Hver tiende elev bryder reglerne til eksamen

Undervisningsministeriets nye undersøgelse peger på, at hver tiende elev i folkeskolen og gymnasiet bryder reglerne til eksamen, mens hver tyvende elev snyder.

Hver tiende elev i folkeskolen og gymnasiet bryder reglerne til eksamen. Den hyppigste begrundelse er, karakteren er vigtig for elevens samlede gennemsnit. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sara Gangsted

»Der er et betragteligt mindretal, som bryder reglerne til eksamen. Det er et problem, der skal tages hånd om,« siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) om resultaterne fra den rapport, Undervisningsministeriet netop har udgivet i samarbejde med Epinion.

Det viser sig, at en ud af ti folkeskole- og gymnasieelever brød reglerne til eksamen i sommeren 2018, mens en ud af 20 indrømmer, at de snød. Det sker primært i de skriftlige eksamener i dansk, engelsk og matematik.

Ved regelbrud forstås, at eleven har brudt reglerne uden intention om at snyde, mens eleven ved snyd bevidst brød reglerne.

Den nye undersøgelses tal for snyd er væsentligt højere end dem, man tidligere har set, da man for første gang har spurgt eleverne, om de har snydt, i stedet for at tælle, hvor mange der er blevet taget i snyd. Ifølge undersøgelsen er det kun cirka 0,07 procent af eleverne, der blev bortvist fra eksamen på grund af snyd.

»Det er nogle tal, der tyder på, at vi skal forbedre eksamenssituationen. Gør vi ikke det, vil der være elever, der snyder sig til en uddannelsesplads, som en anden burde have fået,« siger Merete Riisager.

Den rigtige karakter

De seneste år har der været øget fokus på eksamenssnyd. Firmaet FixMinOpgave fik for nogle år siden stor succes med at tilbyde elever at skrive deres skoleopgaver mod betaling.

»Vi kunne hurtigt se, at der var et stort behov. Vi har endda takket nej til omkring 150, der har henvendt sig, fordi vi ikke havde skribenter nok,« sagde Frederik Drews fra FixMinOpgave til Berlingske tilbage i sommeren 2017. Knap et år senere blev firmaet forbudt af forbrugerombudsmanden.

Men den nye rapport tyder på, at det stadig er ræset efter de rigtige karakterer, der får eleverne til at snyde. Hver tredje gymnasieelev og hver femte folkeskoleelev fortæller ifølge undersøgelsen, at de brød reglerne, fordi karakteren var vigtig for deres samlede gennemsnit.

Teknologien udfordrer

Eleverne i undersøgelsen snød primært ved at surfe på nettet efter informationer, kopiere tekst fra hjemmesider, opgaver eller fagbøger uden at henvise til det eller ved at se en opgaves svar på en anden elevs skærm.

»Til eksamener med forberedelsestid, hvor man får lov til at sidde og forberede sig i et lokale alene, har jeg indtryk af, at der er en del, der eksempelvis går på nettet og googler ting,« fortæller Agnes, der er STX-elev fra Region Hovedstaden, i rapporten.

Eleverne foreslår blandt andet, at problemet løses ved mere digital overvågning, begrænset digital adgang og tydeligere informationer omkring, hvor grænsen til snyd går. Ministeren er enig i, at der skal gøres noget.

»Vi bliver nødt til at kigge eksamenen efter i sømmene jævnligt, fordi teknologien udfordrer os. Når man sidder til skriftlig eksamen, skal det være svært at gå på nettet og indhente informationer, man ikke må indhente, eller købe sig til en opgave,« siger Merete Riisager.