Danske Banks tidligere vikartopchef fyret

Jesper Nielsen, der midlertidigt tog over efter Thomas Borgens afgang øverst i Danske Bank, er nu blevet fritstillet.

Jesper Nielsen er blevet fyret i Danske Bank, efter at banken har konstateret, at kunder, der har investeret i et investeringsprodukt, han havde ansvaret for, i en bestemt periode har betalt et for højt aftalegebyr. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Jesper Nielsen er blevet fritstillet i Danske Bank med øjeblikkelig virkning. Det meddeler storbanken til fondsbørsen mandag morgen.

»Jesper Nielsen har gjort en betydelig indsats i banken gennem mange år, senest som midlertidig administrerende direktør, hvilket vi takker ham for,« siger Danske Banks bestyrelsesformand Karsten Dybvad i meddelelsen og fortsætter:

»Men i den konkrete sag var han på daværende tidspunkt en af de ansvarlige bankdirektører, der ikke i tilstrækkelig grad sikrede, at Flexinvest Fri-produktet var det rigtige i forhold til kunderne. Derfor mener vi ikke, at Jesper kan fortsætte i stillingen.«

Jesper Nielsen, der i oktober 2018 midlertidigt overtog topchefstillingen fra den dengang fritstillede Thomas Borgen, bliver nu selv fritstillet fra sine forpligtelser. Indtil en afløser er på plads, vil Glenn Söderholm, der i forvejen er medlem af direktionen og har ansvar for bankaktiviteterne i Norge, Sverige og Finland, også have ansvaret for bankaktiviteterne i Danmark.

Jesper Nielsen blev ansat i Danske Bank i 1996 og steg støt i graderne. I 2016 blev Jesper Nielsen udnævnt til direktør for Personal Banking og medlem af bankens direktion. To år senere blev han så midlertidigt topchef for hele banken, da Thomas Borgen som følge af hvidvasksagen blev fritstillet. Han trådte ind i sin gamle stilling, da Chris Vogelzang 1. juni blev ny permanent topchef for Danske Bank.

Sagens kerne er investeringsproduktet Flexinvest Fri. Danske Bank har konstateret, at kunder, der har investeret i produktet i en bestemt periode, har betalt et for højt aftalegebyr.

87.000 kunder ramt

Sagen berører omkring 87.000 kunder i Danmark, og banken vælger nu at godtgøre disse kunder. For en typisk kunde vil der ifølge banken selv være tale om en kompensation i størrelsesordenen 1.000-2.000 kroner. Danske Bank forventer, at den samlede godtgørelse vil udgøre cirka 400 mio. kroner. De berørte kunder vil høre fra banken.

Det for høje gebyr skyldes ifølge banken, at der i forbindelse med implementering af ny lovgivning (MiFID II) i 2017 blev truffet »en række ledelsesmæssige beslutninger om gebyrændringer i Flexinvest Fri«.

» På dette tidspunkt var der et lavrentemiljø, og de forventede afkast var derfor tilsvarende lave. I det perspektiv medførte de ledelsesmæssige beslutninger, at prisen blev sat for højt i forhold til det forventede afkast. For alle kunder betød det, at aftalegebyret var for højt, og for nogle af kunderne betød det, at produktet ikke var egnet,« skriver banken.

To typer kunder

Derfor vil alle kunder, der har investeret i Flexinvest Fri i den relevante periode, blive godtgjort af banken inden årets udgang.

»Vi skal hver eneste dag arbejde på at sikre, at vi kan tilbyde vores kunder en ordentlig rådgivning og produkter, der lever op til deres behov. Og det er også, hvad kunderne med rette forventer af os. I den konkrete sag har vi som følge af forkerte ledelsesmæssige beslutninger ikke levet op til dette, og det undskylder vi. Alle berørte kunder vil naturligvis blive godtgjort, ligesom vi tager alle de nødvendige tiltag for at undgå, at noget lignende kan ske igen i fremtiden,« siger topchef Chris Vogelzang.

Der skulle være tale om to typer af kunder, som er blevet ramt af gebyret. Den ene gruppe havde allerede investeret i produktet før forhøjelsen af aftalegebyret, der trådte i kraft 1. juli 2017. De kunder vil blive kompenseret for gebyrstigningen i perioden fra 1. juli 2017 og indtil 19. november 2018, da gebyret blev sænket igen.

Så er der gruppen af kunder, der købte produktet efter 1. februar 2017, da forhøjelsen i aftalegebyret blev besluttet. Udover at blive kompenseret for det for høje aftalegebyr, vil de kunder blive godtgjort for, hvad de kunne have opnået i afkast ved at placere deres investering i et relevant alternativ til Danske Bank-produktet.

Whistleblower henvendte sig

Danske Bank er blandt andet blevet opmærksom på sagen som følge af en whistleblower - en medarbejder, der henvendte sig i september 2018, og en intern produktgennemgang samt »et mindre antal kundeklager« over det højere gebyr.

Derefter ændrede man på anbefalingerne og kiggede nærmere på produktet.

»Denne gennemgang førte til, at vi, efter at have fået bekræftet problematikken omkring de forhøjede gebyrer og de forventede lave afkast, i november 2018 sænkede vores gebyrer på Flexinvest Fri. Finanstilsynet er løbende orienteret om sagen og er i gang med at undersøge den. Vi forventer i den forbindelse at modtage berettiget og alvorlig kritik fra Finanstilsynet,« skriver banken.