Økonomer: Eksporten skaber lidt bekymring

Foto: Henning Bagger

Den danske økonomi er midt i et opsving, men eksporten af danske varer har taget et lille dyk i løbet af årets første måneder, og det giver anledning til en smule bekymring hos flere økonomer, der dog fortsat er fortrøstningsfulde.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser mandag, at eksporten af varer faldt 2 pct. i april, og det betyder, at eksporten er faldet med 0,9 pct. år til dato. Det svarer dermed til en tilbagegang på mere end 3 pct. i april sammenlignet med samme måned sidste år.

»Det er langtfra imponerede og må siges at være lidt bekymrende med tanke på vækstudsigterne for dansk økonomi, der i den grad er afhængige af eksporten,« skriver Søren V. Kristensen, makroøkonom hos Sydbank, i en kommentar.

Hos Nykredit vurderer cheføkonom Tore Stramer også, at det er overraskende, at eksporten viser et relativt kraftigt fald i april.

»Der er et tydeligt opsving på vores eksportmarkeder, og konkurrenceevnen er i fin form. En mulig forklaring på den svage udvikling i eksporten er, at den danske krone er blevet mærkbart styrket over for en række af vores vigtigste samhandelsvalutaer siden starten af året.«

»Jeg er derfor heller ikke meget bekymret over den svage udvikling i eksporten. Pilen peger fortsat opad i min krystalkugle. Selv om de globale nøgletal har vist en lille afbøjning over de seneste måneder, så er der fortsat udsigt til et pænt opsving på vores eksportmarkeder,« vurderer han i en kommentar.

PÅVIRKET AF VALUTAKURSER

Cheføkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank vurderer også, at dagens skuffende tal kan give anledning til krisesnak, og at der sættes spørgsmålstegn ved eksporten - men det mener han, er for tidligt.

Han fremhæver, at de seneste måneders udvikling i valutakurserne har ramt den danske eksport - og at dollarens svækkelse har kostet på eksportpriserne målt i danske kr. Og det er særligt det, der har sendt eksporttallene ned.

»For dansk økonomi som helhed gør det ikke så meget, at eksportpriserne tager et lille dyk. Det var mere alvorligt, hvis vi ikke kunne sælge vores varer. Og det er altså ikke umiddelbart billedet,« skriver han.

HANDELSKONFLIKT I FOKUS

Økonomerne er enige om, at det helt store tema inden for handel lige nu er handelskonflikten med den amerikanske præsident, Donald Trump, i spidsen, efter at han har indført toldsatser på import af varer som stål og aluminium. Toldsatserne rammer både Canada, Kina, Mexico og EU, og det har siden fået flere lande til at kritisere præsidentens beslutning.

»Selv om det isoleret set ikke rammer dansk økonomi voldsomt hårdt, så vil det også sprede sig som ringe i vandet i form af højere omkostninger på mange afledte produkter og på den måde også ramme danske eksportvirksomheder. Den helt store trussel ligger dog i, at de verserende handelskonflikter eskalerer yderligere. Det vil være ren gift for en lille åben økonomi som den danske,« skriver Søren V. Kristensen fra Sydbank.

Eksporten er i år faldet til nogle af Danmarks største samhandelspartnere som Tyskland, Storbritannien og USA.

/ritzau/FINANS