Professor: Nye løfter til fødende ligner »valgflæsk«

Regeringen vil i forbindelse med sin kommende sundhedsreform give førstegangsfødende en garanti for, at de kan være indlagt i to døgn, efter at de har født. Socialdemokraterne er tidligere kommet med et lignende forslag.

Regeringens garanti handler mest om at »please« vælgerne og »forsøge at lukke munden på socialdemokraterne«, mener Kjeld Møller Pedersen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Nogle fødende vil givetvis være glade for garantien, men det ligner også en politisk manøvre for at tækkes vælgerne op til den kommende valgkamp, hvor sundhedsområdet kommer til at stå højt på dagsordenen.

Dét vurderer professor i sundhedsøkonomi og -politik Kjeld Møller Pedersen, efter at regeringen også har bebudet, at den i forbindelse med den kommende sundhedsreform vil indføre en garanti for, at førstegangsfødende kan få lov til at blive på hospitalet i to døgn efter fødslen.

Garantien kommer, efter at Socialdemokratiet for nylig kom med et identisk forslag, som blev hårdt kritiseret af fagfolk for at være dyrt og unødvendigt.

Når det nu kommer fra regeringen, handler det derfor mest om at »please« vælgerne og »forsøge at lukke munden på socialdemokraterne«, mener Kjeld Møller Pedersen.

»Det er helt klart valgflæsk. Jeg tror ikke, at der vil være så mange, der gør brug af muligheden, men hvis der er, vil det virkelig presse kapaciteten på fødeafdelingerne og kræve en del ressourcer,« siger han.

Et par dage til at lande

De førstegangsfødende er typisk indlagt et par dage, men langt de fleste andengangsfødende bliver i dag sendt hjem få timer efter fødslen, og det er »sølle«, mener S-formand Mette Frederiksen, som derfor vil give mødrene et par dage på sygehuset til lige »at lande« og f.eks. få amningen til at fungere.

Da Socialdemokratiet lancerede sit forslag i efteråret, mødte det bl.a. modstand fra ledende overlæge på landets største fødeafdeling på Hvidovre Hospital, Charlotte Wilken-Jensen, der oplyste, at det slet ikke var noget udtalt ønske hos de fødende at få mulighed for at blive på hospitalet.

Snarere var det et problem, at kvinder, som man gerne ville indlægge et par dage efter en fødsel med komplikationer, blev skuffet og helst ville hjem alligevel.

Venstre var oprindeligt også skeptisk over for S-forslaget.

For blot et par dage siden sagde partiets sundhedsordfører, Jane Heitmann, at det klingede »hult«, når Socialdemokratiet ville indføre ret til todagesophold på barselshotel, samtidig med at partiet i Region Hovedstaden havde været med til at nedlægge barselshotellet på Rigshospitalet – i øvrigt efter at det havde vist sig, at sengene ofte stod tomme, og at belægningsprocenten blot var på 44 pct., »fordi de fleste førstegangsfødende hellere har villet hurtigere hjem«, fremgår det af et notat fra regionen.

Jane Heitmann kunne således ikke støtte ideen om at indføre nationale krav om ret til et bestemt antal dage på barselshotel, hvilket burde være et »individuelt skøn«, mente hun.

Siden har partiet så foretaget en U-vending og ønsker selv at indføre den pågældende rettighed. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jane Heitmann, men sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser over for Politiken, at det skyldes det forestående valg, men kæder det sammen med andre initiativer, partiet har taget på området.

Tro på, at de kan amme

I organisationen Forældre og Fødsel, som arbejder på at forbedre vilkårene for gravide, fødende og småbørnsfamilier mener formand Birgitte Halkjær Storgaard, at det er yderst positivt, at førstegangsfødende får garanti for at kunne være indlagt i to døgn efter fødslen.

»Det er godt, at man også begynder at give nye familier nogle rettigheder. Men jeg håber også, at det kan blive nuanceret noget, og at man vil give familierne en valgmulighed, så de, der ikke ønsker at blive indlagt, får ret til at få besøg af en jordemoder derhjemme umiddelbart efter fødslen,« siger hun.

Birgitte Halkjær Storgaard understreger desuden, at det også er vigtigt at fokusere på kvaliteten af fødselsforberedelsen, som bl.a. betyder meget for de nybagte mødres tro på, at de godt kan finde ud af at amme.