Metode: Sådan har vi lavet Guld1000-listen

Sådan har vi lavet opgørelsen over Danmarks 1.000 største virksomheder, Guld1000.

Guld1000-listen omfatter Danmarks 1.000 største ikke-finansielle virksomheder. De finansielle virksomheder er behandlet i en særskilt opgørelse.

Listen over de 1.000 største virksomheder er rangeret efter omsætning. Datterselskaber, der er konsolideret 100 procent ind i et andet selskab på listen, indgår ikke. Internationale virksomheder, der alene er placeret i Danmark af skattemæssige hensyn og ikke har aktiviteter i Danmark, indgår ikke.

Talmaterialet er indsamlet ved gennemgang af virksomhedernes regnskaber. Oplysningerne er hovedsageligt koncerntal og omfatter regnskabsåret 2018, hvor intet andet er anført. En række virksomheder udarbejder ikke koncernregnskab i Danmark. Her er tallene for moderselskabet. For en række koncerner er største datterselskab eller kendenavn angivet i parentes.

Omsætning

 • Omsætning er ekskl. skatter og afgifter.

Resultat

 • Driftsresultat beregnes som resultat efter afskrivninger, men før finansielle poster og skat. Indtægter fra salg af datterselskaber og lignende er som hovedregel en finansiel indtægt.
 • Resultat efter skat er opgjort efter minoritetsaktionærers andel.
 • Overskudsgraden beregnes som driftsresultat i procent af omsætningen.

Kapital

 • Egenkapital er ekskl. minoritetsinteresser.
 • Egenkapitalforrentning beregnes som nettoresultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital for 2018 og 2017 (ekskl. minoritetsinteresser). For virksomheder med en soliditet på under fem procent i 2018 eller negativ egenkapital i 2017 er egenkapitalforrentningen ikke opgjort.
 • Afkastningsgraden beregnes som driftsresultat i procent af den gennemsnitlige balance.
 • Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser i procent af balancen.

Ansatte

 • Antal ansatte omfatter typisk det gennemsnitlige antal heltidsansatte.

Når tallene mangler

 • i.o. = ikke oplyst
 • i.m. = ikke muligt/ingen mening.

Redaktionen på talmaterialet bag Guld1000 er afsluttet 3. oktober 2019. Har du rettelser eller kommentarer til Guld1000, kan du kontakte redaktionen på mori@berlingske.dk.

Redaktionen bag talmaterialet:
Analytiker Morten Laugesen
Researcher Tobias Lundberg
Researcher Emil Seaton Saabye

Digitalt design:
Zoran Todorovic