Nyt stort fald i tysk erhvervstillid peger på global afmatning

Tysk erhvervstillid faldt kraftigt i december og cementerer dermed billedet af en afmatning i den globale økonomi. Især industriens forventninger er faldet kraftigt. Til gengæld har tysk økonomi alle forudsætninger for et indenlandsk drevet vækstforløb. Men husholdningerne sparer mere op i stedet.

Problemerne i den tyske bilindustri er en vigtig faktor i den igangværende afmatning, men det er ikke den eneste forklaring. Der er en global afmatning undervejs, som også dæmper erhvervsinvesteringerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: TOBIAS SCHWARZ

Som om uroen på aktiemarkederne ikke var nok, bekræftede de seneste tal for erhvervstilliden i Tyskland, at der er en afmatning i den globale vækst undervejs. Det samlede Ifo-indeks faldt således mere end forventet til 101, hvilket er det laveste niveau i næsten to år.

Der var fald i vurderingen af den nuværende situation, men især forventningerne til fremtiden har taget et dyk. Forventningsindekset er på det laveste niveau siden februar 2016, da tysk industri var ramt af en vækstafmatning i de nye vækstøkonomier.

Det er igen industrien, som den er helt gal med.

Industrivirksomhederne forventer nu samlet set en faldende omsætning de kommende seks måneder for første gang siden maj 2016. Problemerne i bilindustrien er helt centralt i de tyske udfordringer – både direkte og de mange underleverandører, der er påvirket af den faldende omsætning og efterveerne fra dieselskandalen og en langsom omstilling til nye udledningskrav. Industriproduktionen har vist en faldende tendens de seneste måneder og er nu slet ikke vokset det seneste år. Eksporten er ikke overraskende tilsvarende svag.

Virksomhedernes ordreindgang og produktion viser dog, at det ikke er biler, men derimod maskineri til investeringer, der har oplevet den største modgang. Det tyder på en mere global afmatning i virksomhedernes investeringer. Præsident Trump spiller en rolle i den større tilbageholdenhed, men bærer ikke hele skyldes – ligesom andre politiske udfordringer som Brexit og Italiens budgetpolitik kun er medvirkende faktorer.

Men modvinden skal nok i højere grad findes i, at det nuværende opsving i ekstremt grad er baseret på en lempelig pengepolitik, og at effekten af negative renter og likviditetsudpumpning ikke længere har den effekt, som det havde i starten. Centralbankerne argumentation for at holde en lempelig pengepolitik (meget stor usikkerhed) er også med til at dæmpe investeringslysten. Faldet i de tyske aktier har det seneste år været større end selv i Italien: det kan også være med til at dæmpe virksomhedernes optimisme.

Det burde være så godt…

På trods af udfordringerne i industrien burde tysk økonomi vokse kraftigt. Arbejdsløsheden er rekordlav og med flere kvinder på arbejdsmarkedet er andelen af tyskere i beskæftigelse også rekordhøj. Stigningen i de disponible indkomster på knap fem procent er den højeste siden lige efter genforeningen.

Inflationen er tiltaget lidt, men skyldes mest energipriserne; renset for energi og fødevarer har tysk inflation været bemærkelsesværdig konstant på knap 1,3 pct. siden begyndelsen af 2017. Vel og mærke med en ledighed, der længe har været under, hvad økonomer betragter som fuld beskæftigelse. Med en moderat vækst i privatforbruget er husholdningernes opsparing steget kraftigt modsat de fleste lande i euroområdet.

Samtidig sendes der fortsat stærke signaler fra byggeriet. Mens optimismen i både industri og service er på retur, fastholder byggeriet et niveau tæt på det højeste målt. Der er rigelig behov for både infrastrukturelle investeringer og ikke mindst boligbyggeri i lyset af, at Tyskland fortsat tiltrækker udenlandsk arbejdskraft og flygtninge sluses ud i økonomien.

De offentlige finanser er bomstærke med udsigt til et lille overskud igen i år og en offentlig gæld, der i år forventes at falde til de magiske 60 pct. af bruttonationalproduktet. Med svage meningsmålinger kan regeringspartierne være fristet til at træde til med en hjælpende hånd til især erhvervslivet, hvis skyerne trækker yderligere sammen.

Ifo-Instituttets nye vækstprognose på 1,1 pct. for 2019 er langt under internationale organisationer, men det ser ikke længere helt utænkeligt ud. Tyskland kan også blive tvunget til at aktivere finanspolitikken næste år.