Radikale om alternativ kræftbehandling: Man skal kunne dokumentere, at den virker

I kølvandet på Berlingskes dækning af alternativ kræftbehandling råber Lægeforeningen vagt i gevær. Både Socialdemokratiet og Radikale Venstre ser det som et alvorligt problem, men har ikke samme løsningsmodel.

Alternative behandlere skal kunne dokumentere den alternative behandlings virkning, mener de Radikale. Socialdemokratiet mener i stedet, at området har brug for større gennemsigtighed i forhold til, hvem der er registreret i RAB-ordningen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henrik Kiær
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Enhver kan blive alternativ behandler. I Danmark bliver der ikke ført tilsyn med alternativ behandling, og derfor står det enhver frit for at åbne en kælderbiks med alverdens urtedrikke, blot man ikke påstår, at man er læge.

Da Jan Lars Nielsens kone fik konstateret brystkræft, udskiftede hun kemoterapien på Rigshospitalet med detox, kostplaner og kaffelavementer hos en alternativ behandler, og det blev hendes død. I Berlingske søndag advarede Jan Lars Nielsen derfor om den alternative kræftindustri.

Sagen har nu fået Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, op ad stolen:

»Patienter skal generelt ikke i hænderne på behandlere, der giver potentielt skadelige behandlinger, eller som fører til, at patienter dropper helbredende behandlinger. Som patient er det vigtigt at tale med sin læge, såfremt man overvejer alternativ behandling,« skriver Andreas Rudkjøbing i en e-mail til Berlingske:

»Man skal se med stor alvor på det, der foregår på området, og sundhedsmyndighederne skal føre reelt tilsyn. Jeg vil opfordre sundhedsministeren til at se på, om såkaldt alternativ behandling er reguleret tilstrækkeligt. Det handler i bund og grund om patientsikkerhed for mennesker, som er alvorligt syge.«

»Et overset område i sundhedsvæsenet«

I Socialdemokratiet har alternativ behandling længe været et fokusområde. Partiet mener, at det er et spørgsmål om hele tiden at holde øje med sikkerheden på området og sørge for, at denne er tilstrækkelig.

»Lægeforeningens forslag om en evaluering og eventuelle justeringer af området er noget, som sundhedsministeren vil kigge på, når han kommer tilbage fra ferie. Sundhedsministeren har jo næsten ikke nået at sætte sig i stolen endnu, men det er helt klart et område, der – set med Socialdemokratiets øjne – har været helt særligt fokus på, fordi det drejer sig om borgernes og patienternes sikkerhed,« forklarer gruppeformand Flemming Møller Mortensen (S).

I dag kan alternative behandlere registrere sig ved RAB – registrerede alternative behandlere – der blandt andet stiller krav til behandlerens uddannelse og patienternes muligheder for at klage.

Ifølge Flemming Møller Mortensen føres der ved hjælp af denne registreringsordning kontrol med behandlerne, men gruppeformanden er åben over for, at det gøres tydeligere, hvem der er registreret, og hvem der ikke er.

»Borgerne skal naturligvis vide, at såfremt de søger ud i alternativ behandling, jamen, så er der ikke samme sikkerhed, som vi har i sundhedsvæsenet. RAB-ordningen er trods alt en ordning, hvor man kan se, at der lægges en kvalitetsstandard ned over behandlingen. Samtidig skal borgerne ved en ikkeregistreret alternativ behandler tænke, at her skal jeg måske være skeptisk,« siger Flemming Møller Mortensen.

Han understreger vigtigheden i, at danskerne er frie til at vælge den behandlingsform, de ønsker – så længe, at evidensniveauet tydeligt fremgår.

»Der er også et personligt ansvar i det her. Det er op til forbrugerne selv at orientere sig om, hvorvidt behandleren er tilknyttet RAB-ordningen, og beslutte, om det er en behandlingsform, man tror på,« siger han.

R: Det er uden konsekvenser

Stinus Lindgreen, sundhedsordfører for Radikale Venstre, mener ikke, at RAB-ordningen fungerer.

»RAB-ordningen er stærkt kritisabel. Hvis man går til en behandler, der er en del af RAB-ordningen, tror man let, at det er et kvalitetsstempel; at det er en anerkendelse af, at behandlingen virker. Og det er det jo ikke. Jeg synes, at RAB-ordningen har fejlet,« siger Stinus Lindgreen.

Radikale Venstre ønsker derfor at indføre større tilsyn med alternative behandlere, større krav til dokumentation for de påståede effekter og dokumentation for eventuelle skadevirkninger.

»Problemet er, at du i dag kan påstå at kunne behandle stort set hvad som helst – og det uden konsekvenser. Det er klart, at man ikke kan lovgive imod at træffe dumme beslutninger, også selv om de kan have konsekvenser. Men vi kan i hvert fald stille krav til, at hvis man sælger en ydelse, så skal man kunne dokumentere, at ydelsen rent faktisk virker, som man påstår,« siger han.

Stinus Lindgreen forstår godt, at man som cancerpatient er villig til at forsøge sig med enhver form for behandling, når fremtiden ser sort ud. Derfor er det vigtigt, at man beskytter patienter ved hjælp af et krav om dokumentation, mener han:

»Jeg ser det som et overset område i sundhedsvæsenet. Det kræver noget opmærksomhed, og det vil jeg meget gerne være med til at løfte.«