Nu er historisk og omstridt lov vedtaget: Her er de vigtigste punkter

Det har været en kontroversiel og hektisk omgang lovgivningsarbejde. Men nu har et flertal i Folketinget vedtaget en ny epidemilov. Den giver vidtgående muligheder for brug af tvang, men hovedpunktet er, at magten til at indføre restriktioner nu ligger hos Folketinget snarere end hos regeringen.

Siden 12. marts 2020 har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) været den mest magtfulde sundhedsminister, Danmark nogensinde har haft. Han fik magten, da en epidemilov blev vedtaget som hastelov i de dage i foråret 2020, hvor coronaepidemien for alvor ramte Danmark.

Men nu er det slut.

Tirsdag aften vedtog Folketinget en ny epidemilov. Her er de vigtigste punkter i loven:

Magten ender atter hos Folketinget

Magten kommer tilbage til Folketinget. Det betyder, at regeringen ikke fremover kan lukke landet ned eller indføre restriktioner, uden at Folketinget godkender det. Mere specifikt er det et nyt udvalg i Folketinget, som skal godkende alle restriktioner, som en nuværende eller fremtidig regering ønsker at indføre. Det betyder altså også, at et flertal i Folketinget kan modsætte sig restriktioner.

Tvangsisolation og tvangsindlæggelser

Regeringen har dog mulighed for at bruge tvang, når det kommer til at kræve, at virksomheder og foreninger udleverer personoplysninger, hvis det kan bidrage til smitteopsporingen. Det er desuden muligt for en regering at tvangsisolere og -indlægge personer, der formodes at være smittet med en farlig sygdom. I praksis kan det potentielt betyde, at borgere kan blive påbudt at aflevere deres cpr-nummer, hvis de færdes i butikker eller på restauranter, skrev Jyllands-Posten for nylig.

Ny national epidemikommission

Fremover skal en ny national epidemikommission bestående af 11 forskellige fagpersoner komme med indstillinger, før man kan vedtage nye restriktive tiltag. Dermed kan for eksempel brug af tvang kun foregå, hvis epidemikommissionen kommer med en indstilling til at gøre dette.

Det er Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, som udpeger de ni af fagpersonerne, mens de sidste to indstilles af KL og Danske Regioner.

Tvangsvaccination blev droppet

I regeringens oprindelige udkast til en ny epidemilov var muligheden for at tvangsvaccinere borgere inkluderet. Det var et kontroversielt punkt, og efter omfattende kritik endte det med at blive droppet.

Drama i 11., 12. og 13. time

Mandag den 22. februar opstod pludselig et drama på Christiansborg, da Venstre stillede et ændringsforslag til epidemiloven, som ville betyde, at loven skulle til revision 15. oktober i år. Det var Venstre, der stod bag forslaget, og i løbet af få timer sluttede De Konservative, Enhedslisten, De Radikale og Dansk Folkeparti sig til, så der blev et flertal.

Men denne sene udvikling blev ikke det sidste i denne sag.

For tirsdag formiddag trak både De Radikale og Enhedslisten sig fra Venstres forslag, og i stedet afgav de to partier sammen med SF en betænkning, som går ud på, at man blot vil evaluere loven. Det står i kontrast til Venstres forslag, hvor loven skulle genforhandles mere eller mindre fra bunden.

Dermed kom der altså også et drama i 12. time … men det skulle alligevel ikke være slut.

Da folketingsmedlemmerne sad samlet i Folketingssalen for at vedtage epidemiloven, skulle medlemmerne først stemme om en række ændringsforslag stillet af flere forskellige partier. Her kom Folketinget til at begå den fejl at vedtage et ændringsforslag, der ikke skulle have været vedtaget. Derfor blev lovforslaget til epidemiloven sendt tilbage i udvalg, for at man senere tirsdag kunne rette op på fejlen i en ny afstemning.

Det endte altså med at epidemiloven blev vedtaget, uden at man via alskens uheld og fejl fik tilføjet ændringer, som der ikke var flertal for i Folketinget.

Således var der altså drama helt indtil lukketid under behandlingen af den epidemilov, hvis eksistens de færreste danskere fra et år siden var bevidst om, men som siden 12. marts 2020 har været genstand for stor debat.

Den epidemilov, der har stået ved magt siden 12. marts 2020, udløber til midnat 28. februar 2021. Her træder den netop vedtagne epidemilov i kraft.