Advokat efter sigtelse mod dansk advokatkontor om groft bedrageri: »Ganske alvorligt«

Bagmandspolitiets bedragerisigtelse mod Njord Law Firm og en af advokatkontorets partnere i forbindelse med et enormt søgsmål om ulovlig fildeling af film er ifølge flere advokater alvorlig, men langtfra ensbetydende med, at der rejses en sag. Advokatkontoret kalder sagen »grundløs«.

SØIK har rejst sigtelse mod advokat Jeppe Brogaard Clausen og advokatfirmaet Njord Law Firm for groft bedrageri. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Bagmandspolitiets sigtelse mod advokatfirmaet Njord Law Firm og advokat Jeppe Brogaard Clausen om groft bedrageri for 7,5 millioner kroner i forbindelse med et omdiskuteret massesøgsmål om ulovlig deling af film er ifølge flere danske advokater »ekstremt alvorlig«.

»Som advokat lever man af sin faglighed og den tillid, man nyder. Hvis man som advokat, der bør have retfærdighed og retssikkerhed som højeste ideal, selv er mistænkt for at bryde loven og for at bedrage for egen vindings skyld, så er det ganske alvorligt,« siger Vibeke Borberg.

Sigtelsen mod Njord Law Firm og Jeppe Brogaard Clausen er rejst på baggrund af et enormt søgsmål om ulovligt download og deling af spille- og pornofilm, der gennem flere år har verseret i stort set samtlige af landets byretter, og som involverer tusindvis af danskere.

Vibeke Borberg har fulgt søgsmålet tæt, siden det begyndte for flere år siden, hvor Njord Law Firm kontaktede et ukendt antal borgere med henblik på at indgå et forlig på mellem 1.500 og 3.100 kroner for ulovlige downloads, som de hævdede, at borgerne havde begået.

Efter nogle år begyndte sagerne at versere ved domstolene, og der er ifølge Njord Law Firms egne oplysninger blevet anlagt 3.000 sager. Ud af dem er 44 endt i hovedforhandlinger, hvor man ifølge advokatkontorets egne oplysninger har vundet 26 og indgået forlig i 6, mens de sidste 12 enten er tabt, afvist eller hævet.

En af de afviste sager stammer fra Østre Landsret, der derudover også har afvist 11 andre sager, som ikke er talt med i Njord Law Firms opgørelse, da der ikke var tale om en hovedforhandling. Fælles for Landsrettens 12 afvisninger er, at Njord Law Firm ikke har kunnet godtgøre, at deres klienter, CMS og MIRCOM, havde rettigheden til at forfølge de ophavsretlige krænkelser. Flere byretter har ligeledes afvist sager af samme årsag.

»Hvis man havde taget de domme til efterretning og rettet ind efter dem, så burde man have rullet sagerne tilbage. Hvis man har vidst, at der var noget galt og alligevel fortsætter, som om intet var hændt, så er det alvorligt,« siger Vibeke Borberg.

Sager ender ofte med tiltalefrafald

Advokat Søren Bergenser med ekspertise inden for økonomisk kriminalitet er enig med Vibeke Borberg om sagens alvor.

Søren Bergenser kalder det »yderst sjældent«, at erhvervsadvokater sigtes for økonomisk bedrageri. Af tidligere sager kan nævnes Schlüter-sagen, hvor topadvokaten Johan Schlüter og hans to partnere, der også arbejdede med ophavsret, blev dømt for omfattende svindel med klienters penge.

Selvom der alene er tale om en sigtelse, er Søren Bergenser ikke i tvivl om, at den er et hårdt slag mod både Njord Law Firm og Jeppe Brogaard Clausen og kan få store konsekvenser.

»Advokater lever af deres renommé og en sigtelse som denne, der er meget alvorlig, er uhyre problematisk for advokatens appearance, når man gerne vil tages alvorligt. Selv hvis sigtelsen frafaldes, så kan den på sigt være belastende, fordi ens navn forbindes med noget negativt. Så selvom der kun er tale om en sigtelse, så er det meget alvorligt,« siger Søren Bergenser.

Han har ikke indgående kendskab til søgsmålet og udtaler sig alene på baggrund af Berlingskes beskrivelse af sigtelsens indhold, men han formoder, at sigtelsen er rejst, fordi politiet mener, at man systematisk har inddrevet penge, selvom man var bevidst om, at kravet var rejst på baggrund af  forkerte oplysninger.

»En sigtelse som denne er meget alvorligt, men det er langt fra ensbetydende med, at der rejses en sag,« siger Søren Bergenser.

Advokat Morten Bjerregaard med speciale i økonomisk kriminalitet fra Bjerregaard Advokater kender ikke sagens detaljer og understreger først og fremmest, at »man skal huske på, at der endnu ikke er nogen, der er dømt for noget endnu«.

I forbindelse med sigtelsens indhold forklarer han, at advokater har pligt til at påse, at det krav man rejser på vegne af sin klient »ikke er helt tosset og hviler på et forsvarligt grundlag«.

»Hvis man usandt oplyser udgifter, der ikke har været afholdt, så begynder vi at nærme os bedrageribestemmelsen. Udgangspunktet er, at det er domstolen, der tager stilling til det krav, som man har opgjort i den konkrete sag,« siger Morten Bjerregaard.

Han pointerer også, at sagerne ofte ender i tiltalefrafald, og ifølge ham ses det ofte, at der rejses sigtelse i sager, der gennem længere tid har fået negativ medieomtale.

»Men når det så er sagt, så skal der selvfølgelig noget til, før politiet rejser en sigtelse. Men det er dog ofte i sagerne om økonomisk kriminalitet, at det ender med en påtaleopgivelse, da politiets folk ikke altid har den nødvendige uddannelse og indsigt i økonomiske forhold,« siger Morten Bjerregaard.

Njord Law Firm og en af advokatkontorets partnere er nu sigtet for groft bedrageri. Njord Law Firm har kontor i København på Pilestræde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Svold.

Opsigtsvækkende kritik

Lars Lokdam, managing partner i Njord Law Firm, har i forbindelse med sigtelsen understreget, at den »intet har på sig«, og han er sikker på, at »den går i sig selv«. På trods af det vil den få store konsekvenser for Njord Law Firm i form af »enorme tab«.

På baggrund af sigtelsen har han rejst en opsigtsvækkende kritik af Retten på Frederiksberg, mens advokatkontoret også har klaget over dommer Dan Bjerring til Den Særlige Klageret.

Ifølge advokat Vibeke Borberg er Lars Lokdams kritik »meget usædvanlig« i det danske retssystem, der ifølge hende er »utroligt sikkert« og med »særdeles veluddannede dommere«.

Advokatsamfundet oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at der i forbindelse med sagskomplekset er tale om »et både atypisk og opsigtsvækkende forløb«.

Advokatsamfundet kalder sigtelsen for et »usædvanligt« og »alvorligt« skridt, men oplyser, at man ikke ønsker at kommentere sagen nærmere og i stedet afventer SØIKs videre efterforskning.

Det fremgår af det skriftlige svar, at man hos Advokatsamfundet har »den største respekt for dommerstanden, og for den objektivitet og faglighed, som domstolene repræsenterer«, og at man også vil følge det videre forløb vedrørende klagen til Den Særlige Klageret.

Njord Law Firm: 75 procent vundne sager

Berlingske har forelagt Njord Law Firm den i artiklen rejste kritik. Lars Lokdam, managing partner, oplyser i et skriftligt svar, at »advokatkontorets klienter har vundet cirka 75 procent af de sager, der er endt i hovedforhandlinger ved domstole landet over«.

»Det er et klart bevis for, at vi har haft grundlag for at rejse sagerne,« skriver han.

Det fremgår af det skriftlige svar, at Østre Landsrets 12 afvisninger er »formalitetsafgørelser«, og at den enkelte filmproducent nu indtræder i søgsmålene i stedet for CMS og MIRCOM, som Njord Law Firm hidtil har ført søgsmålene for. Det er Njord Law Firms klare forventning, at man på den baggrund vil vinde sagerne.

»Vi tager sigtelsen dybt alvorligt, men vi mener, at sagen er grundløs og bygger på misforståelser og vildledninger. Vi samarbejder med SØIK, og vi ser frem til at kunne tilbagevise alle påstande i denne sag, for det er helt uhørt, at vi skal trækkes igennem det her,« skriver Lars Lokdam.