Text, Font

Sponseret indhold fra

Sådan kommer du i gang med at investere
Er du ny til investering?

Klik for at finde ud af mere


Azure, Purple, Gesture, Violet, Font
Font

Er du ny til investering?

Hold musen over ikonet for at finde ud af mere

Azure, Purple, Gesture, Violet, Font
Font

Hvis du gerne vil have din opsparing til at vokse i en tid med historisk lave renter, så skal pengene ud at arbejde. En oplagt mulighed er at investere. Men hvordan kommer du egentlig i gang? Det giver forbrugerøkonom i Nordea, Ida Marie Moesby, et bud på.

Vi lever i en tid med lav inflation og meget lave renter. På en almindelig indskudskonto uden bindingsperiode får man i dag typisk 0 procent i rente, og er beløbet over en vis størrelse, skal man betale en rente for at have penge stående. Hvis man samtidig tager højde for inflationen - det vil sige, det fænomen, der betyder at de generelle prisstigninger i samfundet gør dine penge mindre værd over tid, så betyder det, at din opsparing skrumper over tid, når den står stille på en bankkonto.

Det er ikke noget nyt fænomen. Sådan har det faktisk været i mange år og ad flere omgange. I 1970’erne fik man en høj rente på bankkontoen. Men inflationen var samtidig meget høj, og man skulle ligesom i dag betale skat af rentegevinsten. Når det samlede regnestykke blev gjort op, var realrenten negativ – og den var mere negativ i 1970’erne, end den er i dag.

Men i dag er penge på en almindelig indlånskonto altså også en dårlig måde at spare op på. En mulighed for i stedet at øge værdien af din opsparing over tid er ved at investere i aktier.

Men hvordan gør man egentlig det, hvis man aldrig har prøvet det før?

Fire vigtige pointer, når du er ny på aktiemarkedet

Alle kan investere: Du behøver hverken være rig eller tjene mange penge for at investere. Du skal blot gøre dig det klart, hvor mange penge du evt. kan undvære, da der er en vis risiko forbundet med at investere.  

Du kan også tabe penge: At investere er ikke en garanti for den helt store gevinst, så du skal klarlægge, hvilken risiko du er villig til at løbe. Der er ingen grund til at smide alle sparepengene afsted med det samme.

Investér bredt: Èn af de gyldne regler, når man skal investere. Når du spreder dine penge ud på flere aktier - evt. i fonde, så spreder du også din risiko ud. Dermed mister du ikke alt, hvis én aktie går ned.

Tænk langsigtet: At investere er et langdistanceløb. Tænk fx på, at du evt. skal bruge penge til din pension eller til et boligkøb, når du vil flytte om fem eller ti år.

1

2

3

4

Fire vigtige pointer, når du er ny på aktiemarkedet

Alle kan investere: Du behøver hverken være rig eller tjene mange penge for at investere. Du skal blot gøre dig det klart, hvor mange penge du evt. kan undvære, da der er en vis risiko forbundet med at investere.  

Du kan også tabe penge: At investere er ikke en garanti for den helt store gevinst, så du skal klarlægge, hvilken risiko du er villig til at løbe. Der er ingen grund til at smide alle sparepengene afsted med det samme.

Investér bredt: Èn af de gyldne regler, når man skal investere. Når du spreder dine penge ud på flere aktier - evt. i fonde, så spreder du også din risiko ud. Dermed mister du ikke alt, hvis én aktie går ned.

Tænk langsigtet: At investere er et langdistanceløb. Tænk fx på, at du evt. skal bruge penge til din pension eller til et boligkøb, når du vil flytte om fem eller ti år.

1

2

3

4

Start forsigtigt

Forbrugerøkonom i Nordea, Ida Marie Moesby, anbefaler, at man starter stille og roligt ud og gør sig en række grundige overvejelser, inden man sætter penge i aktier.

”Du skal starte med at tænke over, at der er en forskel i risiko. Du ved, hvad du får ud af at have pengene på en bankkonto, men investerer du i aktier, så løber du en vis risiko for, at aktierne kan falde i kurs undervejs. Det kan virke skræmmende, så derfor kan du med fordel starte lidt blødt ud, som jeg selv gjorde ved at bruge Nordeas investeringsrobot Nora,” fortæller Ida Marie Moesby, der debuterede som aktieinvestor med ganske små beløb.

“Jeg startede med at investere 100 kroner om måneden, og på den måde kunne jeg via min investering følge med i, hvordan det gik, uden at ligge søvnløs om natten. Hvis man så får blod på tanden, kan man altid sætte beløbet op.”

Risikoprofil

Ifølge Ida Marie Moesby, så er investeringsrobotter en nem måde at komme i gang med aktieinvesteringerne. Her skal du blot besvare en række enkle spørgsmål, som skal klarlægge din holdning til risiko, investeringshorisont og din økonomiske situation. Ud fra disse svar vil den digitale rådgiver anbefale dig én af flere investeringsfonde med forskellige risikoprofiler, som passer bedst til dig.  

”Hvis du investerer i en fond eller investeringsforening, så gør du det, som er meget vigtigt i aktieinvestering – du spreder din risiko over mange forskellige selskaber. På den måde får du en blanding af aktier og eventuelt også obligationer fra forskellige brancher og geografiske områder. Når du spreder dine aktier, minimerer du nemlig risikoen for, at investeringerne mister værdi,“ forklarer Ida Marie Moesby.

Hun anbefaler desuden, at man tænker langsigtet og ikke har forventninger til et hurtigt afkast.

“Når man investerer, skal man have de lange briller på, og derfor bør man have en tidshorisont på mindst tre år. Man skal ikke investere i aktier, hvis man for eksempel har brug for pengene til en skiferie om et halvt år,” siger Ida Marie Moesby.Er det risikoen værd?

Du skal tænke over, at du kan miste dine penge, hvis du investerer i aktier i modsætning til at have dem stående på en bankkonto.  Du skal derfor:

 • Starte forsigtigt ud
 • Tænke langsigtet
Font

Det skal du tage med dig fra afsnittet

Material property, Rectangle, Font

Nora - investering på den nemme måde

På under 10 minutter kan den digitale investeringsrådgiver Nora give dig en anbefaling, der matcher din økonomi, risikovillighed og investeringshorisont.

Undgå panik

Det kræver med andre ord tålmodighed at investere i aktier. Og det skal man holde fast i også, når det i perioder går nedad bakke.

”Selv for de professionelle investorer er det nærmest umuligt at time præcist, hvornår man skal gå ind og ud, for der kommer ofte mange forskellige signaler undervejs. Derfor er min anbefaling, at man skal have is i maven og ikke blive grebet af panik under en nedtur,” siger Ida Marie Moesby.

Som eksempel giver hun perioden i februar til marts 2020, hvor den globale Covid-19-pandemi skyllede ind over verden.

“Fra 19. februar til 23. marts faldt Verdensindekset med 33 procent. Men så vendte det hele rundt igen som følge af massive redningspakker og understøttende pengepolitik, der blev sat i gang rundt om i verden. Og ved årsskiftet var Verdensindekset tilbage på samme niveau som i februar og ligger i dag omkring 20 procent højere. Så i stedet for at gå og vente på det helt rigtige tidspunkt at investere, så vil jeg anbefale, at man bare kommer i gang. Hvis du har flere år til, du skal bruge de investerede penge, kan du nemlig nå at indhente et eventuelt tab.”
Hav tålmodighed

Aktiemarkedet går op og ned.

 • Lad være med at vente på det rigtige tidspunkt - du skal bare i gang.
 • Tænker du langsigtet, så kan du nå at hente et evt. tab ind igen.
Font

Det skal du tage med dig fra afsnittet

Sådan kan du styrke din udvikling hos PwC

PwC er det førende revisions-, rådgivnings- og skattehus i Danmark. De arbejder for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger.

Det kan du også komme til. PwC arbejder nemlig målrettet med karriere og talentudvikling.

Start din karriere hos PwC

 • Sammen med din career coach sætter i mål for din udviking og fremtidige karrierevej. Det er også her, du finder sparring og vejledning.

 • I takt med at dit fundament bliver stærkere, kan du tage nye roller og større ansvar ved at tone din karriere med fokus på Ledelse, Marked eller Specialisering.

 • Din udvikling bliver i PwC tilpasset både dine styrker og virksomhedens behov. Det sker fx gennem PwC Professionel. En model, der afspejler forventningerne til de kompetencer, som du udvikler og finpudser som en del af PwC.

Når du er godt i gang hos PwC

 • Gennem et Key Talent-program, der er et udviklingsforløb for udvalgte medarbejdere med minimum to års erfaring og et ekstraordinært potentiale, identificerer og udvikles talenter i tæt samspil med topledelsen.

 • Gode rammer for mobilitet udvikler dig som medarbejder. Derfor kan du udvikle og anvende dine kompetencer i den afdeling eller i det land, du brænder for.

 • PwC har kontorer over hele verden, og du kan derfor skabe en international karriere. Du kan søge om at blive udstationeret i typisk 1-3 år og samtidig få en garanti for, at du har et job, når du vender hjem

»Når man investerer, skal man have de lange briller på, og derfor bør man have en tidshorisont på mindst tre år. Man skal ikke investere i aktier, hvis man for eksempel har brug for pengene til en skiferie om et halvt år«

Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom, Nordea

Pas på sirenernes sang  

Is i maven kan altså betale sig, ifølge Ida Marie Moesby. Et andet godt råd til den nystartede investor er, at man i starten skal holde sig til investeringer i brede fonde og aktier, man kender. Også selv om der er mange fristelser undervejs. Der dukker jævnligt historier op i medierne og på sociale medier om folk, der har investeret i enkeltaktier med en fortjeneste på flere hundrede procent og endda på blot få måneder.

”Man hører om de investeringer, der er gået virkelig godt, men sjældent om dem, hvor investorerne har tabt mange penge. Du skal derfor være påpasselig med, hvor du henter din information fra. Investering skulle nødigt gå hen og blive gambling, hvor du går efter den hurtige og prangende gevinst. Investering er for dem, der tænker langsigtet, og som følger deres egen strategi,” siger Ida Marie Moesby og tilføjer:

“Husk, at den information som du finder på internettet, medier og investorfora, er information, som de andre investorer også har, så det er nærmest umuligt at have en særlig indsigt, som giver dig en fordel i forhold til resten af markedet. Så hold dig som udgangspunkt til investeringer i fonde for størstedelen af dine sparepenge og sæt kun få penge i enkeltaktier, som du har særlige forhåbninger til,” siger hun.
Hold dig til brede investeringer

Man kan hurtigt blive grebet af en stemning, men det er ikke altid den bedste idé.

 • Spar dine penge op i fonde og ikke enkeltaktier.
 • Brug kun få penge på enkeltaktier.
Font

Det skal du tage med dig fra afsnittet

Vil du i gang med at investere?

Bankrådgiver Pernille deler sine bedste råd med dig.Er du blevet tørstig efter mere viden? Få Nordeas guide til at komme i gang med investeringer


Her er 6 begreber, du skal kende

Når du begynder at følge med på aktiemarkedet, vil du støde på en række nye begreber.  Ida Marie Moesby guider her til de vigtigste, du skal kende som ny investor.
Risiko
Ingen gevinst er garanteret, og en investering er derfor altid forbundet med en vis usikkerhed. Statistiske mål kan beskrive, hvordan en aktie historisk har svinget i kursværdi, men det fortæller langt fra hele historien, for fremtiden er uvis.

Som udgangspunkt vil en højere risiko være forbundet med et højere forventet afkast, men der kan også være stor forskel på risikoen i forskellige sektorer. Bioteknologiske selskaber er for eksempel typisk forbundet med høj risiko, mens producenter af dagligvarer, medicin og forsyning (vand, el, energi) – ting vi har brug for, uanset om det går op eller ned i økonomien – typisk har en lavere risiko.
Afkast
Er de penge eller den gevinst, du tjener ved at investere. Afkastforventningerne hænger sammen med risikoen - jo højere forventet afkast, jo højere risiko. Der findes ikke garanteret høje afkast, og du bør derfor sætte dig nogle realistiske forventninger til afkastet og overveje, hvor stor en risiko, du ønsker at løbe. Jo længere tid der er til, at du skal bruge pengene, jo mere risiko vælger de fleste at tage. Men det er individuelt og afhænger helt af din egen mavefornemmelse.
Omkostninger
Hold omkostningerne nede. Hvis du handler ofte, så koster det mere i handelsomkostninger. Læg også mærke til den omkostning, der for eksempel er forbundet med den investeringsforening eller fond, du investerer i.

Du kan sammenligne investeringsforeninger ved at se på Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), der medregner alle omkostninger – omregnet til en årlig procent, så det er muligt at sammenligne forskellige omkostningsniveauer med hinanden.
Portefølje
Man bruger udtrykket portefølje om den samlede ’kurv’ af investeringer, du har i både aktier og obligationer. Ordet ’portefølje’ er altså bare en samlet betegnelse for alle dine investeringer.
Investeringsstrategi
Der findes mange forskellige typer af investeringsstrategier. For eksempel Megatrends, Value investering, Vækst, Momentum. Eller kvalitetsaktier – en strategi, der går ud på, at finde virksomheder med lav gæld, stabil indtjening, stærke brands, god ledelse og solide forretningsmodeller i forskellige sektorer. Diskutér eventuelt med din rådgiver, hvad der egner sig bedst til dig.
Investeringsforening
Når du investerer gennem en investeringsforening, overlader du investeringen til professionelle porteføljeforvaltere. Du kan vælge, om dine penge skal være investeret i aktier eller obligationer eller en kombination af disse, men du skal ikke selv sørge for, at din portefølje stemmer overens med din ønskede risiko.

Det tager investeringsforeningen sig af for dig. I investeringsforeninger er du sikret en god spredning af risiko, fordi der investeres bredt i markedet.
Font

Få din opsparing til at vokse med en månedsopsparing


Der er flere måder at spare op på, men hvis du vil kombinere det med at investere, så er en månedsopsparing en god idé. Her bliver der hver måned overført et beløb, som du selv bestemmer, og det beløb bliver investeret i fonde. På den måde kan du få din opsparing til vokse.

Font

Bæredygtige investeringer  

Der findes mange forskellige fonde og investeringsforeninger baseret på forskellige strategier og temaer. Her er bæredygtighed én af de såkaldte Megatrends, som man kan investere indenfor.

”Bæredygtighed handler om mange ting – om ligestilling, menneskerettigheder og ansvarlig ledelse, men i høj grad også om det pres på klima, miljø og ressourcer, som nu for alvor begynder at presse planetens bæreevne på mange fronter. Der er behov for en generel transformation af den globale økonomi, og det er en vanskelig proces, der tager tid.”

Ifølge Ida Marie Moesby kan man som investor få indflydelse på, at udviklingen går i den rigtige retning. Hvis vi ønsker en mere bæredygtig produktion, er det nemlig afgørende, at de virksomheder, der opfinder nye, bæredygtige produkter eller produktionsformer, får den nødvendige finansiering, så deres idéer når længere end blot til tegnebrættet.

”Investering er en måde at hjælpe virksomheder med at rejse kapital, så de kan udvikle nye produkter og services. Når du investerer i aktier, er du altså også med til at hjælpe erhvervslivet, og du kan vælge hvilke virksomheder, du ønsker at støtte – eksempelvis kan du vælge at investere i virksomheder, der har et bæredygtigt fokus.”

“Men det kan være vanskeligt at vide, hvilke virksomheder, der rent faktisk har taget afgørende skridt i den bæredygtige retning. Her kan investeringsforeninger med et fokus på bæredygtighed være en god indgangsvinkel,” siger Ida Marie Moesby.Få indflydelse

Med investeringer kan du være med til at påvirke den verden, vi lever i.

 • Ved at investere i bæredygtige virksomheder kan du hjælpe dem med at rejse kapital
 • Undersøg investeringsforeninger med en bæredygtig profil
Font

Det skal du tage med dig fra afsnittet

Dette indhold er produceret af Berlingske Media Advertising i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.

Cookie- og Privatlivspolitik & Cookiedeklaration