Stjerneadvokat får bøde på 40.000 - tilsidesatte god advokatskik

Nima Nabipour har modtaget en bøde på 40.000 kroner af Advokatnævnet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Den kendte advokat Nima Nabipour har fået en stor bøde af Advokatnævnet.

Det sker, da man fra nævnets side mener, at advokaten har 'tilsidesat god advokatskik' i behandlingen af en klient.

Det fremgår af en kendelse fra Advokatnævnet.

De seneste måneder og i løbet af sidste år er Nima Nabipour blevet et kendt ansigt, da han igen og igen har optrådt på tv som forsvarer for den nu svindeldømte Britta Nielsen.

Ved siden af den meget omtalte sag har Nima Nabipour også taget andre sager. Og det er i forbindelse med en af dem, advokaten har modtaget et stort økonomisk rap over fingrene.

Bøden, som lyder på 40.000 kroner, kommer på baggrund af en sag, hvor Nima Nabipour i 2018 på vegne af en klient skulle indgive en klage over en unavngiven politikreds.

Ifølge kendelsen fra Advokatnævnet ønskede klienten at indgive en klage til politikredsen, efter hun havde været udsat for vold og ønskede sagen videreført mod den sigtede i voldssagen.

Klagen blev, ifølge kendelsen, indgivet for sent, hvilket Nima Nabipour bestrider. Nima Nabipour har dog ikke over for nævnet kunnet fremvise dokumentation for, at klagen er sendt til tiden, lyder det i kendelsen.

Nima Nabipour. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe.

I kendelsens afgørelse lyder det blandt andet:

'Som sagen er forelagt, finder Advokatnævnet, at det ikke er godtgjort, at advokat Nima Nabipour har indsendt en klage over politiets afgørelse af 11. maj 2018, og at advokat Nima Nabipour dermed har tilsidesat god advokatskik.'

Sidenhen ønskede kvinden, der var udsat for voldsepisoden, at få Nima Nabipours advokatkontor til at forsøge at få sagen genoptaget.

Men ifølge kendelsen formåede kvinden ikke at komme i kontakt med Nima Nabipour på trods af mere end 150 henvendelser.

Yderligere skrives det i kendelsen, at Nima Nabipour også har forsømt at forsøge at få politiet til at genoptage kvindens sag i en periode fra september/oktober 2018 til februar 2019 - godt fem måneder.

'Advokatnævnet finder endvidere, at advokat Nima Nabipour groft har tilsidesat god advokatskik ved i perioden fra september/oktober 2018 til februar 2019 ikke at have udarbejdet genoptagelsesanmodningen til [Politikreds],' lyder det.

'Advokatnævnet finder på den baggrund, at advokat Nima Nabipour har undladt at varetage [Klager]s interesser på behørig vis, og at han herved groft har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1,' skrives det.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nima Nabipour. Han oplyser, at han ikke ønsker at kommentere sagen, som han fortsat har mulighed for at bestride afgørelsen af.