Coronakrisen får minister til at reagere: Videregående uddannelser skal oprette flere tusinde ekstra studiepladser

Mange unge vil formentlig droppe sabbatår og udlandsrejse for i stedet gå i gang med en videregående uddannelse til september. Det mener uddannelses- og forskningsministeren, der på den baggrund ønsker mange nye studiepladser – »potentielt« flere tusind.

Der bliver formentlig optaget flere studerende i år end sidste år. Billede er fra immatrikulation på Københavns Universitet på Frue Plads i København i august sidste år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann

Opret flere studiepladser.

Så klar er meldingen fra uddannelses- og forskningsministeren til de videregående uddannelser.

Og de ekstra studiepladser må meget gerne være på de teknisk og naturvidenskabelige uddannelser eller inden for sprogfag og velfærdsuddannelser, lyder det.

Meldingen fra Ane Halsboe-Jørgensen (S) er også, at uddannelserne skal oprette de ekstra studiepladser så hurtigt som muligt, så de er klar til at optage flere nye studerende end ellers allerede fra studiestart til september.

Ministeren kommer med opfordringen i et brev til alle videregående uddannelsesinstitutioner i forventning om, at coronakrisen vil få mange flere unge til at droppe sabbatår og udlandsrejser for i stedet at komme i gang med at læse efter sommerferien.

Ministeren vil ikke sætte tal på, hvor mange studiepladser der er behov for at oprette, men, som hun siger, »så har vi en formodning om, at når unge ikke kan gøre, som de plejer, vil de søge mod uddannelse.« Derfor kan det »potentielt« dreje sig om flere tusinde nye studiepladser.

Dertil kommer, at der ifølge ministeren »indtil videre tegner sig et billede af, at de (de videregående uddannelser, red.) ikke vil optage flere studerende«.

»Derfor er brevet nødvendigt,« siger hun.

Ane Halsboe-Jørgensen understreger, at de ekstra studiepladser skal oprettes på de ikke-dimensionerede uddannelser, hvor institutionerne selv bestemmer antallet af studiepladser.

Det betyder, at universiteterne ikke uden videre kan oprette ekstra pladser på dimensionerede uddannelser, hvor der på grund af risiko for efterfølgende ledighed er et begrænset optag. De kan heller ikke begynde at optage flere studerende på eksempelvis medicin, da optaget her ligeledes er politisk bestemt.

Arven fra finanskrisen

»Vi skal ikke ende som med finanskrisen, da vi var i en lignende situation, og der blev optaget ret bredt og med lidt styring,« siger ministeren:

»Vi er nødt til at holde fast i dimensioneringen.«

Dengang – i 2008 – steg antallet af ansøgere, men samtidig voksede antallet af afslag med 50 procent.

Som det fremgår af brevet, så handler det om at »øge antallet af uddannelsespladser allerede til sommeroptaget i år på de uddannelser, hvor der tegner til at være gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse«.

Ministeren vil ikke på forhånd afvise et nyt udspil fra de Radikale om at oprette 5.000 ekstra studiepladser til en samlet pris på omkring 475 millioner kroner.

3.000 af de nye studiepladser skal være på universiteterne, mens der skal være yderligere 1.000 pladser på både erhvervsakademierne og professionshøjskolerne.

Formanden for Danske Universiteter, rektor på DTU Anders Bjarklev, fortæller, at »vi fra universiteternes side naturligvis er interesserede i at hjælpe, hvor vi kan – det har vi arbejdet efter fra begyndelsen af denne krise«.

»Skal vi til at lave mange nye pladser, er det noget, vi skal finde ressourcerne til,« siger han.

Men, understreger Anders Bjarklev, der er allerede mange pladser, som ikke bliver søgt og besat.

»Det, vi skulle gøre som noget af det første, er at forsøge at få afsat de pladser, hvor der er huller,« siger han.

Ifølge Anders Bjarklev er det også værd at overveje, om ansøgere skal søge på andre måder end i dag.

»Noget, man kunne overveje, var at sige til unge, at hvis I vil søge ind, så skal der søges mindst to forskellig uddannelser – og måske også på to forskellige institutioner. Mange søger kun et sted,« påpeger Anders Bjarklev.

Fristen for at søge ind på kvote 2 var i marts, på kvote 1. er det 5. juli. Ansøgerne får svar på, om de er optaget, sidst i juli.