Statsrevisorer: Stigende forskel i kvalitet på sygehuse

Der er i stigende grad forskel i behandlingskvaliteten på sygehusene, som drives af regionerne, viser analyse.

Ifølge sundhedsloven skal der være let og lige adgang for patienter til behandling af høj kvalitet på sygehusene over hele landet. Men det er i stigende grad ikke tilfældet.

Det konkluderer Statsrevisorerne på baggrund af en såkaldt registeranalyse foretaget af Rigsrevisionen.

Statsrevisorerne bemærker, at opfyldelsen af det nationale mål om behandling af høj kvalitet har udviklet sig negativt både på landsplan og i regionerne fra 63,5 procent til 57,5 procent i perioden 2015 til 2017.

Ifølge Statsrevisorerne er det både landets fem regioner, som administrerer sygehusene, samt Sundheds- og Ældreministeriet, der burde have reageret tidligere.

Oplysningerne kommer, kort efter at regeringen har fremlagt sit sundhedsudspil, hvor man foreslår at nedlægge regionerne.

En af regeringens begrundelser er netop, at der er for stor forskel i behandlingen alt efter, hvilken baggrund patienterne har. Er man eksempelvis veluddannet, er man typisk bedre i stand til at stille krav om at få den bedst mulige behandling, har det lydt.

Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har siden 2012 overvåget og skabt viden om regionernes behandlingskvalitet.

Hidtil har målet været, at kortlægge eventuelle forskelle mellem regionernes og sygehusenes kvalitet.

Indtil nu er det ikke blevet analyseret, om patienter med ens behandlingsbehov, men med forskellig baggrund som eksempelvis alder, samlivsstatus, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet får samme høje behandlingskvalitet.

Den nye registeranalyse fra Rigsrevisionen viser, at der er "betydelige ikke-begrundede kvalitetsforskelle i behandlingen af forskellige patientgrupper, og at en betydelig andel patienter ikke fuldt ud modtager den anbefalede behandling".

- Dette kan have betydning for patienternes risiko for genindlæggelse og død, hedder det.

På den baggrund konkluderer Statsrevisorerne, at Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne i højere grad kunne have taget initiativ til at få viden om de ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

- En sådan viden ville kunne bidrage til en større målretning og kvalitetssikring af behandlingen af den enkelte patient og dermed mindske ulighed i sundhed, hedder det i Statsrevisorernes beretning.

/ritzau/