Tidligere minister drages ind i sag om fiskekvoter

En ledende medarbejder i udskældt styrelse bad fisker om at holde tæt om kvoter, vedkommende havde fået tildelt, viser aktindsigt. Tidligere minister Esben Lunde Larsen (V) trækkes også ind i sagen. Berlingske opruller forløbet.

Den forhenværende miljø -og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) spillede ifølge en fisker en rolle i alvorlig sag om fiskekvoter. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sarah Christine Nørgaard

Der var ikke alene tale om både usædvanlig og potentiel kritisabel sagsbehandling, da en ledende embedsmand i 2016 tildelte en fisker nye kvoter. Den daværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), spillede – ifølge den pågældende fisker – også en aktiv rolle i forløbet om tildelingen af kvoterne.

Sagen viser ifølge politikere, at kvoterne på fiskeriområdet tilsyneladende er blevet tildelt efter forgodtbefindende, samt at der nu er behov for at undersøge, hvorvidt problemerne nårhelt op på politisk niveau.

En flig af sagen blev via en pressemeddelelse offentligt kendt, da fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) for nylig meddelte, at hun på et lukket samråd i slutningen af januar havde orienteret Folketingets partier om en »alvorlig sag med mistanke om kritisabel sagsbehandling« i den daværende Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Berlingske kan på baggrund af en aktindsigt i forløbet og interview med den pågældende fisker løfte sløret for detaljerne i sagen og en praksis på fiskeriområdet, der ifølge en professor i forvaltningsret lader til at have været højst usædvanlig.

Tildeling af sild til yngre fiskere

Sagen tog sin begyndelse i 2016, da fiskeren Johannes Christensen fra Fur henvendte sig til NaturErhversstyrelsen, som på daværende tidspunkt var ansvarlig for fiskeriområdet.

Fiskeren ville høre nærmere om mulighederne for at få tildelt såkaldte generationsskiftesild – en særlig ordning, som skal sikre, at også yngre fiskere kan få del i sildefiskeriet.

Ministeriet har ikke oplyst, hvordan sagen konkret opstod, men ifølge Johannes Christensen fik han i første omgang besked på, at han havde overskredet en simpel tidsfrist:

»Derfor skrev jeg til Esben Lunde Larsen på Facebook og spurgte, om det virkelig kunne være rimeligt, at jeg ikke kunne få den her tilladelse, fordi jeg som nystartet fisker ikke var klar over, at jeg skulle have sendt en ansøgning noget tidligere,« siger Johannes Christensen.

Spillede Esben Lunde Larsen en rolle i, at du til sidst fik tildelt kvoterne?

»Det gjorde han da helt sikkert. Jeg blev bagefter kontaktet af fiskerikontrolchefen om muligheden for at fiske efter generationsskiftesild, uden at jeg selv havde kontaktet ham. Jeg er glad for, at han lyttede til mig.«

Embedsmand: Hold tæt

En efterfølgende e-mailkorrespondance mellem Johannes Christensen og Mik Jensen, daværende fiskerikontrolchef i NaturErhvervsstyrelsen, bekræfter, at Johannes Christensen i november 2016 blev lovet sildekvoter svarende til 200 ton sild om året de kommende tre år.

3. november 2016 skrev den daværende fiskerikontrolchef Mik Jensen et svar til fiskeren, der var usædvanligt formuleret for en embedsmand:

»Blandt dine kollegaer i erhvervet behøver du ikke fortælle for meget om det,« skrev Mik Jensen om tilladelsen, der var blevet givet.

Mik Jensen oplyser til Berlingske, at han ikke ønsker at udtale sig om sagen.

Ifølge Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, er det en »usædvanlig« formulering fra en ledende embedsmand.

»Det er et usædvanligt og uheldigt sprogbrug. Der skal muligvis være plads til et vist frisprog, men dette kan læses sådan, at der er uddelt en hurtig dispensation, som ikke tåler dagens lys. Der skal være en saglig begrundelse for en dispensation, og den skal ligge i forlængelse af praksis på området. Hvis det her frisprog reelt spejler en favoriserende sagsbehandling, så er der et problem,« siger Michael Gøtze.

Det er uvist, hvad baggrunden helt præcist er for den givne dispensation. Samtidig er det også uvist, om daværende fiskeriminster Esben Lunde Larsen spillede en rolle i sagen – og i givet fald hvilken. Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Esben Lunde Larsen.

En minister bør ikke stå for den konkrete sagsbehandling, siger Michael Gøtze.

»Der er en rollefordeling mellem det politiske og det administrative niveau, og ministeren bør afholde sig fra tvivlsom indblanding i konkrete sager,« siger han.

»Amatøragtigt«

I de senere år er et væld af sager om forvaltningen på fiskeriområdet piblet frem.

Både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten har undersøgt området og rettet en skarp kritik mod forvaltningen. Sagerne har medført, at storfiskere er blevet politianmeldt, mens flere medarbejdere i styrelsen er blevet forflyttet eller sendt hjem.

I foråret 2017 kunne Berlingske afdække, hvordan daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde dybere kendskab til mulige indgreb mod store fiskere end den viden, han delte med partier i Folketinget. Senere kunne Berlingske afdække, at Esben Lunde Larsens tilbageholdelse af oplysninger for Folketinget var mere systematisk end hidtil kendt. Efterfølgende mistede Esben Lunde Larsen posten som fiskeriminister.

I den nye sag, som Skive Folkeblad også har beskrevet detaljerne i, har fiskeren Johannes Christensen mærket konsekvenserne.

Da Eva Kjer Hansen i slutningen af januar fortalte offentligheden om sagen, betød det også, at fiskerens sildekvoter for 2019 blev sat i bero, forklarer Johannes Christensen:

»Jeg synes, at hele forløbet er amatøragtigt. Nu har jeg ikke tilladelse til at fiske nogen fisk overhovedet på grund af en sag, hvor jeg har handlet i god tro. Det er jo ikke min fejl.«

Om den usædvanlige formulering fra embedsmanden siger Johannes Christensen:

»Det handlede nok om, at han ikke synes, jeg skulle gå rundt og fortælle, at man bare kan ringe ind og klage, hvis man får et afslag, og så få det lavet om.«

Ifølge Johannes Christensen er der intet odiøst i sagen. Det er heller ikke usædvanligt, at man i den slags sager giver en dispensation, hvis eksempelvis en tidsfrist er overskredet, siger han. Såvidt han er orienteret, handler sagens kerne om, at den pågældende embedsmand ikke journaliserede sagen.

»Jeg bryder mig ikke om, hvis Mik Jensen og Esben Lunde Larsen skal have skyld for at have snydt, for de hjalp mig på et tidspunkt, hvor det gik nedad for min forretning, så det var en kæmpe håndsrækning at få. Selvom det kun var fisk til en værdi af 250.000, så var det mange penge for mig og min lille familie,« siger han.

S: Udvig undersøgelse

Føromtalte fiskerikontrolchef Mik Jensen var en af dem, der i 2017 blev overflyttet til en anden stilling som konsekvens af sagerne på området. I dag er Mik Jensen ikke ansat i Fiskeristyrelsen, oplyser den.

Ifølge Simon Kollerup (S) kalder sagen om generationsskiftesild på en endnu bredere undersøgelse af sagen, end ministeren har lagt op til.

»Sagen bringer en ny dimension ind i skandalerne på fiskeriområdet, fordi det nu for første gang bliver omtalt, at den potentielt ulovlige sagsbehandling hos embedsværket kan være beordret eller velsignet fra ministeren selv. Derfor vil jeg opfordre fiskeriministeren til at udvide undersøgelsen af den konkrete sagsbehandling om generationsskiftesild til at belyse den politiske involvering i sagen,« siger Simon Kollerup.

I Dansk Folkeparti siger fiskeriordfører Ib Poulsen om sagen:

»Det lader til, at det både er styrelsen og den daværende minister, som har ageret sagsbehandler. Ikke ud fra nogle objektive kriterier, men efter forgodtbefindende.«

Ifølge fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen »findes ikke umiddelbart et sagsnummer eller akter på sagen, der begrunder, hvorfor dispensationen er givet«.

»Det er ikke i overensstemmelse med hverken regler eller god forvaltningsskik. Derfor har jeg bedt Kammeradvokaten undersøge sagen nærmere, ligesom jeg har bedt Kammeradvokaten om at undersøge, om der er andre lignende sager. Det er afgørende, at sagen oplyses fuldt ud. Undersøgelsen forventes afsluttet i første kvartal af 2019,« skriver Eva Kjer Hansen i et skriftligt svar til Berlingske.

Ministeren ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, før Kammeradvokatens undersøgelse er afsluttet.

Berlingske forsøger at indhente en kommentar fra Esben Lunde Larsen.