Ikke-vestlige indvandrere hårdest ramt af krisen

Finanskrisen har siden 2008 skubbet flest ikke-vestlige indvandrere ud af arbejdsmarkedet, mens indvandrere fra vestlige lande har holdt bedre fast i jobbet end danskere.

Foto: Sophia Juliane Lydolph.
Læs mere
Fold sammen

Finanskrisen gik hårdt ud over indvandrere fra ikke-vestlige lande, som siden finanskrisen oplevede det største fald i beskæftigelsen frem til november 2013, hvor Danmarks Statistik har opgjort de seneste tal.

Deres såkaldte beskæftigelsesfrekvens er i perioden faldet fra 54,6 pct. i slutningen af november 2008 til 47,7 pct. i slutningen af november 2013, hvilket udgør et fald på 6,9 procentpoint.

Personer med dansk oprindelse havde i de senste tal en beskæftigelsesprocent på 73,8 pct. efter et fald på 4,1 procentpoint fra 2008. Men bedst til at holde fast i arbejdsmarkedet var indvandrere fra vestlige lande, som kun oplevede et fald i beskæftigelsesprocenten på 3,4 procentpoint i peridoen. Deres beskæftigelsesprocent er dog lavere end de etniske danskeres og faldt fra 63,3 pct. til 60 pct. i perioden.

Faldet i beskæftigelsesfrekvens har været størst for indvandrere fra Afghanistan og Somalia, der har set beskæftigelsesprocenterne falde fra henholdsvis 53,5 pct. til 40,7 pct. og 38,5 pct. til 26,0 pct.