Nykredit om milliardinvestering: Det er et naturligt skridt

Realkreditkæmpen er klar til at lægge et milliardbeløb for 75 procent af aktierne i formueforvalteren Sparinvest. Købet afhænger af myndighedernes grønne lys.

»Den formue, både Sparinvest og Nykredit forvalter på vegne af kunderne, er over de seneste år vokset. Ved at gå sammen kan vi fortsætte den tendens og gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde i både Sparinvest og Nykredit,« siger Nykredits topchef, Michael Rasmussen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Jagten på det lukrative forretningsområde for velhaverkunder bliver nu yderligere skærpet.

Nykredit har købt 75 pct. af investeringsvirksomheden Sparinvest, der forvalter en samlet kapital på cirka 83 milliarder kroner gennem en lang række banker. Prisen lyder på lidt over 2,2 milliarder kroner, og købet udgør en vigtig strategisk brik i den nuværende Totalkredit-alliance.

»I dag samarbejder vi om at give de bedste boliglån til boligejere i hele landet. Det er naturligt, at vi nu indleder et samarbejde med de pengeinstitutter, der ønsker det, om at tilbyde de bedste investeringsprodukter, da mange boligejere både har opsparing i deres bolig og ved siden af boligen,« siger Nykredit-topchef Michael Rasmussen i en fondsbørsmeddelelse.

Siden 2013 er Nykredits formue under forvaltning mere end fordoblet. Ved udgangen af 2018 var formuen på 211 milliarder kroner.

For bankerne er formueforvaltning typisk risikofrit, fordi denne type forretning og rådgivning ikke binder kapital. Derudover giver plejeaftaler en løbende indtægt. Sparinvest har haft stor succes med introduktionen af passive fonde med lavere omkostninger end de aktivt forvaltede fonde med rådgivning.

Totalkredits kronjuvel

Opkøbet af Sparinvest flugter med den forretningsstrategi, som Nykredit har haft i en årrække. I 2014 blev Nykredit for eksempel en del af bankcentralen BEC, mens koncernen to år senere indledte et pensionssamarbejde med Nærpension – begge dele med henblik på at styrke samarbejdet med en bred kreds af pengeinstitutterne i Totalkredit-samarbejdet.

»Det er vores DNA at lave partnersamarbejder. Tanken er, at vi skaber konkurrencekraft til vores partnerbanker og for os selv ved at slå kræfterne sammen. Nu slår vi pjalterne sammen på investeringsområdet, så der begynder efterhånden at være en pæn række områder, hvor vi arbejder sammen,« uddyber koncerndirektør i Nykredit Kim Duus.

Det seneste milliardopkøb skal godkendes af myndighederne samt på en generalforsamling i Sparinvest Holdings SE. Sparinvest vil efter en eventuel godkendelse af transaktionen blive et datterselskab i Nykredit-koncernen.

Sparinvest ejes i dag af i alt 49 pengeinstitutter og syv danske forsikrings- og pensionsselskaber. Nykredit oplyser, at 49 af disse ejere på nuværende tidspunkt har tilkendegivet, at de fortsætter som medejere af Sparinvest efter en eventuel transaktion.

Tilsammen ejer de mere end 90 procent af den nuværende aktiekapital og vil i fremtiden komme til at besidde de resterende 25 procent af aktierne i Sparinvest.

Lokalbanker høster gevinster

Et salg af aktiekapitalen i Sparinvest til Nykredit-koncernen kan blive en indbringende forretning for flere lokalbanker. Danske Andelskassers Bank, der ejer 13,8 procent af aktierne i Sparinvest, står eksempelvis til en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 161 millioner kroner og en udbyttebetaling på ca. 21 millioner kroner efter skat.

For Den Jyske Sparekasse vil salget indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 84 millioner kroner og en skattepligtig udbyttebetaling på ca. ti millioner kroner.

Hvis myndighederne giver grønt lys til handlen, forventes transaktionen at blive gennemført i tredje kvartal 2019. Formand for Sparinvests bestyrelse og administrerende direktør i Sparekassen Kronjylland Klaus Skjødt krydser fingre for et udvidet samarbejde.

»Med Nykredits kompetencer i ryggen vil vi kunne tilbyde kunderne både flere og endnu bedre produkter end i dag,« siger Klaus Skjødt.