Hovsa: Jobtal dykker for første gang siden 2013

For første gang i fire år var der i juli et dyk i beskæftigelsen. Det skal vi dog ikke ærgre os gule og blå over. Opsvinget er ikke i fare, fremhæver flere cheføkonomer.

Foto: Simon Skipper

En fire år lang jobfest er lige blevet slået lidt i stykker. I juli faldt beskæftigelsen med 1.200 personer, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er første gang siden 2013, at beskæftigelsen dykker.

Faldet skyldes i høj grad færre ansatte i det offentlige, men flere steder i det private er der ligeledes små fald i beskæftigelsen.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Signe Roed-Frederiksen bemærker, at det mest overraskende er, at antal job i industrien faldt med 260 personer.

De fleste økonomer understreger dog, at der kun en tale om nedgang i en enkelt måned. Og der er ingen grund til panik.

»Det er gået stærkt på arbejdsmarkedet de seneste år og det er derfor ikke så underligt at beskæftigelsesfremgangen kommer lidt ned i tempo nu.  Set over de seneste tre måneder er det fortsat tale om en stigning i beskæftigelsen på 6.400 personer hvilket er en pæn fremgang,«  lyder det fra Signe Roed-Frederiksen.

Hun fremhæver, at meget tyder på, at arbejdsmarkedet er gået ned i tempo, fordi man virksomheder har sværere ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

»Særligt i byggeriet er det nu hver tredje virksomhed der angiver, at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Men det er også blevet sværere i industrien og i servicesektoren. Der er dog  ikke tegn på en egentlig overophedning af arbejdsmarkedet her og nu,« siger Signe Roed-Frederiksen.

Cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen mener heller ikke, at faldet i beskæftigelsen bør give anledning til bekymring omkring opsvinget.

»Min klare forventning er, at fremgangen i beskæftigelsen vil fortsætte i år og næste år. Dels er der økonomisk fremgang i Danmark og vores omverden, herunder i EU og i USA. Og dels medfører diverse reformer, at arbejdsudbuddet stiger,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Cheføkonomi I Nykredit Tore Stramer fremhæver, at vi ikke skal ærgre os gul og blå over, at beskæftigelsesfremgangen bremser lidt op.

»En fortsat kraftig stigning i beskæftigelsen vil således øge risikoen for flaskehals- og mismatchproblemer i dansk økonomi. Her er der allerede en del advarselslamper, der så småt blinker, siger Tore Stramer.

Ser vi fremad forventer vi fortsat en fremgang i beskæftigelsen over de kommende år. Men fremgangen bliver mere beskeden end vi har været vant til,« siger Tore Stramer.