Lækket brev: Styrelse sender betændt taxisag videre til minister

Sagen, hvor 1.700 taxier risikerer at miste retten til at køre, er blevet så varm en politisk kartoffel, at Færdselsstyrelsen ikke længere vil røre ved den. Loven kan betyde, at taxiselskaber som den eneste branche i landet ikke kan have udenlandske ejere.

Ejerskabet bag 1700 taxi-hyrevogne er i fare, hvis tolkningen af taxiloven holder og taxibranchen er forbeholdt danske ejere. Nu sendes sagen videre til Transportministeriet. Arkivfoto: Benitra Marcussen. Fold sammen
Læs mere
Foto: benita marcussen

Kun få dage efter at Berlingske afslørede, at en kæmpe handel var i fare for at kollapse og efterlade det danske taximarked i kaos, har taxisagen nu taget endnu en dramatisk drejning.

Nu sender Færdselsstyrelsen nemlig den betændte sag op i de højere luftlag – til Transportministeriet og statens faste advokat, Kammeradvokaten.

Det viser et brev, som Berlingske er kommet i besiddelse af.

I brevet, som er sendt fra Færdselsstyrelsen til kapitalfonden Tritons advokater, Accura, står der, at Færdselsstyrelsen har sendt problemet videre til Transportministeriet. Det gør den, fordi styrelsen ikke mener, at det er »fortolkningen« af taxiloven, men derimod »selve« taxiloven, der er kan være ulovlig.

»Færdselsstyrelsen skal (...) bemærke, at styrelsen ikke anser den rejste påstand for at dreje sig om lovligheden af fortolkningen af bestemmelserne i taxilovens § 3, stk. 2 nr. 2 og taxilovens § 5, stk. 2, nr. 2, men derimod lovligheden af bestemmelserne i sig selv,« står der i brevet.

Taxilov kan være ulovlig

Berlingske har tidligere skrevet, at flere danske professorer mener, at Færdselsstyrelsens tolkning af loven er i strid med en række EU-regler.

Accura Advokatpartnerselskab, der repræsenterer Triton, har fået Søren Friis Hansen, professor ved CBS, og Sten Bønsing, professor ved Aalborg Universitet, til at give deres vurdering af sagen.

»En fortolkning af bopælskravet (…), der er lagt op til med Færdselsstyrelsens forslag til afgørelse af 27. august 2019, er utvivlsomt uforenelig med gældende EU-ret,« skriver Søren Friis Hansen i et notat, som desuden bliver nævnt i Færdselsstyrelsens brev.

En tilsvarende holdning har Sten Bønsing.

»Det er ikke i overensstemmelse med lovens formål at kræve, at alle fysiske personer med direkte eller indirekte ejerskab til et kørselskontor skal være bosiddende i EU/EØS,« hedder det i et notat om sagen fra Sten Bønsing.

Endelig afgørelse kan være langt væk

Færdselsstyrelsen har tidligere understreget i en e-mail til Berlingske, at der ikke var tale om nogen endelig afgørelse, men blot et udkast til en afgørelse. Desuden lød det, at der blev arbejdet på fuld tryk på at nå frem til en endelig afgørelse.

»Vi forventer, at den endelige afgørelse vil kunne træffes om relativt kort tid,« skrev Kasper Bruun Graversen, kontorchef i Færdselsstyrelsen, i en e-mail til Berlingske.

Men nu har Færdselsstyrelsen altså fralagt sig sagen, og dermed kan en endelig afgørelse ligge endnu længere ude i fremtiden, end den gjorde før.

Trine Wollenberg, der er direktør i brancheforeningen Dansk Persontransport, har tidligere udtalt til Berlingske, at hun frygter, at beslutningen om at tolke kravet om et taxiselskabs ejere så stramt vil medføre, at kapitalfonde og andre investorer vil flygte fra taxibranchen og dermed ikke vil levere de investeringer, som branchen har behov for.

Transportminister Benny Engelbrecht understreger, at der bliver arbejdet på sagen i ministeriet, men ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, før der er fundet frem til en afklaring.

»Jeg vil indkalde ordførerne bag taxiloven til et møde, lige så snart der foreligger en afklaring af, om den konkrete bestemmelse i loven strider imod EU-retten. Det er et spørgsmål, som mit ministerium i skrivende stund er ved at afklare sammen med Kammeradvokaten,« skriver Benny Engelbrecht i en mail til Berlingske.

Socialdemokratiet lunkent

Sagen kommer i kølvandet på en lignende debat i foråret, hvor udenlandske kapitalfondes indtog på det danske taximarked vakte debat i Folketingssalen. Indtoget var muliggjort af, at daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) samlede et flertal om en ny taxilov, der løbende over de efterfølgende år skulle liberalisere taxiloven.

Dengang såvel som i dag sagde Trine Wollenberg, direktør i brancheforeningen Dansk Persontransport, at hun ikke så noget problem i, at udenlandske kapitalfonde overholdt taxilovgivningen.

Socialdemokratiet var dog mindre optimistisk indstillede over for, at kapitalfonde fik mulighed for at investere i det danske taximarked.

»Jeg har ikke gået og håbet og krydset fingre for kapitalfonde, men det, at der kommer professionelle aktører ind, vil kunne være positivt for branchen og skabe innovation,« sagde Rasmus Prehn i foråret, da han var partiets transportordfører.