rykker forrest, og bliver til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men ifølge den såkaldt kongelige resolution, som statsminister Mette Frederiksen har indleveret til dronningen, rykkes der ikke rundt på arbejdsområderne mellem dette ministerium og Erhvervsministeriet.