Verdens vigtigste afgrøde er truet af klimaændringer

Selv om klodens temperatur »kun« stiger med to grader, kan omfattende arealer med hvede blive så hårdt ramt af tørke i fremtiden, at det vil påvirke den globale fødevareforsyning negativt. Det fastslår nyt studie med dansk deltagelse.

I værste fald kan klimaforandringerne omkring år 2100 komme til at udsætte hele 60 procent af klodens hvedearealer for tørke. Her er hvedehøsten på vej i hus i Kasakhstan. Fold sammen
Læs mere
Foto: Shamil Zhumatov

Selv om det skulle lykkes for verden at overholde Paris-aftalens to graders temperaturmål, vil det påvirke verdens vigtigste afgrøde negativt.

Det fastslår et nyt internationalt forskningsstudie med deltagelse af den fremtrædende professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen.

Afgrøden er hvede, der forsyner Jordens befolkning med ca. 20 procent af alle de kalorier, den indtager. Det er mere end dobbelt så meget som ris og majs tilsammen.

En global reduktion af høstudbyttet af hvede kan dermed blive noget nær en katastrofe på en klode, der om få årtier ventes at rumme ni eller ti milliarder mennesker.

Tørken slår til

Den negative spiral for hvede skyldes stadig mere udbredt tørke. I modsætning til mange andre afgrøder dyrkes hvede typisk uden kunstvanding, hvorfor hvede er meget følsom over for stigende temperaturer med tilhørende voksende fordampning, der øger risikoen for tørke.

Forskernes analyser viser, at hvor det i dag kun er cirka 15 procent af det dyrkede hvedeareal, der påvirkes af alvorlig tørke, vil op til 30 procent blive påvirket i fremtiden, selvom Paris-aftalens klimaindsatser overholdes.

Jørgen E. Olesen, professor

»Det vil føre til en betydelig reduktion i verdens hvedeproduktion. Det er ikke gode nyheder i en verden med flere, der skal brødfødes.«


»Vi undgår ikke, at vandbegrænsninger vil blive meget alvorligt for hvede. Ikke en gang i en verden, der »kun« er to grader varmere. Og heller ikke hvis vi bekæmper klimaændringer gennem for eksempel de tiltag, der er en del af Paris-aftalen. Vi skal derfor under alle omstændigheder i gang med at tilpasse verdens fødevareproduktion til øget tørke og vandmangel,« udtaler Jørgen E. Olesen i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Ifølge studiet, der netop er offentliggjort i tidsskriftet Science Advances, kommer tørkepåvirkningen til at ramme en lang række af klodens førende hvedeproducerende områder ekstra hårdt, herunder USA, Australien og Europa.

Hvis temperaturen stiger med fire-fem grader og dermed når helt op i det rødglødende felt, er der ifølge Jørgen E. Olesen risiko for, at klodens tørkeramte hvedearealer vil stige med helt op til 60 procent mod slutningen af århundredet.

»Det vil føre til en betydelig reduktion i verdens hvedeproduktion. Det er ikke gode nyheder i en verden med flere, der skal brødfødes,« fortsætter Jørgen E. Olesen.

Ifølge professoren er vejen frem blandt andet at optrappe forskningen i tørkeresistente sorter og i nye dyrkningsmetoder, der i højere grad kan holde på vandet.