IT-rockstjerne vil fyre op under iværksætterånden på alle arbejdspladser

Iværksætterånd og foretagsomhed er ikke kun noget mennesker, der vil starte egen virksomhed har brug for. André Rogaczewski, topchef i børskometen Netcompany og nyudnævnt repræsentantskabsformand for Fonden for Entreprenørskab, vil slippe iværksætterånden løs i alle virksomheder i Danmark.

»Digitaliseringen er over os. Robotterne kommer, og alt bliver koblet op på internettet,« siger André Rogaczewski, medstifter af og topchef i IT-kometen Netcompany, og ny repræsentantskabsformand i Fonden for Entreprenørskab. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Fonden for Entreprenørskab har fået ny formand for repræsentantskabet, og han vil slippe foretagsomheden løs på alle niveauer i dansk erhvervsliv. André Rogaczewski, der er medstifter og topchef i den børsnoterede IT-konsulentvirksomhed Netcompany, afløser Tommy Ahlers – der fratrådte posten, da han blev undnævnt til forsknings- og undervisningsminister.

Den 50-årige André Rogaczweski, der er det tætteste, IT-branchen anno 2018 kommer på en rockstjerne, har en klar plan med sin nye post. Han vil bruge den til at ruske op i den måde, vi traditionelt tænker på entreprenørskab.

Mere end fem mænd i en kælder

Fonden blev stiftet i 2009 med Danfoss-topchef Jørgen Mads Clausen som formand med det formål at sikre uddannelse i entreprenørskab i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og videre op i uddannelsessystemet, og har gennem årene haft en stærk stemme i debatten om iværksætteri og entreprenørskab.

»Når man siger entreprenørskab, tænker alle med det samme »iværksætteri« og ser for sig en lille bitte virksomhed med fem mand, der sidder i en kælder eller et sted ude på Holmen med en god idé. Men sådan ser jeg slet ikke det her. Fonden for Entreprenørskab har en større mission end det. Vi skal gøre op med det traditionelle billede af entreprenørskab,« siger André Rogaczewski, der er en kendt stemme i debatten, også i Berlingskes spalter.

»De unge skal ikke bare påvirkes til at starte nye virksomheder. Vi skal påvirke dem, så de bliver en del af det nye digitaliserede samfund og tør tage ansvar i samfundet. De skal ikke forvente, at når de kommer ud med en eller anden uddannelse, så skal der bare være et job klar til dem,« siger André Rogaczewski.

Han bliver frustreret over unge, der mener, at når samfundet har uddannet dem, så må samfundet også sørge for et job.

»Unge mennesker bør spørge sig selv om, hvad de kan gøre for samfundet og deres egen udvikling – ikke kun spørge, hvad samfundet kan gøre for dem. Når du har fået en uddannelse, er ansvaret for at finde et godt arbejde først og fremmest dit eget. Og hvorfor ikke vælge iværksættervejen, hvor du også kan ende med at skabe en masse job og muligheder for andre,« siger han.

»Vi er midt i en brydningstid«

Der er en meget presserende årsag til, at entreprenørskab skal bredes ud til også at omfatte medarbejdere i etablerede virksomheder, hvis man spørger Netcompanys topchef.

»Virksomheder, store som små, oplever, at deres forretningsmodeller er under total forandring. Vi er midt i en brydningstid, hvor vilkårene for virksomhederne ændres voldsomt på grund af digitaliseringen. Vi har talt om det længe, men nu er det virkelig over os. Robotterne kommer, og alt bliver koblet på internettet,« siger André Rogaczewski.

»Specielt de små og mellemstore har brug for, at der er minimum én eller to medarbejdere, gerne flere, der har et entreprenørmindset, der får dem til at forestille sig, at man kan gøre ting anderledes og stille spørgsmål,« siger André Rogaczewski.

Udover at sørge for at forankre og udvikle entreprenørskab i skoler og på uddannelser på alle niveauer og samtidig samle viden om, hvordan det gøres bedst, står fonden bag tiltag som opfinderkonkurrencen Edison, hvor omkring 10.000 elever fra 6. og 7. klasse sidst deltog. Fonden yder også mikrolegater til lovende iværksættere, og står bag opbygningen af studentervæksthuse ved uddannelsesinstitutioner.

Samlet når fonden med sine aktiviteter og uddannelsesprogrammer ud til 250.000 børn og unge årligt.

En tæmmet entreprenør

Per Blenker, der er lektor ved Institut for Ledelse på Aarhus Universitet og forsker og underviser i uddannelse i entreprenørskab, har fulgt Fonden for Entreprenørskab tæt og også samarbejdet med den ved flere lejligheder.

»Det er rigtig nok, at de aktiviteter, fonden støtter, og som går ud over de formelle uddannelser, som f.eks. konkurrencerne og studentervæksthusene, har været orienteret mod opstart af egen virksomhed. Her kan jeg godt forestille mig en større bredde. Men når det gælder undervisning i entreprenørskab, har der allerede den sidste snes år været en bevægelse hen mod at undervise i mere brede foretagsomhedskompetencer,« siger Per Blenker.

Det har ifølge ham været nødvendigt for at gøre undervisningen i entreprenørskab relevant for andre end ingeniør- og business-uddannelserne, hvor entreprenørskab og iværksættere ellers giver mest mening.

André Rogaczewski, stifter og CEO, Netcompany, ny formand for Fonden for Entreprenørskab

»De unge skal ikke bare påvirkes til at starte nye virksomheder. Vi skal påvirke dem, så de bliver en del af det nye digitaliserede samfund og tør tage ansvar i samfundet. «


Han mener samtidig, at der er indbygget en vis form for dilemma i at undervise unge i entreprenørskab for derefter at ansætte dem i mere etablerede virksomheder.

»Undervisning i entreprenørskab handler om at træne nogle helt grundlæggende egenskaber, som at kunne se egne ressourcer, se mulighederne i omgivelserne og selv tage hånd om tingene. Udfordringen i det er, at man jo træner foretagsomhed og det modsatte af at være autoritetstro. Entreprenørskab har en vis vildskab over sig, og jeg kan godt få på fornemmelsen, at det, André Rogaczewski ser for sig, er en slags tæmmet entreprenør, der passer ind i virksomhederne. Det kræver i hvert fald, at virksomheden er indstillet på at give entreprenøren nogle frihedsgrader, hvis det skal lykkes,« siger Per Blenker.

På mindre end 20 år er André Rogaczewski og hans medstiftere gået fra, at Netcompany var et lille nystartet iværksætterfirma til en børsnoteret IT-virksomhed med 1.700 ansatte. Men entreprenørskab behøver ikke starte med et nyt CVR-nummer, mener han. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged.

Ledelse er entreprenørskabets fjende

Daniel Hjorth, professor i entreprenørskab ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, mener også, at det kan skabe problemer at blande entreprenørskab ind i store virksomheder.

»Corporate entreprenørskab har altid i højere grad været et strategisk ledelsesværktøj og har lidt under at være under ledelsens indflydelse. Entreprenørskab er ikke ledelse. Ledelse er den dominerende normalitet i en organisation og derfor netop fjende af entreprenørskab,« skriver Daniel Hjorth i en e-mail.

Han mener dog, at der er mange eksempler på, at virksomheder finder måder at skærme entreprenørskab fra ledelsen og fremhæver især Google, som har en regel om, at ledelsen disponerer over 80 pct. af medarbejdernes tid, mens medarbejderen selv kan råde over de sidste 20 pct.

Professoren fremhæver også danske virksomheder som Danske Bank og Leo Pharma, der har etablerede egen inkubationsmiljøer for nye ideer adskilt fra moderselskabet, og mener i øvrigt, at Danmark har særlig gode forudsætninger for at få entreprenørskab internt i virksomhederne til at fungere.

Han henviser til den store iværksætterundersøgelse, Global Entrepreneurship Monitor. Sidst Danmark var med i undersøgelsen, havde vi den højeste rate af entreprenante medarbejdere i verden. Det skyldes ifølge Daniel Hjorth blandt andet lav grad af hierarki, flad organisation og uddelegering af ledelse.

Entreprenørskab ligger i maven

André Rogaczweski etablerede Netcompany i 2000 samme med to andre og har siden har fået virksomheden, der blev børsnoteret i sommer, til at vokse til i dag 1.700 ansatte. Men selvom virksomheden har nået en alder og størrelse, hvor den ikke længere kan betegnes som en iværksættervirksomhed, er det fortsat vigtigt for André Rogaczewski at entreprenørånden bliver holdt ved lige i virksomheden.

»Uanset om du har prøvet at starte en virksomhed op eller bare har lyst til at gøre det, så ligger det inde i din mave, at du godt kunne tænke dig at gøre tingene anderledes og forandre ting. Det kan være en kompetence og en trang, du tager med ind i den virksomhed, du arbejder i,« siger André Rogaczewski – der ikke er i tvivl om, at danske virksomheder har forstået behovet for at byde entreprenørånd og evnen til at stille spørgsmål ved det bestående velkommen.