Overblik: Det vil Klaus Riskær arbejde for i Folketinget

Mandag formiddag meddelte erhvervsmanden Klaus Riskær Pedersen, at han nu har indsamlet nok underskrifter til at stille op til det kommende folketingsvalg. Her er et udpluk af de mærkesager, han vil arbejde for, hvis hans parti ender i Folketinget.

Klaus Riskær Pedersen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Klaus Riskær Pedersens parti af samme navn er klar til at komme på stemmesedlerne.

Det kunne Økonomi- og Indenrigsministeriet mandag formiddag bekræfte over for Berlingske, efter at Riskær har modtaget de 20.109 vælgererklæringer, der kræves for at blive opstillingsberettiget.

Erhvervsmanden Klaus Riskær Pedersen, der har en fængselsdom på seks år for bedrageri bag sig, har fra starten af sin underskriftsindsamling meddelt, at partiets absolutte mærkesag vil være en ændring af skattesystemet. Han vil reducere beskatningen af borgerne med 80 milliarder, hvilket skal dækkes af erhvervs- og finanssektoren.

Men hvad vil den tidligere dømte erhvervsmand arbejde for ud over en forandring af skattesystemet?

Her er et udpluk af det, der ifølge Klaus Riskær Pedersens hjemmeside er »en række personlige politiske pejlemærker, som man kan forvente vil danne rygraden i den politik, jeg i øvrigt vil være bidragsyder til«.

Klima og miljø

Benzin og dieseldrevne biler skal udfases.

Plasticposer skal forbydes, og som udgangspunkt skal der indføres afgifter på al plastic.

Grøn udplantning og støjgrænser for musik i det offentlige rum skal værne om miljøet i byerne.

Fri »kollektiv persontransport« til pensionister. Studerende skal ikke betale for tog, men Metro og busser i byområder er undtaget.

»Kollektiv persontransport skal være gratis for regional togdrift og pendlere.«

Udlændingepolitik og integration

Paradigmeskiftets knap 100 stramninger er tilstrækkeligt på asyl- og indvandrerområdet, men en »stram kontrol« skal opretholdes.

Integrationsområdet skal dog forbedres gennem hjælpeforanstaltninger, IGU (integrationsgrunduddannelsen) og iværksætterstøtte til anden- og tredjegenerationsindvandrere.

Den offentlige sektor

Der skal være bedre arbejdsforhold inden for sundheds-, skole-, pasnings- og plejeområdet. Der skal være »selvansvar og indflydelse« på arbejdet.

»De offentlige ansatte løber livet af sig selv for at løse stadig større forventninger og krav til deres bistand,« lyder det i Riskærs politiske program.

»Overalt, hvor der er offentligt ansatte, skal de tilbydes mulighed for omlægning til kooperative arbejdsfællesskaber, hvor arbejdet og arbejdsfordeling kan tilrettelægges for at sikre en inspirerende hverdag. En, man glæder sig til at stå op til.«

​Tobak, alkohol og cannabis

Cigaretter og stærk alkohol skal fjernes fra hylderne i »den almindelige detailhandel«, og højere afgifter på cigaretter skal indføres.

Rygning og skod på fortove skal ikke forekomme, og indendørs rygning er kun tilladt på udvalgte bevillingssteder efter kl. 22.

Cannabis skal legaliseres og skal ikke være receptpligtigt at købe som kosttilskud. »Rekreativ cannabis« må dyrkes hjemme i overensstemmelse med godkendt genetik, men må kun bruges personligt, og maksimal hjemmedyrkelse er 500 gram topskud.

EU

Danmark bliver i EU, men forsvarsforbeholdet fjernes.

»Danmark skal ikke være en del af diverse »unionsprojekter«. Danmark ønsker at ændre på de systemiske banker og EUs kapitaldirektiv, men går med i bankunionen, hvis det kan fritstille den danske realkredit. Transaktions- og værdibeskatning vil på europæisk plan tillade større finanspolitisk konvergens og reducere uligheden inden for EU.«

Kilde: Klaus Riskær Pedersens hjemmeside