Minister blev buhet ud og og kaldt »luder« på gymnasium: »Vi var alle meget rystede«

Bestyrelsen for Ørestad Gymnasium vil arbejde på at »forebygge, at noget tilsvarende kan ske igen«, efter at undervisningsministeren blev buhet ud og kaldt »luder« under et arrangement på gymnasiet om demokratisk dannelse. Styrelse kræver sanktioner mod eleverne.

Cirka 400 elever havde samlet sig på trapperne i den store åbne aula på Ørestad Gymnasium, da undervisningsminister Merete Riisager (LA) 7. marts kom på besøg. De havde bannere og skilte klar og buhede så højlydt af ministeren, at ministerbesøget ikke kunne gennemføres. Billedet er fra en anden lejlighed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Angeren er stor i bestyrelsen for Ørestad Gymnasium i København, efter at undervisningsminister Merete Riisager (LA) 7. marts blev buhet ud af elever og tilmed kaldt »luder« af unavngivne elever.

»Bestyrelsen undskylder og beklager på det dybeste, at ministeren og gæsterne blev udsat for en yderst ubehagelig og intimiderende oplevelse. Det er naturligvis uacceptabelt. Vi påtager os et ansvar for, at det ikke var muligt at afvikle besøget som planlagt.«

Sådan lyder det i et brev fra bestyrelsesformand for Ørestad Gymnasium René van Laer til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet. Styrelsen afkrævede dagen efter episoden gymnasiet en redegørelse for, hvad der var sket, og »hvilke tiltag forløbet giver anledning til fremadrettet«.

Som svar sendte bestyrelsen på Ørestad Gymnasium den uforbeholdne undskyldning med en forklaring om, at bestyrelsen vil »forebygge, at noget tilsvarende kan ske igen«.

»Vi vil have en stærkere dialog med ledelse, medarbejdere og elever om, hvordan man sikrer demokratiske grundpræmisser, herunder bevarer respekten for andres holdninger,« skrev bestyrelsen:

»Samtidig har vi indskærpet, at ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for, at skolens gæster bliver behandlet ordentligt.«

Rektor Jonas Lindelofs redegørelse

»Rektor og uddannelseschef tysser på eleverne. Eleverne dæmper sig en anelse, men råber igen bagefter.«


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet var imidlertid ikke tilfreds med redegørelsen, der – trods undskyldningen – ikke indeholdt en beskrivelse af, hvad der præcist var foregået under ministerens besøg, ligesom styrelsen bad om at få beskrevet »de eventuelle sanktioner«, som »hændelserne måtte have givet anledning til«.

Få dage senere fremsendte gymnasiet en redegørelse fra rektor Jonas Lindelof, der ligeledes har beklaget episoden.

Ifølge redegørelsen havde ledelsen før besøget accepteret, at elever ophængte bannere, der kritiserede de aktuelle besparelser på undervisningsområdet, men det fremgår også, at forløbet i øvrigt kom bag på ledelsen.

Rektor vurderer, at »cirka 400 elever« stimlede sammen på om den store spiraltrappe, der går meterhøjt op i aulaen på Ørestad Gymnasium.

 

Rektor beskriver i redegørelsen »tiltagende buh-råb og mange med skilte«, og da ministeren stod stille for at tale med en elev, råbte »størstedelen af eleverne ad flere omgange i kor: »Vi er ikke bare et tal«.

Ministeren og de øvrige gæster fortsatte ind i lokalet, hvor de skulle diskutere med eleverne i en klasse. Her stillede en gruppe elever sig uden for, og – fremgår det af rektors redegørelse – »efter få minutter blev der banket udefra på glasruden«.

»En uddannelseschef bliver udenfor for at forsøge at få eleverne tilbage til deres undervisning. Der er så meget larm, at det er hørbart inden for. Rektor samt to uddannelseschefer går ud af lokalet for også at dysse eleverne ned, men dette har kun minimal effekt,« lyder det i redegørelsen.

Efter fire minutter besluttede ministeren at forlade lokalet og forsøgte uden for at tale »om behovet for demokratisk samtale«.

»Rektor og uddannelseschef tysser på eleverne. Eleverne dæmper sig en anelse, men råber igen bagefter,« fremgår det af rektors redegørelse:

»Efterfølgende hører rektor, at en har set, at ministeren blev puffet til/skubbet af en elev; andre har set, at der blev kastet papir (muligvis også en mønt eller en lighter). Flere hørte, at der blev råbt »luder« efter ministeren«.

Rektor Jonas Lindelof oplyser til Berlingske, at han i dag ikke husker, hvorfra han har oplysningen om, at der angiveligt blev kastet med papir eller andre ting efter ministeren.

Hård kritik af gymnasieledelse

Det fremgår også, at »ledelsen holdt møde umiddelbart efter, at ministeren havde forladt skolen, og vi var alle meget rystede«. Elevrådet opsøgte desuden klasser »for at tale om den manglende demokratiske dialog under besøget«. Dagen efter var rektor og formanden for elevrådet selv ude i alle klasser.

»Rektor talte fredag med eleverne om den skade på skolens ry og omdømme, som denne situation har lavet, og om hvordan man udfolder sin demokratiske ytringsfrihed i det repræsentative demokrati – og hvordan man IKKE gør. Elevrådsformanden talte om elevernes ret til at ytre sig kritisk, men også om behovet for at benytte de aftalte institutioner og spilleregler, der gælder i demokratiet – også på en gymnasieskole. Rektors oplevelse var, at mange af eleverne var bekymrede over udfaldet og pinligt berørte,« skriver rektor Jonas Lindelofs i sin redegørelse.

Han afviser imidlertid at kunne indføre sanktioner over for eleverne, fordi det ikke på det gennemgåede videomateriale er muligt at dokumentere, at der blev kastet genstande efter ministeren, og den ene person, man på en videosekvens kan høre råbe »luder«, er det ikke muligt at identificere.

Efter rektors redegørelse og bestyrelsens beklagelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rettet en sønderlemmende kritik af ledelsens håndtering af hændelsen på Ørestad Gymnasium, der beskrives som »utilstrækkelig og kritisabel«.

Ledelsen »burde have trådt langt tydeligere i karakter« i situationen, hvor elevernes opførsel ifølge styrelsen overtrådte de almindelige ordensregler på gymnasiet.

Styrelsen accepterer derfor heller ikke gymnasiets forklaring om, at det ikke har været muligt at indføre sanktioner over for elever, blot fordi man ikke kan identificere, hvem der råbte »luder« efter ministeren. Styrelsen efterlyser en kollektiv sanktion og rejser spørgsmål om, hvorfor det ikke er muligt at identificere nogle af de elever, der med råb og slag på ruderne til det lokale, hvor ministeren opholdt sig, gjorde det umuligt at gennemføre besøget.

Ørestad Gymnasium har frem til 29. marts til at »revurdere muligheden for at sanktionere« både enkeltindivider og den samlede elevgruppe kollektivt.

Rettelse den 28. marts 2019, klokken 13.59. Af en tidligere version af denne artikel fremgik det, at »flere hundrede elever buhede«, men af rektors redegørelse fremgår det ikke, hvor mange af de 400 tilstedeværende elever, der buh'ede, og teksten er derfor ændret til at »elever buh'ede ministeren ud.«