Danmarks rigeste bor i Jylland – se hvordan milliarderne fordeler sig

Milliarderne blandt landets mest velhavende hober sig i særlig grad op blandt jyske familier. Ifølge en historiker fra CBS er årsagen, at traditionerne for at videreføre virksomheden i familien står stærkest i den vestlige del af landet.

Selv om de fleste rigeste danskere i top 100 bor i eller ved København, befinder en væsentligste andel af de mange milliarder sig på jyske hænder. Her ses Kjeld Kirk Kristiansen - tredjegenerations ejer af Lego-koncernen og formand for bestyrelsen i Kirkbi A/S. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

De mest velhavende danskere bliver stadig rigere. Formuende jyder stikker dog af fra resten af landet, når det kommer til at have flest milliarder på kontoen.

Det står således klart, at guldet fortrinsvis flyder ned gennem Jylland, når man ser på, hvordan de mest velbjærgede danskere geografisk set fordeler sig.

Berlingskes årlige opgørelse over Danmarks 100 rigeste privatpersoner og familier viser, at velhaverne i Vestdanmark har formuer, der tilsammen løber op i et svimlende beløb på knap 455 mia. kroner, mens beløbet for velhaverne i Østdanmark lyder på 234 mia. kroner.

Og dette på trods af, at de fleste rigmænd på Berlingskes liste holder til nær København. Sjællændere indtager således 44 procent af pladserne på listen. Vest for Storbælt følger jyderne med 40 procent. Det samlede antal milliarder er altså betydeligt højere blandt de ekstremt rige på den jyske halvø.

»Det er tankevækkende, at flertallet af Danmarks allerstørste virksomheder er østdanske, mens de allerrigeste familier findes i Vestdanmark. Det hænger sammen med, at der er forskel på ejerforholdene i de store virksomheder i Øst- og Vestdanmark,« forklarer Martin Jes Iversen, prodekan og økonomisk historiker ved CBS.

GRAFIK

Jyderne sidder på den største pengebunke

Størstedelen af de rigeste danskere bor på Sjælland. På trods af det er det samlede milliardbeløb væsentligt større blandt de 40 pct., som har slået sig ned i Jylland. De jyske rigmænd har samlet set formuer på svimlende 454,8 mia. kr.

Familietraditionerne er stærkest i Jylland

Den økonomiske historiker peger på, at de fleste familieejede virksomheder har hjemme i Jylland, mens de fleste af de børsnoterede og fondsejede virksomheder ligger tæt på København.

At jyske rigmænd har relativt flere penge hænger også sammen med, at det er i denne landsdel, at familietraditioner er stærkest. Og at traditionerne har betydning for, hvordan virksomhederne er blevet opbygget og ledet, forklarer den økonomiske historiker.

»Mange jyske virksomheder er vokset ud af en håndværkstradition. Måske i virkeligheden en form for landbrugstradition, hvor det er familien og familiens værdier, der er omdrejningspunktet i virksomheden. Og dette har været så stærkt, at man har holdt fast,« siger Martin Jes Iversen.

Han henviser til virksomheder som Lego og Danfoss, hvis ejerfamilier ligger henholdsvis nummer et og fem på listen over Danmarks rigeste. Lego-familien topper listen med en formue på 186 milliarder kroner.

De jyske eventyr tog fart efter krigen

I børsnoterede selskaber bliver ejerskabet oftere fordelt på flere hænder, og dette kan ligeledes være en del af forklaringen på, at milliarderne hober sig op i de jyske familier.

»Pensionsselskaber kan købe en aktiepost i Coloplast eller i Mærsk, som er børsnoterede selskaber, men de kan ikke investere i Grundfos, Lego eller Bestseller. Der er en tradition for, at ejerskabet ligger hos familien i Vestdanmark, mens man i Østdanmark – også historisk set – har været tættere på de finansielle aktører. Det har i Østdanmark været mere naturligt, at man børsnoterede selskaberne og overgav dele af kontrollen til eksterne investorer,« siger Martin Jes Iversen.

Økonomisk historiker Martin Jes Iversen, CBS

»Det er tankevækkende, at flertallet af Danmarks allerstørste virksomheder er østdanske, mens de allerrigeste familier findes i Vestdanmark. «


Martin Jes Iversen mener, at fordelingen af ejerskaberne i dag har den betydning, at adgangen til at blive medejer af en stor dansk virksomhed er skævvredet.

»Set fra samfundets side er det ikke neutralt. Når de store virksomheder er børsnoterede, er der adgang til at investere i værdiforøgelsen af globale selskaber. Det har betydning, at investorerne har adgang til medejerskab, og den mulighed har været bedre i Østdanmark,« mener Martin Jes Iversen.

Ifølge den økonomiske historiker fra CBS har billedet ikke altid set sådan ud. Før Anden Verdenskrig var det industrielle Danmark primært centreret omkring storbyerne, og de største virksomheder lå tæt på handelsbyen København.

»De jyske eventyr er et efterkrigstidsfænomen,« forklarer Martin Jes Iversen.

Og de jyske eventyr har vist sig at være succesfulde, idet størstedelen af formuerne fra Berlingskes opgørelse af rigdomme altså gemmer sig i Jylland.