Danske Bank taber kunder og venter kæmpe milliarddyk i 2020

Landets største bank er fortsat udfordret på en række parametre, viser regnskabet for 2019. Banken sætter nye mål for samfundsansvar og bæredygtighed.

Danske Bank gør onsdag morgen status over regnskabsåret 2019. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Danske Bank er fortsat under pres.

Storbanken lander et resultat efter skat på 15,1 mia. kroner, hvilket er 100 mio. kroner mindre sammenlignet med året før.

Det viser bankens årsregnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

»De lave renter, pres på marginalerne, højere nedskrivninger samt øgede omkostninger, hovedsageligt på grund af investeringer i compliance og aktiviteter på anti-hvidvaskområdet, påvirkede resultatet negativt. Derudover var regnskabet både positivt og negativt påvirket af en række ekstraordinære forhold, men alt i alt er vores resultater fortsat under pres,« siger Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, i forbindelse med regnskabet.

Bankens forventninger til årsresultatet efter skat var omkring 15 mia. kroner, efter at den opjusterede forventningerne to gange i december. Det skete på baggrund af en række éngangsforhold.

Venter resultatdyk på fem-syv mia. kroner

Danske Bank kommer ud af 2019 med en egenkapitalforrentning efter skat på 9,6 procent mod 9,8 procent i 2018. Banken udbetaler 49 procent af årets nettoresultat i udbytte, svarende til 8,5 krone per aktie.

Resultatet for 2020 forventes at ligge på otte-ti mia. kroner, svarende til en egenkapitalforrentning på blot fem-seks procent.

Danske Bank er – ligesom andre banker – udfordret af faldende indtægter og stigende omkostninger. Særligt de negative renter har sat bankernes klassiske forretningsmodel under pres, men også forøgede udgifter til IT-systemer og compliance, herunder hvidvaskbekæmpelse, koster dyrt her og nu.

En række banker har i løbet af de seneste måneder indført negative renter for private kunder for at øge indtjeningen, men Danske Bank har hidtil afvist at sende regningen videre til privatkunderne. I det nye regnskab er der intet nyt om minusrenter på private indlån.

I 2019 falder bankens nettorenteindtægter med syv pct. til 21,9 mia. kroner, mens driftsomkostningerne udgør 27,5 mia. kroner – en stigning på ti procent i forhold til året før. Den markante stigning i omkostningerne skyldes primært højere omkostninger til compliance og hvidvaskbekæmpelse samt omkostninger i forbindelse med hvidvasksagen.

»Vi er fortsat i dialog med forskellige internationale myndigheder vedrørende forhold relateret til den estiske filial,« oplyser Danske Bank.

I 2019 taber Danske Bank omkring 23.600 NemKonto-kunder mod omkring 11.000 kunder i 2018.

Nye mål for samfundsansvar og bæredygtighed

Chris Vogelzang fremlagde i november en ny strategiplan. Danske Bank skal frem mod 2023 nå en egenkapitalforrentning på ni-ti procent, og ifølge topchefen er banken kommet godt i gang med den langsigtede plan.

»Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes en forenkling af vores produktudbud, fremskyndelse af digitalisering på områder, der er særligt vigtige for vores kunder, samt øget omkostningsdisciplin på tværs af koncernen. Derudover har vi defineret klare, kvantitative mål for blandt andet vores bidrag til omstillingen til en grønnere økonomi samt for vores egne bestræbelser på at blive en mere mangfoldig og inkluderende arbejdsplads med endnu mere fokus på kunder og compliance. Dette er blot de første af mange skridt, vi vil tage i de kommende måneder og år,« siger Chris Vogelzang.

Danske Bank sætter desuden specifikke mål for sine ambitioner vedrørende samfundsansvar og bæredygtighed frem mod 2023:

  • Bæredygtig investering: Investering på 30 mia. kroner i den grønne omstilling via Danica Pension.
  • Bæredygtig finansiering: Samlet volumen af bæredygtig finansiering (grønne lån og grønne obligationsudstedelser) for noget over 100 mia. kroner.
  • Governance: Over 95 procent af medarbejderne gennemfører undervisning i risiko- og complianceforhold.
  • Diversitet og inklusion: Andel af kvinder i højere lederstillinger på 35 procent.
  • Miljøpåvirkning: Ti procent reduktion af bankens CO2-udledning i forhold til 2019 og 75 procent i forhold til 2010.
  • Iværksætteri: 10.000 opstartsvirksomheder og vækstvirksomheder understøttes med værktøjer, services og ekspertise.
  • Finansiel forståelse: To mio. personer hjælpes med værktøjer og ekspertise inden for finansiel forståelse.