Danske Banks overskud styrtdykker: »Vi fik en svær start på året«

Landets største bank har offentliggjort regnskab for de første tre måneder af 2019. Bankens resultat efter skat falder med 39 pct. i forhold til 1. kvartal 2018.

Foto: Liselotte Sabroe

Danske Bank er fortsat hårdt ramt af bankens hvidvaskskandale.

I årets første kvartal landede Danske Banks resultat efter skat på 3,0 milliarder kroner, hvilket var et fald på 39 procent i forhold til 1. kvartal 2018.

»Årets første tre måneder bød på fortsat udlånsvækst. Det viser, at der er en god underliggende udvikling på tværs af vores forretning. Finansielt fik vi dog samlet set en svær start på året,« udtaler Jesper Nielsen, midlertidig topchef i Danske Bank, i forbindelse med regnskabet.

Toplinjen faldt i første kvartal med seks procent til 10,8 milliarder kroner. Faldet skyldtes primært højere nedskrivninger, stigende omkostninger og lavere nettorenteindtægter på grund af pres på rentemarginalerne og øgede fundingomkostninger.

Mister tusindvis af kunder

Derudover var omkostningerne påvirket af bankens massive investeringer i bl.a. compliance, mens nedskrivningerne steg sammenlignet med året før.

»Estlandsagen kræver stadig betydelig ledelsesfokus, herunder arbejdet med de igangværende undersøgelser og at genoprette den tillid, vi har tabt,« siger Jesper Nielsen.

I første kvartal 2019 var der en kundeafgang på omkring 8.500 NemKonto-kunder i Danmark, svarende til 0,6 procent af Danske Banks NemKonto-kundebase i Danmark. I fjerde kvartal 2018 var det tilsvarende tal omkring 9.900 NemKonto-kunder.

Banken venter fortsat et overskud efter skat på 14-16 milliarder kroner i 2019, men:

»Dette er nu inklusive det forventede provenu fra salget af Danica Pension i Sverige på ca. 1,3 milliardder kroner, forudsat den endelige afslutning af handlen.«

Erstatningssager på vej

I flere lande – heriblandt USA, Frankrig og Danmark – er der erstatningssager på vej mod Danske Bank i forbindelse med bankens hvidvaskskandale. To amerikanske advokatfirmaer Grant & Eisenhofer og DRRT har officielt anlagt et søgsmål ved Københavns Byret. Søgsmålet har et krav om erstatning på 3,1 milliarder kroner.

Investorerne mener ikke, at Danske Bank har oplyst markedet tilstrækkeligt om hvidvasksagen. Det har medført, at investorer har købt aktier på forkerte betingelser og til en forkert pris.

»Vi arbejder forsat på at genoprette tilliden hos alle vores interessenter efter Estlandsagen, og vi rækker ud til vores kunder og andre interessenter for at sikre, at vi får adresseret alle deres spørgsmål,« oplyser Danske Bank.

Ifølge bankens egen undersøgelse af hvidvasksagen blev op mod 1.500 mistænkelige milliarder kroner sendt gennem bankens estiske filial fra 2007 til 2015.