Overblik: Her er de tre eksperters ti bud på at udfase hjælpepakkerne

Den økonomiske ekspertgruppe har præsenteret sine anbefalinger til, hvordan og hvornår hjælpepakkerne bør udfases. Få overblikket over ekspertgruppens ti bud.

Professor Torben M. Andersen er formand for ekspertgruppen, der har udarbejdet rapporten om udfasning af hjælperpakker. I ekspertgruppen er også professor Michael Svarer og professor Philipp Schröder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ritzau Scanpix

Statens hjælpepakker, der har til formål at hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser under coronakrisen, skal udfases som planlagt 8. juli.

Det anbefaler en økonomisk ekspertgruppe, der dog også peger på visse undtagelser. Hjælpepakkerne – blandt andet lønkompensation, kompensation for faste udgifter og for tabt omsætning – skal gradvist udfases.

Hvordan dette kan lade sig gøre, har den økonomiske ekspertgruppe, som regeringen nedsatte 14. maj, set nærmere på.

Få overblikket over de tre eksperters ti forslag her:

Forslag 1

Der foreslås en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.

Forslag 2

Der foreslås en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for moms.

Forslag 3

Det foreslås, at låne- og garantiordningerne skal spille en større rolle.

Forslag 4

Det foreslås, at den midlertidige lønkompensationsordning ikke forlænges, når denne udløber 8. juli.

4.1: Det foreslås, at der indledes trepartsdrøftelser om en justering af arbejdsfordelingsordningen.

Forslag 5

Det foreslås, at den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører 8. juli.

5.1: Det foreslås, at virksomheder i fortsat tvangslukkede erhverv midlertidigt vil kunne modtage kompensation for faste omkostninger efter eksisterende ordning i den periode, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

5.2: Det foreslås, at virksomheder, hvor forbuddet er ophævet efter 8. juni, får mulighed for kompensation for faste omkostninger til og med 8. august efter en tilpasset kompensationsmodel.

5.3: Det foreslås, at der kan ydes kompensation for faste omkostninger frem til 31. august, hvor forsamlingsforbud på over 500 personer udløber, hvis virksomhedens kerneforretning er væsentligt begrænset af forsamlingsforbuddet.

5.4: Det foreslås, at det i sensommeren vurderes, hvorvidt der er grund til at indføre en midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger eksempelvis for eksportvirksomheder.

Forslag 6

Det foreslås, at ordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, freelancere og kombinatører ophører fra 8. juli.

Forslag 7

Det foreslås, at der for dagpengemodtagere, der aktuelt er tæt på at have opbrugt dagpengeretten, gives en kortere forlængelse af dagpengeperioden. Det foreslås, at den midlertidige lempelse på kontanthjælpsområdet videreføres parallelt, mens de midlertidige lempelser på sygedagpengeområdet ophører som planlagt.

Forslag 8

Det foreslås, at det til efteråret overvejes at etablere en ansøgningspulje eller lignende, hvis de sæsonbetonede brancher oplever et stort fald i indtægterne henover sommeren.

Forslag 9

Det foreslås, at alle særordningerne ophører parallelt med de generelle ordninger.

Forslag 10

Det foreslås, at der igangsættes et arbejde for at identificere udfordringer og mulige løsninger i særligt regulerede eller systemisk vigtige erhverv, hvor eksempelvis pristilpasningen eller tilpasning via virksomhedsafgang anses for uønsket.

Kilde: Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende udfasning af hjælpepakker, 27. maj 2020.