Sådan bliver du en bedre investor

Investeringsekspert Per Juul giver dig syv gode råd, der forøger din chance for at se formuen vokse, når du investerer i aktier.

Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Spred dine investeringer

Det kan være fristende at satse alt på den investering, du tror mest på. Men selv om en aktie ser meget attraktiv ud, kan det godt gå galt. Der kan ske store omvæltninger, som du ikke kunne forudse – i samfundet, i branchen eller i selskabet. Du kan have misforstået forretningen eller måske slet og ret overset noget. Ved at sprede dine penge over flere investeringer bliver det langt mindre sandsynligt, at der bliver problemer for alle investeringerne på én gang, og dermed reduceres risikoen meget betydeligt. Husk, at det også kan være værd at sprede sig til andre typer af investeringer – f.eks. i ejendomme og obligationer.

Spred ikke for meget

I teorien er mere spredning altid bedre, men i praksis er det ikke sådan, for det vil betyde, at du får store handelsomkostninger, hvis du handler mange små poster. Men et mere risikabelt forhold er, at du ender med så mange investeringer, at du ikke kan følge tilstrækkeligt med i dem alle. Desuden kan du gå i en mental fælde, fordi hver position er så lille, at den enkelte investering synes ubetydelig, og at du ikke gør dig umage nok i udvælgelsen. Du bør i hvert fald have ti positioner og gerne lidt flere. Men altså ikke flere end, at du kan følge med i dem alle. Hvis det kniber med tiden, eller du ikke ønsker besværet med selv at vælge aktier, kan du lade hele eller en del af porteføljen udgøres af investeringsfonde eller ETFere (passive investeringsfonde).

Sæt dig et loft

Det hjælper ikke så meget at have fordelt dine investeringer på 30 positioner, hvis en af dem udgør halvdelen af porteføljen. For investeringsfonde er der regler i lovgivningen for, hvor meget de største positioner må udgøre. Du bør have de samme – helt frivilligt. Ved at sætte loft over størrelsen beskytter du dig mod dig selv, så du ikke sætter alle dine penge i »århundredets handel«, der senere viser sig at være en katastrofe. Dit loft kunne ligge et sted mellem ti og 20 procent af den samlede portefølje.

Risikoen bør fylde mindst

De aktier, der har den største risiko for tab, bør generelt være de mindste positioner. Hvis potentialet i en aktie er meget stort, er risikoen det som regel også. Hvis du mener, at en aktie, der i dag koster 100 kr., kan stige til 300 kr., må du spørge dig selv, hvorfor den ikke allerede koster eksempelvis 250 kr.? Det kunne f.eks. være et biotek-selskab, der har et lovende medikament i forsøgsstadiet. Hvis midlet bliver godkendt og en succes, er aktien 300 kroner værd. Men hvis aktien kun koster 100 kr., er det, fordi markedet er skeptisk med hensyn til godkendelsen, og måske fordi selskabet ikke har andre lovende ting på vej. I så fald vil aktien blive værdiløs, hvis godkendelsen glipper, eller produktet flopper.

Køb forskellige typer aktier

Aktier bevæger sig mere eller mindre synkront. Bliver markedet ramt af en markant nedtur, vil de fleste aktier falde i større eller mindre grad. Jo mindre synkront, dine aktier bevæger sig, jo bedre er det. Derfor er en vigtig pointe ved spredning ikke bare at fordele investeringen på flere aktier, men at fordele på forskellige typer aktier. Det oplagte er at sprede sig geografisk og på flere brancher. Det er sjældent, at aktierne i alle lande falder samtidig, og der vil ofte være brancher, der klarer sig godt på trods af en ­generel nedtur. Dertil kan du overveje at sprede dine investeringer på eksempelvis meget og lidt risikable aktier, dyre og billige aktier (med høj og lav P/E) eller måske på den seneste tids vindere og tabere. Der er mange måder at gøre det på.

Kontanter

Hold på kontanterne, hvis du ikke kan finde gode ideer. Du skal kun eje investeringer, du virkelig tror på. Ellers er det bedre at beholde kontanterne og vente på bedre ideer og/eller bedre tider. Kontanter er også gode at have, hvis der pludselig skulle komme en god købsmulighed – som da aktierne faldt markant efter den britiske folkeafstemning.

Begræns omkostningerne

Handelsomkostninger, depotgebyrer og andre faste omkostninger tynger dit afkast. Blot en halv procent i årlige ekstraomkostninger får stor negativ betydning for dit afkast over 20 eller 30 år med rentes-rente-effekten. Ud over at tjekke de faste omkostninger, du betaler, er det også en god idé at handle så lidt som muligt.

Kilde: Per Juul, Juul Value Invest