Aftale på plads: Nye dele af Danmark kan åbne

Partilederne på Christiansborg blev sent onsdag aften enige om at genåbne flere dele af samfundet tidligere end planlagt. Bl.a ungdomsuddannelser, kulturlivet og forlystelsesparker kan åbne. Aftalen er blevet indgået, selv om en ny rapport fra Statens Serum Institut viser, at der er særligt store usikkerheder forbundet med en yderligere genåbning af landet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mødtes med partilederne i Landstingssalen på Christiansborg klokken 12.30 onsdag for at forhandle om en udvidelse af fase to af genåbningen. Få timer før forhandlingerne landede en rapport med meget usikre beregninger af konsekvenserne af en yderligere genåbning i politikernes indbakker, men alligevel er det lykkedes at nå til enighed om en aftale. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Alle Folketingets partier indgik sent onsdag aften en aftale om at genåbne det danske samfund yderligere.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og de øvrige partiledere blev således enige om at udvide fase to af genåbningen.

Og store dele af den såkaldte fase tre, som oprindeligt først skulle være iværksat 8. juni, rykkes frem, så denne fase allerede påbegynes 27. maj.

Det indebærer en genåbning af kultur- og foreningslivet i Danmark, herunder museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier og botaniske anlæg samt spejdere, aften- og musikskoler. Også højskolerne åbnes.

Derudover åbnes der også for oplevelsesøkonomien såsom sommeraktiviteter for børn og forlystelsesparker.

For forlystelsesparker skal der dog udarbejdes en grundig og særskilt sundhedsfaglig vurdering af, under hvilke specifikke vilkår, en åbning kan finde sted. Det skyldes, at en ny analyse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag morgen viste særligt risiko for smitte i forbindelse med bl.a. forlystelser.

Samtidig åbnes dele af den offentlige sektor i et nyt, geografisk snit, der indebærer, at de offentligt ansatte alle andre steder end i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som i dag arbejder hjemmefra, kan møde på arbejde.

Der åbnes også for forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse, samt voksenuddannelser målrettet ledige såsom AMU-kurser og sprogcentre.

Også DR og TV 2 kan nu åbne fuldt ud.

Samtidig rykkes dele af den såkaldte fase fire, som først skulle være iværksat i begyndelsen af august, også frem.

Det medfører bl.a., at man starter indleder en genåbning af de dele af ungdomsuddannelserne såsom gymnasier og erhvervsuddannelser, der hidtil har været lukket.

Trods genåbningen vil der for hver enkelt institution og aktivitet gælde sundhedsfaglige retningslinjer for at begrænse risikoen for smittespredning.

Forhandlede i et halvt døgn

Under forhandlingerne var særligt spørgsmålet om grænsen samt det såkaldte forsamlingsforbud en knast, der fik onsdagens forhandlingerne til at trække ud og vare knap 12 timer.

Resultatet blev, at forsamlingsforbuddet, som aktuelt er på ti personer, ikke lempes før tid. Planen er derfor fortsat, at forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30 og 50 personer 8. juni.

I samme ombæring vil regeringen fremlægge en »sundhedsmæssigt forsvarlig plan«, der bl.a. indeholder anbefalinger til afholdelse af bryllupsfester, konfirmationsfester og lignende. Planen vil indeholde en »forventet, gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet« henholdsvis 8. juli og 8. august.

Som noget nyt kan forsamlingsforbuddet ligeledes gøres mere fleksibelt, og en lempelse af det kan gøres »selektiv« for visse arrangementer, fremgår det af aftalen.

I forhold til grænserne samt de skærpede rejsevejledninger sker der heller ikke noget afgørende nyt her og nu.

Den hidtidige plan, nemlig at regeringen inden 1. juni og efter en dialog med nabolandene vil tage stilling til grænsespørgsmålet, fremykkes dog, så der skal tages en beslutning senest 29. maj.

Det sker for at give en hurtigere afklaring i forhold til bl.a. turisterhvervene, som dermed kan se frem til en »kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssigt forsvarlig«.

Derudover udvider man allerede fra 25. maj listen over såkaldt anerkendelsesværdige formål, som giver personer fra andre lande adgang til Danmark trods de lukkede grænser. Det vil bl.a. betyde, at personer, der har fast ophold i de nordiske lande og Tyskland, vil kunne få mulighed for indrejse til en række formål, herunder sommerhusejere, kærester, forlovede og bedsteforældre.

Derudover åbnes for en »sundhedsmæssigt forsvarlig« genoptagelse af erhvervsrejser til og fra Danmark.

Aftalen indebærer også, at der er dele af Danmark, som fortsat må leve med at holde lukket på grund af risikoen for smitte.

Det gælder bl.a. det indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er åbnet, og som der i stedet vil blive lavet en samlet plan for i juni.

Diskoteker, spillesteder og nattelivet må også fortsat holde lukket.

Det samme må de videregående uddannelser, som ikke allerede er blevet åbnet.

Mette Frederiksen erklærer sig meget tilfreds med aftalen.

»Det går fortsat godt med genåbningen. Tallene viser os, at det, vi har gjort indtil nu, ser ud til at fungere. I høj grad takket være danskernes adfærd,« siger statsministeren og tilføjer:

»Det er ret unikt, at alle Folketingets partier tager ansvar og møder hinanden i nogle vanvittigt svære dilemmaer og afvejninger.«

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, anerkender, at han gerne ville være kommet længere i retning af en grænseåbning med aftalen. Alligevel er han tilfreds med resultatet, som han kalder et »markant skridt fremad«.

»Jeg er glad for, at vi kommer videre med de anerkendelsesværdige formål, så kærester kan komme på besøg, og forretningsrejsende kan rejse ind og ud af landet,« siger han.

Hurtigere åbning end planlagt

Det er godt to uger siden, at partilederne blev enige om indholdet af fase to af genåbningen efter langstrakte forhandlinger på Marienborg.

Fase to indebar, at hele detailhandlen – inklusiv storcentre – kunne åbne igen 11. maj, mens landets restauranter og cafeer åbnede en uge senere, 18. maj. Samme dag kunne eleverne på landets efterskoler vende tilbage.

I samme ombæring blev politikerne enige om en mere langsigtet plan for genåbningen – herunder indholdet af en tredje fase, der efter planen skulle tage sin begyndelse 8. juni, og en fjerde fase, der skulle indledes i begyndelsen af august.

I tredje fase lagde politikerne op til at åbne for blandt andet museer, teatre, biografer, zoologiske haver, højskoler samt indendørsidræt, mens fjerde fase indeholdt blandt andet gymnasier, universiteter og alle øvrige uddannelser.

Det er altså som nævnt både dele af fase tre og fire, partierne nu har besluttet at fremrykke.

Døren åbnes ind til den vilde tiger

Partilederne forhandlede i Landstingssalen på Christiansborg fra klokken 12.30 onsdag middag til tæt på midnat.

Inden inden forhandlingerne fik de alle tilsendt en ny rapport fra den ekspertgruppe forankret hos SSI, der ad flere omgange har regnet på konsekvenserne af en genåbning af forskellige dele af samfundet.

Ekspertgruppens tidligere rapporter har alle været behæftet med betydelige usikkerheder og har indeholdt væsentlige forbehold, men i den nye rapport blev usikkerhederne understreget i mærkbart højere grad end tidligere.

Dermed stod det klart, at politikerne gik ind til forhandlingerne i Landstingssalen for at lande en aftale uden et klart, sundhedsfagligt grundlag.

Både faglig direktør i SSI Kåre Mølbak og formand for ekspertgruppen Robert Leo Skov var med på onsdagens forhandlinger over video, og ifølge Berlingskes oplysninger leverede de da også begge en klar besked til politikerne: Det er ene og alene en politisk beslutning, hvad der skal åbnes yderligere.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har tidligere benyttet sig af en metafor hentet i dyreriget, da han over for Jyllands-Posten skulle beskrive, at coronaepidemien er under kontrol:

»En vild tiger ramte Danmark. Nu er den spærret inde i et bur.«

Ifølge Berlingskes oplysninger brugte Kåre Mølbak netop samme billede, da han tonede frem på skærmen i Landstingssalen foran politikerne. Her lød budskabet fra SSI-direktøren, at tigeren sidder i buret, og at det nu er op til politikerne, hvor meget de vil åbne døren.

En usikker rapport landede i politikernes indbakker

SSI-rapporten viser, at Danmark umiddelbart godt kan åbnes mere end planlagt, uden at det vil føre til nogen væsentlig belastning af landets sygehuse.

Eksperterne tager dog særligt store forbehold denne gang og fremhæver således hele otte »opmærksomhedspunkter«, som gør usikkerheden endnu større, end den hidtil har været, fordi der er en række forhold, som man enten ikke fuldt forstår, eller som man mangler viden om.

Usikkerhederne er så store, at de matematiske modeller – som hidtil har været et væsentligt grundlag for de politiske genåbningsforhandlinger – ikke klart kunne bruges som grundlag for onsdagens politiske aftale om en yderligere genåbning, lød advarslen.

»Det er på den baggrund ekspertgruppens vurdering, at modellerne på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud kan belyse det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt eller hvornår det er sundhedsfagligt forsvarligt at åbne mere op, herunder betydningen for smittespredning og kapacitetsbelastning på sygehuse i Danmark,« skriver ekspertgruppen i rapporten.

Eksempelvis er »det fortsat uklart, hvorfor der stadig ikke er registreret øget smitteaktivitet 4 - 4,5 uger efter første genåbning af Danmark«, og eksperterne »ved ikke, hvorvidt dette skyldes høj efterlevelse af fysisk afstand og hygiejneråd, eller om det evt. skyldes biologiske forhold«, for eksempel en svækket smitsomhed ved coronavirussen.

Er det fysisk afstand, der er den bærende forklaring, er der »en betydelig risiko for, at effekten vil vise sig, hvis befolkningen ændrer adfærd, blot forsinket i forhold til det forventede«.

»Dette kan ved en yderligere genåbning føre til væsentlig genopblomstring af smitte,« står der i rapporten.

Denne usikkerhed, fortsætter eksperterne, kan »ikke fanges i matematiske modeller, da de per definition tager udgangspunkt i eksisterende viden og antagelser om smittebiologien«.

Samtidig påpeger ekspertgruppen, at der siden den seneste genåbning er foretaget »så mange ændringer af grundlæggende adfærdsparametre«, herunder mest væsentligt Sundhedsstyrelsens halvering af afstandskravet fra to til én meter, at det er »specielt vanskeligt at levere pålidelige forudsigelser«.

Partier ville hæve forsamlingsforbud allerede om fem dage

Forud for forhandlingerne pressede et flertal uden om regeringen – bestående af Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, de Radikale og Alternativet – på for en lempelse af grænsekontrollen, så blandt andre turister atter kan få lov til at komme til Danmark.

Advarslen fra SSI lyder imidlertid, at en åbning af grænserne kan betyde risiko for øget smitte. I rapporten påpeger eksperterne, at en grænseåbning kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og på den måde vil kunne »starte nye smittekæder«.

»Det kan også betyde, at der kommer flere mennesker til ferieområder, og dette vil give øget risiko for, at eksisterende smitte kan spredes,« hedder det i rapporten.

Det understreges dog også, det ikke er muligt »kvantitativt at forudsige, hvilken effekt grænseåbninger vil have på smitteforekomsten i Danmark«.

De samme syv partier var desuden forud for forhandlingerne gået sammen om flere yderligere krav.

Partierne lagde således op til at åbne alt, der tidligere har været lukket, så længe retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne bliver fulgt. Kun natklubber, diskotekter, spillesteder og store arrangementer med flere end 500 deltagere skulle fortsat ikke være tilladt.

Oppositionspartierne samt de Radikale og Alternativet foreslog derudover at hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer allerede 25. maj, til 200 personer 25. juni og til 500 personer 1. august.

Netop konsekvenserne af en lempelse af forsamlingsforbuddet beskriver ekspertgruppen også i sin rapport:

»Samlet vil en åbning for større forsamlinger dels øge risikoen for smittespredning, dels øge uforudsigeligheden i udviklingen af smittespredningen,« lyder advarslen.