Socialdemokratiet: Ingen grund til yderligere statslige frasalg nu

Der er ingen grund til at sælge fra af statens selskaber lige nu, lyder det fra Folketingets største parti Socialdemokratiet efter kuldsejlet Radius-salg. Dansk Folkeparti er »pragmatiske« i spørgsmålet, men vil have infrastruktur på danske hænder. Både V og LA er klar til flere frasalg.

Benny Engelbrecht, finansordfører i Socialdemokratiet, ser ingen grund til at afhænde statslige selskaber nu og her. Foto: David Leth Williams/Scanpix 2015 Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

Da Mette Frederiksen kort inde i det nye år med et pennestrøg slog bremserne i under det igangværende salg af Københavns elnet, stak hun også ild i et af de mest letantændelige politiske emner: Privatisering over for offentligt eje. Dansk ejerskab over for udenlandsk kapital.

Socialdemokratiet har over de seneste tre årtier løbende solgt ejerandele fra i statens virksomheder – som det er sket omkring 50 gange i perioden siden 1990 med skiftende regeringer ved magten.

Men forud for det kommende folketingsvalg slår partiets finansordfører Benny Engelbrecht nu fast, at der med de virksomheder, staten nu ejer, ingen grund er til at sælge yderligere fra nu og her.

»Vi har ikke statslige selskaber, som der aktuelt er den store grund til at ændre ejerskabsstrukturen i. Langt de fleste er veldrevne, og derfor så skal vi ikke sælge mere fra nu og her,« siger han.

Spørgsmålet er yderst relevant, fordi det nuværende forlig om Ørsted udløber næste år, og at det derfor igen skal debatteres, hvad der skal ske med statens energiselskab. Derudover har andre mulige salg af statsselskaber været oppe at vende ved flere lejligheder.

Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S har været nævnt som oplagte kandidater at sælge ud, men ingen af delene ser partiet nogen grund til at afhænde.

»Tilfældighedsspil som lotteri hører til den kategori, hvor vi gerne vil have, at det er staten, der kontrollerer,« siger Benny Engelbrecht.

Ordføreren mener, at der heller ikke vil være den store gevinst ved at sælge fra. Ifølge ham vil budgetloven forhindre, at pengene fra et salg vil kunne udmøntes til politiske tiltag.

»Vi kan ikke bare sælge Danske Spil og få en masse fortjeneste ud af det, som vi kan bruge til andre politikområder,« siger han.

Partiet ønsker stadig at finde en måde at få solgt Radius på, men det skal ske ved, at der er forbrugereje eller statslig aktiemajoritet.

Læs stor gennemgang af mulige salg af statsvirksomheder her

Samme toner kommer fra Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen, der dog er mere åben over for salg af andre statslige virksomheder.

»Vi er hverken Liberal Alliance, der gerne vil sælge eller Enhedslisten, hvor staten skal drive alt. Er der i Danske Spil en særlig kritisk masse, som staten skal stå for? Nej, det er der ikke, men vi får nogle gode ting ud af det. Vi synes ikke, at det behøver at være statsligt drevet,« siger han og forklarer, at partiets standpunkt kan kaldes »pragmatisk«.

Også SF vil lægge beslag på bestemte selskabstyper, men kunne godt forestille sig et salg af f.eks. Klasselotteriet.

Både Venstre og Liberal Alliance ser gerne, at der bliver solgt ud, hvor det kommercielt giver mening.

Venstres politik på området er, at staten »ikke skal eje selskaber, som er i direkte konkurrence med privatejede virksomheder«.

»Derfor er det vores mål, at staten som udgangspunkt skal afhænde sådanne selskaber. Vi ønsker bl.a. at privatisere TV 2, hvorfor jeg er glad for, at vi i forbindelse med medieaftalen blev enige om at genoptage spørgsmålet om delvist salg af TV 2,« lyder det fra partiets finansordfører Jacob Jensen.

Det skal ske, når den samlede medieaftale evalueres igen om to år ifølge ham.

»Vi er også parate til at kigge nærmere på andre af statens selskaber, der er i konkurrence med private virksomheder for at se, om man med fordel kan frasælge dem helt eller delvist,« mener Jacob Jensen, der dog slår fast, at det må bero på en nærmere analyse og vurdering i de specifikke tilfælde.

Finansordfører i Liberal Alliance, Joachim B. Olsen, lægger ikke skjul på, at partiet gerne ser en stor runde af privatiseringer.

»Staten bør ikke være ejer af kommercielle selskaber. Det er staten ikke særlig velegnet til. Med hensyn til monopoler er det reguleringen, som er afgørende. Monopoler skal reguleres, således at disse f.eks. ikke kan udnyttes til at tage overnormal profit hos forbrugerne,« siger han.

Ifølge en opgørelse over statens selskaber fra juni sidste år omsatte statens selskaber for knap 100 milliarder kr. i 2017.