Forskere har skrevet om magtelitens »hvide, nordsjællandske Djøf'ere« – nu har CBS-kollega klaget over racistisk sprogbrug

Adjunkt Christoph Houman Ellersgaard fortæller, at en kollega på CBS har klaget over ham og to andre forskere på baggrund af deres kortlægning af magteliten, hvor de konstaterer, at »hvide, nordsjællandske Djøf'ere« styrer Danmark. Kollegaen mener, det er »en direkte racistisk og ulovlig udtalelse«.

Arkivfoto af elever på Copenhagen Business School. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Bojesen

En kronik i Berlingske med overskriften »Kortlægning af magteliten: Hvide, nordsjællandske Djøf'ere styrer stadig Danmark« har ført til en klage over to af forfatterne på CBS, adjunkt Christoph Houman Ellersgaard og adjunkt Anton Grau Larsen.

Det fortæller Christoph Houman Ellersgaard, der på Twitter har lagt klagen ud, hvor afsenderen er redigeret væk. Klagen er stilet til rektoren for CBS, Nikolaj Malchow-Møller, og der står blandt andet:

»To af dine forskere forsøger sig ud i formidling af et forskningsresultat. Det går rent galt!«

Kollegaen på CBS, der ifølge brevet har været ekstern lektor i 20 år, skriver endvidere om overskriften på kronikken:

»Dette er en direkte racistisk og ulovlig udtalelse, hvor man generaliserer ved hjælp af hudfarve, bopæl og uddannelse.«

»Langt ude«

Christoph Houman Ellersgaard fortæller, at han først troede, brevet var en joke.

»Det er så langt ude, at det er sjovt. Omvendt er det blevet sendt til min chef, og det er jo aldrig rart,« siger han og tilføjer, at klagen dog bør tages alvorligt, fordi den handler om racisme.

Han formoder dog, at den bliver afvist.

»For det at bruge »hvid« i en kategori i sociale analyser er noget, man gør i samfundsvidenskaben generelt,« siger han.

Christoph Houman Ellersgaard understreger også, at forskerne ikke udtaler sig generelt om gruppen af hvide eller gruppen af Djøf'ere. Men at han beskriver en mindre gruppe mennesker ved hjælp af disse adjektiver.

Kollegaen på CBS, der har klaget, skriver, at »alle danskere, uanset hudfarve etc., har samme mulighed i livet! Alt andet kræver voldsomme beviser på det modsatte«, og at »gennem hele denne såkaldte »forskning« ligger en hørm af »illegitim magt«, »magtmisbrug« og de der »onde, hvide mænd«, der holder sammen mod alle andre almindelige«.

Kortere eller længere vej til magten

Christoph Houman Ellersgaard mener, at klagen i bund og grund er udtryk for, at kollegaen føler sig trådt over tæerne.

»Når man påpeger en gruppes privilegier, så er der nogen, der deler de privilegier, som føler sig voldsomt trådt over tæerne. Men det er ikke sådan, at vi siger, at nogle af de her mennesker ikke har fortjent det. Vi siger bare, at nogle har kortere eller længere vej til magten,« siger han.

I kronikken i Berlingske beskriver tre forskere deres kortlægning af den danske magtelite. På baggrund af information fra mere end 5.000 bestyrelser, råd, udvalg og andre fora har de skrevet en bog om magtfordelingen i samfundet og forskellige personers netværk.

I kronikken skriver forskerne blandt andet:

»I kortlægningen kan vi se, at magteliten i overvældende grad udgøres af midaldrende, hvide mænd med Djøf-uddannelser, bosat på »den rigtige side« af Lyngbymotorvejen. Og ofte mænd, der er født med enten en guld- eller en sølvske i munden: Mere end halvdelen (56,1 pct.) har fædre fra overklassen eller den øvre middelklasse.«

Rektor på CBS Nikolaj Malchow-Møller kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men i en mail skriver han til Berlingske:

»Jeg kan helt generelt sige, at forskere på danske universiteter heldigvis har både forskningsfrihed og ytringsfrihed. Og det skal vi være glade for. Det er desværre ikke tilfældet alle steder i verden.«

»Den danske universitetslov understreger desuden forskeres særlige forpligtelse til at formidle deres forskningsresultater og til at sætte deres viden i spil ved bl.a. at deltage aktivt i den offentlige debat. Som rektor på et offentligt finansieret universitet ligger det mig stærkt på sinde, at vores institution lever op til sådanne forpligtelser.«

Læs hele kronikken her.