Advokaters image skal under lup efter kritiske sager

Den seneste tids kritiske fokus på advokater aktualiserer behovet for den igangværende undersøgelse af advokatstandens image, siger Advokatrådets formand.

Advokatrådet er i øjeblikket ved at undersøge advokatstandens omdømme. Den seneste tids kritiske presseomtale af en række sager gør en imageundesøgelse mere aktuel end nogensinde, siger Advokatrådets formand, Peter Fogh. Fold sammen
Læs mere
Foto: Advokatsamfundet

Advokatrådet besluttede i 2017 at få undersøgt advokatstandens omdømme, og siden er behovet for en undersøgelse af advokaters image ikke blevet mindre, konstaterer Advokatrådets formand, Peter Fogh.

»Set i lyset af den seneste tids kritiske presseomtale af en række sager og den generelle debat om betydningen af omdømme og tillid er dette arbejde mere aktuelt end nogensinde. Høj troværdighed og et godt omdømme er et vigtigt grundlag for advokatens rolle i samfundet,« siger Peter Fogh.

Blandt de aktuelle sager er Bech-Bruuns rolle i sagen om udbytteskat og Kammeradvokaten, der har måttet erklære sig inhabil som rådgiver af Skattestyrelsen.

Schlüter og Harlang

Blandt andre sager i frisk hukommelse er sagerne om Christian Harlang, der er idømt en række bøder i Advokatnævnet og endvidere pålagt at betale millioner af kroner tilbage i salærer og honorarer, som hans klienter mener, han uretmæssigt har opkrævet. Og så er der Schlütersagen om svindel med klientmidler, der resulterede i lange fængselsdomme.

Advokatsamfundet har hyret det Aller-ejede bureau OTW til at stå for en kortlægning af advokaters omdømme. I første omgang er det landets 6.300 advokater, der skal bedømme branchens omdømme. Siden skal eksterne interessenter sætte ord på branchens omdømme, og endelig skal det undersøges, hvordan advokater opfattes i den brede befolkning.

Målt på troværdighed står det ikke for godt til for advokatstanden, når man spørger danskerne. Advokater er gennem årene raslet ned af listen. I 2009 var advokater den fjerdemest troværdige faggruppe. I 2018 er advokater røget ned på en 18. plads – lige mellem landmænd og socialrådgivere, der i modsætning til advokater ikke er blåstemplet og godkendt af staten. Alle advokater beskikkes af Justitsminisiteriet..

Opfordring til selvransagelse

For nylig opfordrede formanden for Djøf Advokat, Mathias Krarup, advokatbranchen til selvransagelse af hensyn til omdømmet. Han havde hørt advokater udråbe politikerne som skurken i sagerne om udbytteskat. Logikken var, at politikerne havde lavet hullede regler, som advokater så blev nødt til at udnytte.

»Det er tid til selvransagelse, kære kollegaer! Hvis ikke den kommer, er jeg alvorligt bange for, at advokatbranchen lider et uopretteligt knæk i anseelsen. At tilliden til advokattitlen dykker,« skrev han i Djøfbladet.

Peter Fogh betegner Mathias Krarups skriv som et »godt indlæg« og er enig i, at det er en vigtig diskussion, han rejser.