Radio24syv lider hårdt nederlag: Retssag hænger i tynd tråd

Radio24syv stod til at få tre millioner kroner i støtte til at føre en retssag mod Radio- og TV-nævnet, men dem kan de tilsyneladende nu vinke farvel til, efter at fondens tilsynsmyndighed, Civilstyrelsen, har underkendt donationen.

Retssagen, som Radio24syv skulle have ført omkring forløbet i forbindelse med udbuddet af en DAB-kanal, er nu død. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Lorenzen

Da Radio24syv 22. oktober sidste år måtte sande, at den havde tabt udbuddet om en ny DAB-kanal, syntes håbet for radiostationens lyttere endeligt slukket.

Godt tre uger efter spirede imidlertid et håb om et retsligt efterspil frem, da det 8. november stod klart, at en retssikkerhedsfond ville betale tre millioner kroner til, at den hedengangne radiokanal kunne føre en retssag mod Radio- og TV-nævnet, der hører under Kulturministeriet.

Fonden ved navn »Borgerretsfonden« har til formål at yde økonomisk støtte i sager mod magtmisbrug, og dens vurdering lød, at det mærkværdige forløb om udbuddet kunne udgøre en trussel for retssikkerheden og den frie presse.

Men håbet om en retssag er nu også slukket.

Tilsynsmyndighed afviser støtter

For Borgerretsfonden har modtaget et brev fra Civilstyrelsen – fondens tilsynsmyndighed – hvori der står, at fondens midler til Radio24syv efter styrelsens opfattelse er blevet givet på et forkert grundlag. Årsagen er, at Civilstyrelsen skelner mellem støtte til »fysiske personer« og »juridiske personer«, og sidstnævnte – vurderer styrelsen – er ikke en gruppe, som Borgerretsfonden må støtte i henhold til fondens egne vedtægter.

»Civilstyrelsen er af den opfattelse, at fonden har uddelt midler til en juridisk person ved at uddele midler til PeopleGroup Five A/S’ retssag mod Radio- og TV-nævnet,« står der i Civilstyrelsens brev, som Berlingske er i besiddelse af.

Civilstyrelsen tolker altså PeopleGroup, der ejede Radio24syv, som en »juridisk person«, og det, mener den, er det i strid med Borgerretsfondens vedtægter at yde støtte til. Men i fondens vedtægter er »juridiske personer« ikke nævnt med et ord. Det er det imidlertid under et notits på Borgerretsfondens hjemmeside under »Hvem kan få støtte?«.

Her er står det klart, at fonden kan støtte sager, hvor parterne er enten fysiske personer eller juridiske personer.

»Skræmmende«

Fredag var der møde i Borgerretsfondens bestyrelse, og her blev det besluttet at sløjfe al støtte til søgsmålet mod Radio- og TV-nævnet.

Det fremgår af fondens svar til Civilstyrelsen, som Berlingske er i besiddelse af.

Forlagsstifteren Jakob Kvist, der stod til at overtage rollen som direktør for Radio24syvs DAB-kanal, betegner nyheden som »skræmmende«:

»Jeg får at vide, at det er sket. Det lyder vildt, og det er også på mange måder lidt skræmmende. Vi må finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg kan ikke sige noget endnu om vores egen retssag; vi må se, hvad der sker. Det er højst usikkert, om vi kan gennemføre retssagen,« siger han.

Jakob Kvist ønsker ikke at uddybe, hvorfor han finder det skræmmende, før der er kommet flere informationer i sagen.

DAB-udbuddets vinder blev den nye kanal Radio Loud, som i Radio- og TV-nævnets afgørelse fik flest point, da dens løsning var billigere end Radio24syvs. Det har imidlertid fået kritik, da Loud vil gå i æteren på sendenettet DAB-blok 1, som er dårligere end DAB-blok 2, som Radio24syv ville benytte.

Radio- og TV-nævnets regnemetoder er også blevet kritiseret under forløbet og blev af en matematikprofessor betegnet som tvivlsomme. Det var blandt andet noget af det, som den nu skrottede retssag skulle komme til bunds i.

Ville skabe klarhed

Fonden blev stiftet i 2012 af tobaksenken Tineke Færch, som postede 17 mio. kr. af sin egen formue i projektet. I den stiftende bestyrelse sad juraprofessor og tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, juraprofessor Preben Suter Lauridsen og tidligere økonomisk overvismand Christen Sørensen, der stadig sidder i bestyrelsen.

Beslutningen om at støtte Radio24syv i en retssag kom i stand, efter det stod klart, at radioen, imod de flestes forventning, ikke fik tilladelsen til den nyoprettede DAB-kanal, og dengang mente fonden, at den ville skabe klarhed over forløbet omkring udbuddet. Sagen var kompliceret, og fonden holdt derfor flere bestyrelsesmøder og fik lavet en uvildig juridisk vurdering af sagen, ligesom sagen også gik igennem fondens revisor, som er godkendt af Civilstyrelsen.

»Vi har fået lavet en uvildig, juridisk vurdering af forløbet. Den har vi læst – og derfor står vi lige bag Radio24syv, og vi står der hele vejen til de internationale domstole – og vi opfordrer alle andre retssikkerhedsorienterede kræfter til at gøre det samme,« skrev fondsbestyrelsen 8. november til Fagbladet 3F.

Radio24syvs tidligere programchef, Mads Brügger, ærgrer sig over afgørelsen og erkender, at det ser sort ud for muligheden for en retslig afgørelse.

»Den her sag er for mig at se af en karakter, så selv Kafka ville række ud efter lugtesaltet. Vi vil forsøge at rejse sagen på anden vis, og jeg regner med, at Borgerretsfonden vil klage over afgørelsen, men det er jo en proces, der sagtens kan tage årevis. Det ligner, at staten ikke er særlig glad for tanken om, at det her kommer for en dommer,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Civilstyrelsen.