Storstilet grønt projekt trues af edderfugle: Nu trækkes tre ministre i samråd

Stor dansk havvindmøllepark risikerer at blive aflyst i 11. time. Nu skal både Dan Jørgensen, Simon Kollerup og Lea Wermelin stå skoleret i samråd om sagen, der handler om hensynet til grøn omstilling kontra naturen og det vilde dyreliv.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) skal få deres to ressortområder til at spille sammen for at sikre, at håndteringen af klimakrisen kan gå hånd i hånd med beskyttelse af naturen. I tilfældet med European Energys havvindprojekt Omø Syd, er man løbet ind i en konflikt. Arkivfoto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Skal maksimal beskyttelse af edderfugle og gråstrubede lappedykkere bremse en af Danmarks største havvindmølleparker, som har været næsten ti år undervejs og skal opføres uden én eneste støttekrone fra staten?

Eller kan man med en minimal tilpasning af et kommende fuglebeskyttelsesområde i Smålandsfarvandet mellem Sjælland, Lolland og Falster få både klima-, natur- og dyreinteresser til at gå op, så 350.000 danske husstande fra midten af 2020erne kan blive beriget med grøn strøm fra energiudvikleren European Energys Omø Syd-projekt?

Dilemmaet får nu Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg til at trække hele tre ministre i samråd. Det drejer sig om klima- og energiminister Dan Jørgensen (S), erhvervsminister Simon Kollerup samt miljøminister Lea Wermelin (S).

»Når vi har nogle opstillere, som vil sætte grøn strøm op, må vi ikke ende i en sådan situation her efter mange års proces. Der er brug for, at silotænkningen mellem Miljøministeriet, Klima- og energiministeriet og Erhvervsministeriet bliver brudt ned. Derfor er det vigtigt at bringe alle tre ministre sammen. Både for at diskutere den konkrete situation med Omø Syd, men også andre eksempler, hvor der simpelthen er for meget silotænkning,« siger SFs klima- og energiordfører, Signe Munk, og henviser til en nyopført vindmøllepark på 18 vindmøller i Nordjylland, hvor beskyttelse af fuglearter også har skabt ravage.

En Edderfugl tæt på Omø i Storebælt. Edderfuglen er den største af de danske dykænder og kan veje næsten tre kilo med et vingefang på godt en meter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Breiting/Biofoto/Ritzau Scanpix.

Berlingske har været i kontakt med både Enhedslisten, SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti, der alle ser frem til samrådet og mener, at der er behov for at komme til bunds i sagen om den truede havvindmøllepark. Samrådet bliver lukket for offentligheden, da partierne omkring regeringen håber, at det vil give ministrene mulighed for at tale mere frit.

»Det vil være et ærgerligt resultat, hvis Omø Syd ikke kan opføres. Vi skal tage de kompromisforslag, som er lagt på bordet fra European Energy, seriøst. Det vil vi gerne have, at ministrene forholder sig til, så vi kan se, om ikke der kan skabes en pragmatisk løsning, hvor der både bliver passet på edderfuglene og komme vindmøller op at snurre,« siger Signe Munk.

Håbet ebber ud for direktør

Berlingske har onsdag fortalt historien om, hvordan håbet hos European Energys administrerende direktør, Knud Erik Andersen, for den planlagte havvindmøllepark er ved at ebbe ud i 11. time.

Direktøren mener, at man ved at ændre minimalt på det kommende fuglebeskyttelsesområde i Smålandsfarvandet kan trække en ny grænse få kilometer længere mod øst og få 98 procent fuglebeskyttelsesområde og to procent havvindmøllepark.

»Der er mere, der binder natur og klima sammen, end der skiller. Jeg tror, at der bliver mere behov for at få det italesat fra begge sider af bordet. Vi bakker fuldt op om, at Smålandsfarvandet bliver udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Og rykker man grænsen nogle millimeter på kortet, vil man ende med en sameksistens mellem natur- og klimainteresser,« siger Knud Erik Andersen.

Administrerende direktør for European Energy Knud Erik Andersen er dybt frustreret over, at havvindmølleparken Omø Syd med stor sandsynlighed må droppes. Han mener, at alle parter i sagen burde kunne sætte sig ned og finde en løsning, så 350.000 danskere fra midten af 2020erne kan få leveret grøn strøm fra de snurrende vindmøller. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

I erhvervslivet bakkes European Energy op af dybt forundrede aktører som Wind Denmark, Dansk Energi og DI.

På den anden side står interessenter som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund, der ikke mener, at beslutningen om at udpege Smålandsfarvandet til fuglebeskyttelsesområde på nogen måde er foreneligt med at bygge en havvindmøllepark.

Miljøminister Lea Wermelin mener ikke, man bare kan trække en ny streg lidt længere mod øst og få det hele til at gå op, så der bliver plads til Omø Syd-projektet.

»Der ligger et kæmpe stort fagligt arbejde bag udpegelsen af fuglebeskyttelsesområderne. De er nøje udpeget, der hvor fuglene rent faktisk er. Derfor kan vi ikke bare trække stregen på en anden måde. Det har været overvejet, om det var muligt at trække stregen på en anden måde i forhold til et projekt, som det her. Men er det ikke,« siger Lea Wermelin.

Derfor skal der laves en konkret vurdering af projektet med høringsfrist 7. maj. Denne sagsbehandling foregår i Energistyrelsen.

Skader grønne investeringer i Danmark

Hos Venstre ser energiordfører Carsten Kissmeyer frem til det lukkede samråd og vil lægge pres på regeringen for, at European Energys havvindmøllepark kan blive en realitet på en måde, der tager mest muligt hensyn til både fugle og grøn omstilling.

Mona Juul, De Konservatives erhvervsordfører

»Vi har ekstremt meget brug for private investorer og midler i den grønne omstilling. De skal have nogle klare pejlemærker, så det ikke bliver et forhindringsløb at nå i mål. «


»Det er et problem, at vi har flere ministerier, som arbejder med tingene på tværs af tingene. Med Omø Syd-projektet spreder lovgivningen sig over de tre ministerier, hvor vi har kaldt ministrene i samråd,« siger Carsten Kissmeyer og fortsætter:

»Den grønne omstilling risikerer at blive bremset af de mange forskellige instanser, og hvor der pludselig kan komme lovgivning. European Energy har brugt mange penge i uvidenhed om, at nogen pludselig kunne finde på at udpege det til fuglebeskyttelsesområde. Hvis vi vil den grønne omstilling, kan det ikke nytte noget, at vi giver alle mulige systemer vetoret, så ingenting kan ske.«

Mona Juul, der både er erhvervsordfører, miljøordfører og klimaordfører for Det Konservative Folkeparti har desuden på egen hånd kaldt de tre ministre i samråd.

Her vil hun blandt andet spørge dem om, hvilket signal, ministrene mener, forløbet omkring Omø Syd sender til fremtidige grønne investorer og virksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling i Danmark.

»Jeg synes godt nok, det er meget mærkeligt, at man har kørt to spor her, som er kollideret så sent i processen. Det går bare ikke. Vi har ekstremt meget brug for private investorer og midler i den grønne omstilling. De skal have nogle klare pejlemærker, så det ikke bliver et forhindringsløb at nå i mål. Så ender man med at placere sine penge et andet sted,« siger Mona Juul.

Hun er dog åben for, at hendes samrådsspørgsmål eventuelt kan blive inddraget i samrådet indkaldt fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.