Nationalbanken hejser det gule flag: Flere danske storbanker i risikozonen

De danske banker er ifølge Nationalbanken dårligere rustede til dårlige tider. Flere af de helt store banker bør overveje, om de er holder tilstrækkelig afstand til kapitalkravene.

Nationalbankdirektør Lars Rohde har været kongelig udnævnt formand for direktionen siden 2013. Han og resten af direktionen i Nationalbanken begynder nu at se en mere udfordrende situation for de danske banker. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nationalbanken tænder ind til flere advarselslamper i en ny analyse af den finansielle stabilitet i Danmark.

Helt overordnet oplyser den danske centralbank, at banker er dårligere rustet, og at der er sket en forværring siden den den seneste stresstest, som Nationalbanken foretog i foråret.

»Der er flere banker, som overskrider eller er tæt på at overskride kravene til deres kapitalbuffere,« skriver Nationalbanken i analysen og tilføjer om de største banker i landet:

»Enkelte af de systemiske banker overskrider kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenarie, og de bør overveje, om de holder tilstrækkelig afstand til deres kapitalkrav.«

Mindre at stå imod med

Stresstesten har fokus på markedsrisiko og tab, som bankerne lider som følge af aktieprisfald, renteændringer og stigende kreditspænd, og der er ikke tale om opmuntrende læsning for finanssektoren.

Berlingske har i den seneste tid beskrevet, hvorledes bankerne er presset på indtjeningen, og det er da også netop dette forhold, som Nationalbanken henviser til.

»Bankerne klarer sig generelt dårligere end i tidligere stresstest. En af årsagerne er en svagere indtjening end i de seneste år, som gør, at bankerne har mindre at stå imod med under stress,« lyder det i analysen.

Over de seneste år er bankernes nettorenteindtægter faldet, mens deres omkostninger er steget. Dette opvejes delvist, men ikke helt, af øgede gebyrindtægter. Bankerne har derfor mindre at stå imod med i nedgangstider. Her påpeger Nationalbanken, at det også betyder, at det rammer hårdere, når eksempelvis »nedskrivningerne stiger under stress«.

​​​​Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution, hvis tre overordnede formål er at være med til at underbygge stabile priser, sikre betalinger og sikre stabilitet i det finansielle system. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix.

Flere advarsler

Nationalbanken har tidligere talt for, at de danske banker i højere grad undlod at anvende kapital på udbytter til aktionærerne eller på aktietilbagekøb for i stedet at bruge pengene på at polstre sig yderligere til krisetider. Den opfordring lyder på ny.

»Mange af bankerne har samtidig undladt at benytte de seneste år, hvor overskuddene ellers har været store, til at styrke deres kapitalisering. Set i lyset af den svagere indtjening bør bankerne genoverveje, om der fortsat er en passende afstand mellem deres kapitalisering og de samlede kapitalkrav,« skriver centralbanken.

Analysen fra Nationalbanken kommer mindre end to uger efter, at også Finanstilsynet meldte om øget bekymring for finanssektoren. Her hejste vagthunden advarselsflag for en tredjedel af alle danske banker i tilfælde af krisetider.