Et ganske smalt farvand er allerede skueplads for en skyggekrig mellem Iran og USA

USA og Iran fører allerede en skyggekrig i det smalle Hormuzstrædet. Store dele af verdens olieforsyninger passerer gennem strædet, og frygten for en krig eller blot et egentligt stop for skibsfarten har allerede fået aktier til at falde og olieprisen til at stige.

 
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Det er blot 39 kilometer bredt, men også stedet, hvor de første skud kan blive affyret, såfremt konflikten mellem Iran og USA ender i egentlig krig.

Få steder i verden er så afgørende for verdensøkonomien som Hormuzstrædet ved indsejlingen til Den Persiske Bugt, og få steder er afstanden mellem fred og krig så begrænset som netop der. Mens USA har en større flåde i området, har Iran sine egne simple våben – og de er lavet af plastik.

En amerikansk hangarskibsgruppe med hangarskibet USS Abraham Lincoln i front opererer i og omkring Den Persiske Bugt i disse uger. Her ses hangarskibet under en tidligere passage. Fold sammen
Læs mere
Foto: Zachary Pearsson/AFP/Ritzau Scanpix.

»Hormuzstrædet er helt centralt for verdensøkonomien, fordi så stor en del af verdens olie transporteres gennem strædet. Enhver forstyrrelse eller stop for olien vil have alvorlige konsekvenser for økonomien. Hvis Iran vil ramme USA og Vesten, er Hormuzstrædet et oplagt sted at slå til. Selv små forstyrrelser vil kunne mærkes i form af stigende oliepriser, såvel som andre steder i økonomien,« vurderer Anders Puck Nielsen, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiets Center for Maritime Operationer.

Strædet, der sejler i olie

Mere end 21 procent af den olie, som bruges på verdensplan, passerer gennem Hormuzstrædet. Man vurderer, at 14 til 18 tankskibe med mere end 20 millioner tønder råolie om bord dagligt passerer det smalle stræde, som adskiller Iran fra Oman og De Forenede Arabiske Emirater.

Alene truslen om et stop for olieeksporten er med andre ord tilstrækkeligt til at sende rystelser gennem verdensøkonomien.

Vælger Iran at gøre Hormuzstrædet til stedet, hvor styret svarer igen på det amerikanske angreb, har Iran midlerne klar.

Blandt andet i form af flere hundrede plastikbåde, som er udstyret med maskingeværer, raketter og for nogles vedkommende også miner.

Artiklen fortsætter under grafikken.

GRAFIK

Hormuz - strædet der ikke må lukke

På det smalleste sted er Hormuzstrædet blot 39 km. bredt. Alligevel er strædet mellem Iran og bl.a. Oman afgørende for verdensøkonomien. Dagligt transporteres omkring 21 pct. af den olie, der bruges, gennem strædet. Hver måned sejler omkring 170 dansk-opererede skibe gennem strædet. Strædet har i årtier været centrum for konflikten mellem USA og Iran og været ramt af både sænkninger, minesprængninger og flyangreb.

Små plastikbåde

Iran har en flåde på flere hundrede småbåde, nærmest speedbåde, som er udstyret med simple raketter, kraftige maskingeværer og små besætninger. Planen, som Iran har indøvet gennem mange år, er simpel, idet den går ud på at kunne angribe skibe i Hormuzstrædet med så mange både fra så mange retninger, at et fjendtligt orlogsfartøj ikke kan nå at sænke dem alle, før en eller flere af småbådene har slået til.

Iran har skabt en flåde af flere hundrede mindre fartøjer, som skal benyttes til at angribe i flok og gøre, at USAs store og særdeles avancerede orlogsfartøjer ikke kan nå at sænke dem, før de når deres mål. Irans Revolutionære Garde benytter i stor stil de små fartøjer. Fold sammen
Læs mere
Foto: HASAN SHIRVANI/EPA/Ritzau Scanpix.

Det er en simpel teknik, men det er samtidig en fremgangsmåde, USA tager særdeles alvorligt. Især fordi Iran vil kunne kombinere sværmen af småbåde med en række miniubåde, som er svære at opdage, og som Iran vil kunne benytte i direkte angreb og til at udlægge miner, som i sig selv er et både billigt og særdeles farligt våben mod militære og civile fartøjer. Dertil kommer, at Iran har udviklet en række antiskibsmissiler, som vil kunne affyres fra lastbiler i land og derfor vil være vanskelige at ramme.

»Jeg tvivler på, at Iran direkte vil forsøge at spærre Hormuzstrædet, men Iran kan med ganske få midler gøre det så besværligt for USA og Vesten at få tankskibe gennem strædet, at dette i sig selv vil være alvorligt. Iran kan afholde øvelser i strædet, hvor styret vil kunne anvende de mange små både til at skabe forstyrrelser. Man kan også forstille sig cyberangreb, hvor Iran forstyrer GPS-forbindelserne, så skibene får sværere ved at navigere, ligesom Iran kan vælge at udlægge miner. Alene frygten for dette vil være nok til, at USA og Vesten må stoppe skibstransporten gennem strædet,« vurderer Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiets Center for Maritime Operationer.

Bekymrede rederier

I de danske rederier er bekymringen over udviklingen stor. Foreløbig kan man dog ikke gøre meget andet end følge situationen nøje og sejle som normalt. Hver måned sejler flere end 150 danske eller danskkontrollerede skibe gennem Hormuzstrædet, mange sejler med olieprodukter, mens andre er containerskibe med forsyninger og varer til landene ved den Persiske Bugt.

»Vi råder fortsat rederierne til at være agtpågivende og følge instruktionerne for sejlads i området. Vi er i tæt dialog med rederierne, men noterer os, at trusselsniveauet ikke er blevet hævet, og at der derfor er normal trafik i området,« siger direktør Maria Skipper Schwenn fra Danske Rederier.