Højesteret skal afgøre dørlukning i Hjort-sag

Det bliver nu op til Højesteret, om offentligheden skal kunne følge med i straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for at røbe statshemmeligheder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Rune Øe

Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans skal afgøre, om straffesagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal køre for åbne eller lukkede døre.

Procesbevillingsnævnet har således givet tilladelse til, at det afgørende spørgsmål om dørlukning bliver bragt for Højesteret. Det oplyser Claus Hjort Frederiksens advokat, René Offersen.

I maj besluttede Københavns Byret, at den kommende straffesag mod Claus Hjort Frederiksen skal køre for lukkede døre. Det samme nåede Østre Landsret frem til i august med dommerstemmerne 2-1. Det er den beslutning, som Claus Hjort Frederiksens advokat har indbragt for Procesbevillingsnævnet.

»Og vi har nu fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til, at spørgsmålet om dørlukning kommer for Højesteret,« siger René Offersen.

»Så nu skal Højesteret afgøre, om hensynet til offentlighedens interesse og mediernes interesse vejer højere end myndighedernes ønske om at mørklægge sagen,« tilføjer advokaten.

René Offersen understreger, at han opfatter beslutningen om at bringe spørgsmålet om dørlukning til Højesteret som et udtryk for, at det har »større samfundsmæssig interesse«.

»Så vi er selvsagt meget tilfredse med beslutningen,« siger René Offersen.

Hjort er glad for tilladelse

På Facebook har Claus Hjort Frederiksen omtalt Procesbevillingsnævnets tilladelse med stor glæde.

»Jeg er ked af mørklægning af min sag. Jeg ønsker fuld offentlighed. Jeg har ikke ytret noget, som jeg ikke kan stå offentligt ved,« skriver Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 109 om statens hemmelige underhandlinger ved i fem tilfælde at røbe eller videregive statshemmeligheder. Sagen er planlagt til at køre fra november i år; der er afsat 12 retsdage. Men inden da skal de processuelle spørgsmål på plads. Således er det allerede besluttet, at Højesteret også skal tage stilling til, om sagen skal køre som en såkaldt domsmandssag med én dommer og to domsmænd eller som en nævningesag med tre dommere og seks nævninge. Claus Hjort Frederiksen ønsker at få flest mulige øjne på straffesagen.

Åbne døre i sag mod PET-ansat

Allerede i 2022 afdækkede Berlingske, at straffesagen mod Claus Hjort Frederiksen altovervejende handler om hans offentlige udtalelser til medier om det engang hemmelige dansk-amerikanske samarbejde om at tappe data fra undersøiske kabler. I 2022 bremsede et folketingsflertal en straffesag mod Hjort Frederiksen, men siden har han forladt Folketinget, og dermed er hans parlamentariske immunitet blevet ophævet.

FE-sagen omhandler nu fire retlige opgør. Det har vakt opsigt, at Højesteret er kommet frem til, at straffesagen mod en mangeårig ansat ved Politiets Efterretningstjeneste (PET) som udgangspunkt bør køre for åbne døre. Den tidligere PET-ansatte var kildefører for den terrordømte Ahmed Samsam. Efter Højesterets afgørelse er det et åbent spørgsmål, om myndighederne faktisk vil føre sagen mod den PET-ansatte. Han er mistænkt for at have fortalt journalister, at Ahmed Samsam arbejdede for de danske efterretningstjenester på de rejser til Syrien, som Ahmed Samsam er blevet dømt for.

Læs mere: 

Få overblik over hele Berlingskes dækning af FE-sagen her.

Få overblik over den seneste udvikling i FE-sagen her.